WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект системи експрес контролю справності абонентських телефонних ліній в відкритому акціонерному товаристві „Укртелеком” в центрі електрозв’язку №6 - Реферат

Проект системи експрес контролю справності абонентських телефонних ліній в відкритому акціонерному товаристві „Укртелеком” в центрі електрозв’язку №6 - Реферат

електромагнітне реле (обмотка) типу РЕС9 паспорт РС4.529.029-02 та інтегральні мікросхеми типу К176ЛА7. Струм споживання обмотки реле становить 80мА, струм споживанняінтегральної мікросхеми серії К176 становить 300нА. Так як струм споживання елементів інтегральної мікросхеми дуже малий, то при розрахунку потужності ним можна знехтувати. Отже, середня загальна потужність споживання схеми узгодження пристрою з абонентською лінією дорівнює:
РмВт=12 0,08=0,96 Вт
Потужність споживання генератора тестового сигналу визначається струмом стоку польових транзисторів, на основі яких побудована принципова схема генератора. Струми стоку обидвох транзисторів рівні і дорівнюють 1мА. Таким чином сумарна потужність споживання генератора становить:
РмВт=2 12 0,001=0,024 Вт
Загальна потужність споживання модуля генерування тестового сигналу дорівнює сумі вище визначених потужностей і становить 0,984мВт.
2. Потужність споживання комутатора тестового сигналу:
Активними елементами даної частини схеми є:
Таблиця 4.1
Позначення Тип Струм споживання, мА Кількість елементів, шт. Сумарна потужність, мВт
DD3.1.1-DD3.1.3 К176ЛА7 0,3 1 3,6
DD3.2.1 К176ТМ3 2 1 24
DD3.3.1 К176ЛИ2 0,2 1 2,4
Таким чином сумарна потужність споживання комутатора тестового сигналу становить 30 мВт
3. Потужність споживання блоку індикації та контролю:
Потужність споживання блоку сигналізаторів потрібно розглядати в двох випадках: в ввімкненому та вимкненому стані.
В вимкненому стані через один вузол блоку індикації та контролю, а саме через схему індикації подачі тестового сигналу в лінію зв'язку проходить струм, що дорівнює струму, що проходить через вузол при закритому транзисторі і обумовлюється величиною опору, що подає напругу зміщення на базу транзистора вузла (в основному). Цей струм визначається за допомогою закону Ома і дорівнює 1мА. Потужність споживання схеми індикації подачі тестового сигналу в лінію зв'язку в вимкненому стані дорівнює:
Рсп.=12 1мА=12мВт
В ввімкненому стані потужність споживання дорівнює потужності споживання світлодіодного індикатора. Отже, визначаємо потужність споживання одного вузла блоку індикації та контролю в ввімкненому стані:
Рсп.=Uж Iсп.свд., де Uж. - напруга живлення вузла. (4.2)
Ісп.свд. - величина струму, протікаючого через світлодіодний індикатор.
Рсп.=12В 12мА=144мВт
Згідно до алгоритму роботи при тестуванні з'єднуючих ліній блок індикації і контролю працює наступним чином. При справному пристрої світлодіодний індикатор схеми контролю працездатності пристрою горить постійно, а тривалість ввімкнення світлодіодного індикатора схеми індикації подачі тестового сигналу в лінію зв'язку обумовлюється тривалістю роботи генератора тестового сигналу і в процесі роботи становить в середньому 60%. Отже загальна споживана потужність блоку індикації і контролю становить:
Рзаг=2 (0,4 Рвимкн.+1,6 Рввімкн.), (4.3)
де Рсп.вимкн. - потужність споживання вимкненого вузла блоку сигналізаторів.
Рсп.ввімкн. - потужність споживання ввімкненого вузла блоку сигналізаторів.
Загальна потужність споживання блоку індикації і контролю дорівнює:
Рзаг=2 (0,4 12+1,6 144)=470,4мВт
Споживана потужність системи становить 1484,4мВт. Так як пристрій автоматичного автовідповідача вмикається в роботу тільки в робочий час (тобто в період з 8-ї години ранку до 17-ї години, що становить 8 годин), то середня споживана кількість електроенергії за добу становить 11,86Вт год.
5. Охорона праці
"Охорона праці" у промисловості - наукова дисципліна, що вивчає питання безпеки праці, попередження на виробничого травматизму, професійних захворювань і отруєнь, пожеж і вибухів.
Основна мета предмету "Охорона праці" - вивчення основ трудового законодавства, загальних питань по охороні праці, виробничій санітарії, техніки безпеки, пожежної техніки і пожежної безпеки на виробництві, ознайомлення з діючими нормами, правилами, інструкціями, ДСТ і вимогами по техніці безпеки, виробничій санітарії і пожежній профілактиці.
Предмет "Охорона праці" нерозривно зв'язаний з іншими спеціальними дисциплінами. Знання основ трудового законодавства, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки обов'язкове для всіх працівників промисловості, транспорту та сфери обслуговування.
Охорона праці - це система законодавчих актів і відповідних їм соціально-економічних, технічних, гігієнічних і організаційних заходів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.
Охорона праці - це наука про людину і працю. З наукової точки зору вона досліджує вплив навколишнього середовища і засобів виробництва на організм людини з метою розробки профілактичних заходів щодо попередження травматизму, професійних захворювань і отруєнь.
У завдання охорони праці входить розробка законоположень, правил, норм і інструкцій, організаційно-технічних і гігієнічних заходів щодо охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, вивчення причин і розробка заходів запобігання травматизму, профзахворювань і профотруєнь.
Охорона праці і пожежної безпеки неможливі у відриві від організації і технології виробництва, будови будинків і споруд, конструювання й експлуатації технологічного і допоміжного устаткування. Заходи щодо техніки безпеки і пожежної безпеки розробляють на основі новітніх досягнень вітчизняної і закордонної науки і техніки.
5.1 Аналіз виробничого травматизму.
Причини, що викликали нещасні випадки на виробництві, аналізують для розробки найбільш ефективних заходів для їхнього усунення і попередження. На практиці користуються наступними методами аналізу:
" монографічними,
" топографічними,
" статистичними.
При монографічному методі об'єктами дослідження служать окремі цехи, установки, види робіт, технологічні і трудовий процеси. Детально вивчають оброблювані предмети, основне і допоміжне устаткування, робоче місце, одяг робітників, прийоми робіт і загальні умови виробничої обстановки.
Одночасно вивчають нещасні випадки, що сталися раніше. Результати дослідження направляють на виявлення потенційних небезпек за даних умов роботи й обстановки. За матеріалами досліджень намічають заходи, у яких передбачають не тільки техніку безпеки (огороджену, захисну, блокувальну й ін.), але і заходи щодо забезпечення безпеки у усьому виробничому процесі, а також виробничій обстановці в цілому.
Монографічний метод - найбільш ефективний із усіх методів, тому що на відміну від інших він дає можливість не тільки найбільш повно уточнити, але й усунути причини, що викликали нещасний випадок, а також і запобігти їхньому повторенню.
З зіставлення монографічних обстежень однорідних цехів можна зробити висновки для широких узагальнень і проведення заходів загального характеру.
При топографічному методі нещасні випадки, що сталися, графічно зображують у вигляді

 
 

Цікаве

Загрузка...