WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект системи експрес контролю справності абонентських телефонних ліній в відкритому акціонерному товаристві „Укртелеком” в центрі електрозв’язку №6 - Реферат

Проект системи експрес контролю справності абонентських телефонних ліній в відкритому акціонерному товаристві „Укртелеком” в центрі електрозв’язку №6 - Реферат

випромінювань, радіації і т.д. Вплив на здоров'я вивчають за допомогою сучасних методів гігієнічної науки.
Виробнича санітарія - це система організаційних і санітарно-технічних заходів і засобів, що запобігають вплившкідливих виробничих чинників.
Шкідливий виробничий чинник (шкідливий чинник) - виробничий чинник, вплив якого на працюючого приводить до захворювання.
Професійне захворювання - захворювання, викликане впливом на працюючих шкідливих умов праці.
Промислово-санітарна робота в нашій країні базується на матеріалістичному розумінні взаємовідносин організму і середовищ.
Санітарними нормами проектування промислових підприємств установлені суворі вимоги до охорони здоров'я і життя працюючих. Наприклад, забруднене повітря (парами, газами, пилом), що видаляється з виробничих приміщень, перед викидом в атмосферу повинне бути очищене і знешкоджене.
Норми санітарних розривів поширюються на підприємства з дуже гучним виробництвом. Визначено санітарні розриви на установки ультрависокої і надвисокої частот. Для запобігання забруднення рік, озер і інших водойм виробничими стічними водами, що містять не тільки шкідливі, але і отруйні і небезпечні для флори, фауни водойм і людей речовини, санітарними нормами і правилами передбачені спеціальні вимоги по очищенню і знешкодженню забруднених вод перед спуском (скиданням) їх в каналізаційну систему. Встановлено визначені вимоги до споруд для очищення і знешкодження стічних вод. Очисні споруди і пристрої для скидання очищених і знешкоджених стічних вод повинні розташовуватися вниз за течією ріки з обов'язковим санітарним розривом між населеним пунктом і очисними спорудами.
Санітарними нормами і правилами визначені норми водоспоживання по цехах підприємств. Встановлено норми водоспоживання на одного жителя селища або міста. При цьому визначені джерела водопостачання, місця забору, очищення, знешкодження і знезаражування вод і охорона водяних джерел. Установлено санітарні захисні зони, що охороняються. Воду для питних і побутових потреб забирають згори за течією ріки по відношенню розташування селища і на відстані не меншій від встановленої санітарно-захисної зони (між місцем забору води і містом) з обліком використання ріки населеним пунктом. Крім того, установлена санітарно-захисна зона від місця забору води вгорі за течією ріки з таким розрахунком, щоб шкідливі забруднення, що потрапили у воду, при підході до місця забору води були цілком знешкоджені життєдіяльністю ріки. Виробнича санітарія регламентує застосування отруйних і шкідливих речовин на підприємствах у сільському і лісовому господарстві.
Небезпечні і шкідливі виробничі чинники підрозділяються по природі дії на організм людини на наступні групи:
" фізичні,
" хімічні,
" біологічні,
" психофізіологічні.
Небезпечні фізичні шкідливі виробничі чинники поділяються на :
ў машини, що рухаються, і механізми;
ў незахищені рухливі елементи виробничого устаткування;
ў вироби, що пересуваються, матеріали;
ў підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;
ў підвищена або знижена температура поверхонь матеріалів, устаткування;
ў підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
ў підвищений рівень шуму на робочому місці;
ў підвищений рівень вібрації;
ў підвищений рівень інфразвукових коливань;
ў підвищений рівень ультразвуку;
ў підвищений або знижений барометричний тиск у робочій зоні і його різка зміна;
ў підвищена або знижена вологість повітря;
ў підвищена або знижена рухливість повітря;
ў підвищена або знижена іонізація повітря;
ў підвищений рівень іонізуючих випромінювань у робочій зоні;
ў небезпечний рівень напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;
ў підвищений рівень статичної електрики;
ў підвищений рівень електромагнітних випромінювань;
ў підвищена напруженість електричного поля;
ў підвищена напруженість магнітного поля;
ў відсутність або нестача природного світла;
ў недостатня освітленість робочої зони;
ў підвищена яскравість світла;
ў знижена контрастність;
ў прямий і відбитий блиск;
ў підвищена пульсація світлового потоку;
ў підвищений рівень ультрафіолетової радіації;
ў підвищений рівень інфрачервоної радіації.
Хімічні небезпечні і шкідливі виробничі чинники підрозділяються на наступні групи:
1) по характері впливу на організм людини: загальнотоксичні, дратівні;
2) по шляху проникнення в організм людини: через дихальні шляхи, шкірний покрив.
Біологічні небезпечні і шкідливі виробничі чинники викликаються біологічними речовинами, вплив яких на працюючих тягне за собою травми або захворювання.
Психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі чинники викликають перевантаження, що по характері дії підрозділяються на фізичні і нервово-психічні.
Фізичні перевантаження підрозділяються на статичні, гіподинамічні, динамічні.
Причинами нервово-психічних перевантажень можуть бути розумова перенапруга, перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження.
Аналізуючи стан охорони праці в дистанції сигналізації і зв'язку можна відмітити, що основними чинниками, які впливаючи на організм працюючого можуть призводити до виробничої травми є: фізичні чинники (особливо ті, які обумовлюють роботу з електроустаткуванням, електроапаратурою) та психофізіологічні чинники, пов'язані з нервово-психічними перевантаженнями (в основному розумова перенапруга, емоційні перевантаження). Для усунення психофізіологічних чинників використовуються технологічні перерви в роботі, змінний характер роботи, організація технологічних процесів обслуговування пристроїв та систем зв'язку.
5.3 Протипожежний захист.
Проблеми попередження пожеж і боротьби з ними тісно зв'язані з проблемами охорони праці. Підтвердити це можна на прикладі пожежо- і вибухонебезпечних промислових підприємств, де вибух і пожежа можуть послужити наслідком один одного.
Функції державного пожежного нагляду визначені "Положенням про державний пожежний нагляд". Розробка інженерно-технічних протипожежних заходів і контроль за їхнім здійсненням, організація профілактичного протипожежного режиму на діючих підприємствах, залучення широких кіл громадськості до справи попередження і гасіння пожеж складають систему державного пожежного нагляду.
У функції Держпожнагляду входять:
1. розробка й узгодження протипожежних норм, правил, технічних умов для знову мурованих і об'єктів різного призначення, що реконструюються, а також правил пожежної безпеки для діючих об'єктів. Ця функція одна з основних у роботі, оскільки необхідні протипожежні заходи повинні передбачатися ще в процесі проектування населених пунктів, об'єктів, окремих будинків і споруд. Як правило, до цієї роботи залучаються відповідні міністерства, відомства, науково-дослідні і проектні

 
 

Цікаве

Загрузка...