WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект системи експрес контролю справності абонентських телефонних ліній в відкритому акціонерному товаристві „Укртелеком” в центрі електрозв’язку №6 - Реферат

Проект системи експрес контролю справності абонентських телефонних ліній в відкритому акціонерному товаристві „Укртелеком” в центрі електрозв’язку №6 - Реферат

86 % довідповідного періоду минулого року.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 1-е півріччя 2005 року становить 791,6грн, і зросла у порівнянні з відповідним періодом 2004р. на 8,3 %.
Продуктивність праці одного штатного працівника з початку року склала 14590,9 грн. проти 12361,9 грн. за відповідний період 2004 року.
Середньооблікова чисельність штатних працівників за І півріччя 2005р. зменшилась в порівнянні з відповідним періодом 2004 року на 56 одиниць і становить 2869 одиниць.
1.3 Характеристика і аналіз існуючого технологічного процесу.
Якість роботи пристроїв зв'язку багато в чому залежить від електричного стану ліній, що з'єднують апарати й установки між собою. Для забезпечення нормальної роботи цих пристроїв лінії потрібно тримати в справному стані, що визначається сталістю електричного опору проводів кола, мінімумом асиметрії (різниці в опорах окремих проводів двопровідного кола) і максимумом опору ізоляції кожного з проводів кола стосовно землі і між проводами.
Опір проводів повітряних ліній, а також асиметрія кіл можуть змінюватися внаслідок тривалого впливу на проводи дощів, туманів, пилу й інших подібних впливів. У результаті виникає корозія, зменшується діаметр проводів, а отже зростає їхній опір електричному струму. До таких же наслідків приводить розтягування проводів, зміна опору акуратно виконаних з'єднань, спайок проводів при будівлі, ремонті й експлуатації повітряної лінії. Істотний вплив на якість зв'язку по повітряних лініях чинить опір ізоляції проводів. При зменшенні опору зростає витік струму, збільшується згасання в них. Опір ізоляції повітряної лінії залежить також від чистоти ізоляторів, на яких підвішені проводи: чим чистіші ізолятори, тим вище опір ізоляції кола.
Для виявлення змін електричного стану, чи попередження усунення ушкоджень ліній, а отже, недопущення порушення нормальної роботи пристроїв зв'язку, автоматики і телемеханіки необхідно робити періодичні виміри опору проводів, опору асиметрії, ізоляції повітряних ланцюгів. Ці виміри виконуються за допомогою омметрів і вимірювальних мостів постійного струму.
Зіставляючи результати вимірів зі значеннями, установленими технічними умовами для відповідних кіл, можна судити про їхній електричний стан і приймати вчасно міри для приведення його до норми.
При вимірі опору й асиметрії повітряних ліній застосовують дві різних напруги, що живлять мостові схеми, - "низьку" і "високу". Це необхідно для виявлення поганих контактів і з'єднань проводів. Перший вимір роблять напругою 3-6 В, а другий - у кілька десятків вольтів. Якщо результати вимірів будуть відрізнятися один від одного, то різницю можна вважати приблизно рівною опору поганих контактів з'єднань проводів.
На результати вимірювання проводів повітряних ліній можуть впливати сусідні кола. Особливо при зниженій ізоляції в сиру погоду й у ряді інших випадків перехідні струми з цих кіл, потрапляючи у вимірювальний прилад, можуть змінити його показання. Тому виміру роблять струмами двох напрямків і остаточний результат обчислюють як середнє арифметичне.
Опір проводів, як правило, вимірюють мостовими схемами, що забезпечують високу точність вимірів (±0,1%). У тих випадках, коли не потрібно високої точності виміру, допускається робити вимір іншими, більш простими методами і приладами.
Мостовий метод вимірювання застосовують при визначенні опору одиночних проводів - телеграфних ланцюгів чи ланцюгів автоматики і телемеханіки. Для цього до одному з затискачів моста приєднується вимірюваний провід з опором R, заземлений на протилежній станції Б, а до іншого затискача - заземлення (мал. 1.2.1, а). При цьому величини опорів заземлень r1 і r2 на станціях А и В повинні бути відомі, тому що вони входять у плече вимірюваного опору.
Потім у вже відомій послідовності врівноважують міст. Для урівноваженого моста можна написати:
Віднімаючи з отриманого результату опір заземлень одержують значення опору проводу.
Рис. 1.2.1. Вимірювання опору одиночних проводів
Для виміру опору одиночних проводів можна застосувати омметр, включивши його послідовно у вимірюваний ланцюг (мал. 1.2.1, б). Тоді при струмах, що змінюються по величині, землі легко зафіксувати граничні коливання стрілки приладу. Вимірювану величину опору визначають за середніми показниками.
Вимір опору проводів методом трьох сум (трьох шлейфів)
Спосіб трьох сум застосовують у тому випадку, коли на ділянці, крім вимірюваного ланцюга, є інші проводи.
Для вимірів цим способом складають ланцюг з вимірюваних проводів з опорами R1, і R2 (мал. 1.2.2) і допоміжний провід з опором R3. Ці проводи на протилежній станції Б надійно з'єднують між собою. На станції А за допомогою вимірювального моста роблять виміру трьох шлейфів, складених із проводів R1 і R2; R2 і R3; R1 і R3. У кожнім випадку при рівновазі моста обчислюють опір шлейфа по формулах:
Рис. 1.2.2. Вимір опору проводів методом трьох сум
Вирішуючи спільно ці три рівняння, знаходять опір кожного з проводів по формулах:
, (1.2.1.)
чи, визначивши R1 по формулі (1.2.1), обчислюють опір інших проводів підстановкою значення в рівняння.
Значення асиметрії визначають як різницю між опорами окремих проводів Rа=R1-R2. Розглянутий спосіб вимірів застосовується також при вимірі опору однопровідних ланцюгів, з яких на вимірюваній ділянці складають три шлейфи і визначають опір кожного з проводів однопровідного кола. Вимір можна робити мостом з постійним чи змінним відношенням пліч.
Вимір опору ізоляції проводів
Опір ізоляції відноситься до категорії великих опорів. Його вимірюють методом моста при відносно малому опорі ізоляції (до 1 МОм). Вимір великих опорів понад 1 МОм - виконують за допомогою вольтметра чи мегомметра.
Рис. 1.2.3. Вимір опору ізоляції Рис. 1.2.4. Вимір опору ізоляції
методом моста методом вольтметра
Для виміру опору ізоляції між проводами повітряних ланцюгів найчастіше застосовують метод моста (мал. 1.2.3). На станції А використовують батарею Е с напругою в кілька десятків вольтів. Її підключають до моста через реостат R опором 1,5-2 кОм. Проводу вимірюваного ланцюга приєднують до затискачів моста. На станції Б кінці проводів ізолюють. Перед зрівноважуванням моста вводять цілком опір реостата R. Відношення пліч Rа:Rб звичайно встановлюють рівним 10 чи 100. При натиснутих кнопках К1 і К2 врівноважують міст, підбираючи значення опору Rо в плечі порівняння. В міру зрівноважування поступово виводять опір реостата R. При рівновазі моста визначають опір ізоляції між проводами:
Опір ізоляції стосовно землі однопровідних ліній одиночних проводів чи двопровідних ліній можна вимірювати методом вольтметра (мал. 1.2.4). Вольтметр повинний бути з відомим, якомога великим, внутрішнім опором Rв. Напруга батареї - 100-120 В.
Опір ізоляції одержують, визначивши з формули:
Вимірювання цим методом не

 
 

Цікаве

Загрузка...