WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект системи експрес контролю справності абонентських телефонних ліній в відкритому акціонерному товаристві „Укртелеком” в центрі електрозв’язку №6 - Реферат

Проект системи експрес контролю справності абонентських телефонних ліній в відкритому акціонерному товаристві „Укртелеком” в центрі електрозв’язку №6 - Реферат

системи експрес контролю абонентських ліній.
Проектування структурної схеми пристрою автовідповідача проводимо на основі алгоритму роботи станційного автовідповідача та вимог, які ставляться до пристрою.
Вибираємо типову розімкнуту систему автоматичного контролю, причому таким чином, щоб блоки структурної схеми являлись функціонально закінченими вузлами системи. В загальному вигляді структурна схема пристрою автоматичного відповідача має вигляд:
Рис. 2.2. Структурна схема пристрою автоматичного відповідача.
Розглядаючи структурну схему бачимо, що вона складається з декількох функціонально закінчених блоків, які в свою чергу можна розбити на вузли, що можуть бути сконструйовані в вигляді функціонально закінчених модулів, що дозволить проводити їх заміну з малими затратами часу та праці. Опишемо призначення та функції кожного з них:
Модуль генерування тестового сигналу.
Схема узгодження пристрою з абонентською лінією - вузол узгоджує навантаження, що створюється пристроєм та приводить його до параметрів допустимих для нормальної роботи обладнання АТС. Основним параметром являється вхідний опір та ємність пристрою. Так для нормальної роботи обладнання АТС необхідно, щоб в чекаючому режимі опір між жилами А і Б абонентської лінії був якомога більший (в ідеальному варіанті прямував до нескінченності, а ємність не перевищувала 2 мікрофаради. При спрацюванні автовідповідача величина вхідного опору повинна зменшуватись і становити приблизно 700Ом, що необхідно для переключення апаратури АТС в режим "розмова".
Генератор тестового сигналу - завданням цього вузла являється вироблення (генерування) тестового сигналу для подальшої передачі його в лінію зв'язку. Тестовий сигнал повинен мати наступні параметри: Частота сигналу для тестування - 700Гц, тривалість сигналу встановлена - 5 секунд. Схема спроектована таким чином, що вона має підстройку вихідного рівня сигналу для налагодження рівня при конкретних умовах з'єднання. Причому підстройка виконується вручну при налагоджуванні пристрою.
Комутатор тестового сигналу - пристрій який забезпечує управління та правильність роботи всіх блоків та модулів системи згідно до алгоритму роботи. Комутатор тестового сигналу також забезпечує формування імпульсів часової затримки які використовуються при роботі автоматичного відповідача та при індикації результатів. Забезпечує передачу імпульсів контролю системи, тестового сигналу до схеми узгодження пристрою з абонентською лінією.
Блок індикації та контролю - функціональне завдання блоку індикації та контролю полягає в відображенні інформації про стан пристрою та про роботу автовідповідача в реальному режимі часу за допомогою світлодіодних індикаторів. Блок індикації та контролю умовно можна розділити на наступні вузли:
Схема індикації подачі тестового сигналу в лінію зв'язку - застосовується для контролю роботи автовідповідача в режимі реального часу. Вхідним сигналом для цієї схеми є імпульс, що надходить з комутатора, де він формується під впливом згенерованого тестового сигналу частотою 700Гц і триває весь час подачі даного сигналу в лінію.
Схема контролю працездатності пристрою - застосовується для візуального контролю за працездатністю автовідповідача. Вхідними величинами для індикації є: наявність живлячої напруги, працездатність генератора тестового сигналу, наявність напруги з лінії АТС (60В), що свідчить про підключення пристрою до абонентської лінії телефонної станції. Візуальний контроль за працездатністю пристрою проводиться за допомогою світлодіодів двох кольорів: "зелений" - пристрій працездатний і готовий до роботи, "червоний" - пристрій знаходиться в неробочому стані.
2.3 Розробка нестандартного обладнання.
Розробку принципової схеми доцільно вести за поблочним алгоритмом, тобто згідно структурної схеми, приділяючи увагу узгодженому з'єднанню вузлів схеми.
Генератор тестового сигналу.
Принципова схема генератора тестового сигналу складається з декількох вузлів, які служать для формування тестового сигналу з потрібними параметрами.
Принципова схема генератора сигналів являє собою RC-генератор на польових транзисторах. RC-генераторами називають схеми, в яких частотозадаючими компонентами являються резистори і конденсатори. Факторами, які вплинули на вибір схеми генератора є: переваги схем на КМОН-транзисторах, а саме низька потужність споживання, можливість працювати на низькоомне навантаження, широкий діапазон настроювання параметрів вихідного сигналу, відсутня необхідність встановлення для міжкаскадних зв'язків конденсаторів (затвор транзистора діє як конденсатор), що дає змогу спростити принципову схему та відповідно і її розрахунок. Принципова схема генератора приведена на рис. 2.3. В схемі вихід (сток) транзистора VT1 через трьохланкове RC-коло ввімкнений до його затвору. Кожна ланка зсуває фазу сигналу на 600, обумовлюючи фазовий зсув між стоком і затвором - 1800. Так як сам транзистор нормально зсуває фазу на 1800, то результуючий зсув фази транзистором і RC-ланкою становить 3600, що відповідає необхідній для самозбудження умові балансу фаз. КМОН-транзистор VT2 використовується в якості вихідного підсилювача.
Рис. 2.3. Принципова схема аналогової частини генератора тестового сигналу.
Принципова схема узгодження пристрою з абонентською лінією зображена на рис. 2.4.
Рис. 2.4. Принципова схема узгодження пристрою з абонентською лінією.
Принципова схема узгодження пристрою з абонентською лінією виконана на основі схемотехніки телефонних автовідповідачів які працюють незалежно від телефонних апаратів. Принципова схема являє собою вхідний підсилювач на транзисторі VT2.1, інверторів DD2.1.1 та DD2.1.2, часозадаючого ланцюжка на резисторі R2.4 та конденсаторі С2.2, вихідного підсилювача потужності на транзисторі VT2.2, навантаженням якого служить обмотка електромагнітного реле, і управляючого транзистора VT2.3. Часозадаючий ланцюжок служить для задання часу автопідняття, що вибирається в залежності від тривалості сигналу, який необхідно передати в лінію. В нашому випадку тривалість сигналу дорівнює 5 секунд, то вибираємо час автопідняття рівним 8 секунд.
Параметри елементів схеми не являються критичними. На практиці, при налагоджуванні пристрою, резистором R2.6 проводиться настройка характеристик вихідного сигналу, а саме рівня сигналу, що поступає з пристрою в лінію. Більше ніяких налагоджувань правильно складена схема не потребує.
Комутатор тестового сигналу
Як вже обумовлено вище комутатор тестового сигналу - пристрій, який забезпечує правильність роботи всіх блоків та модулів системи згідно до алгоритму роботи. Очевидно, що вхідними сигналами комутатора будуть являтися: сигнал поступлення виклику, сформований схемою узгодження пристрою з абонентською лінією, тестовий сигнал сформований генератором тестового сигналу, наявність напруги живлення пристрою. Вихідним сигналами є: сигнал

 
 

Цікаве

Загрузка...