WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект системи експрес контролю справності абонентських телефонних ліній в відкритому акціонерному товаристві „Укртелеком” в центрі електрозв’язку №6 - Реферат

Проект системи експрес контролю справності абонентських телефонних ліній в відкритому акціонерному товаристві „Укртелеком” в центрі електрозв’язку №6 - Реферат


Дипломна робота
Проект системи експрес контролю справності абонентських телефонних ліній в відкритому акціонерному товаристві "Укртелеком" в центрі електрозв'язку №6.
ЗМІСТ
Стор.
1. Загальна частина …………………………………………………...
1.1. Вступ …………………………………………………………….
1.2. Характеристика підприємства ..................……………………...
1.3. Характеристика і аналіз існуючого технологічного процесу ...
1.4. Обґрунтування теми проекту …………………………………..
2. Розрахунково-технологічна частина …………………………….
2.1. Розробка алгоритму роботи ...…………………………………..
2.2. Вибір і обґрунтування структурної схеми експрес контролю абонентських ліній …….................................................................
2.3. Розробка нестандартного обладнання ..........................................
2.4. Розрахунок нетипових елементів та вузлів системи …..………
2.5. Опис схеми керування, контролю або регулювання ………….
4. Енергетична частина ………………………………………………
4.1. Розрахунок витрат енергоносіїв ...........................................……
5. Охорона праці ……………………………………………………….
5.1. Аналіз виробничого травматизму ………………………………
5.2. Заходи техніки безпеки …………………………………………
5.3. Протипожежний захист ……………………………………….…
6. Економічна частина …………………………………………………
6.1. Розрахунок економічної ефективності проекту ............................
Література ……………………………………………………………
1. Загальна частина.
1.1 Вступ.
Автоматизація - це застосування комплексу засобів, що дозволяють здійснювати виробничі процеси без особистої участі людини, але під її контролем. Автоматизація виробничих процесів приводить до збільшення випуску, зниженню собівартості і поліпшенню якості продукції, зменшує чисельність обслуговуючого персоналу, підвищує надійність і довговічність машин, дає економію матеріалів, поліпшує умови праці і техніки безпеки.
Автоматизація звільняє людину від необхідності безпосереднього керування механізмами. В автоматизованому процесі виробництва роль людини зводиться до налагодження, регулюванню, обслуговуванні засобів автоматизації і спостереженню за їхньою роботою. Якщо автоматизація полегшує фізичну працю людини, то автоматизація має мету полегшити так само і розумову працю. Експлуатація засобів автоматизації вимагає від обслуговуючого персоналу високої технічної кваліфікації.
Зв'язок як галузь народного господарства відіграє важливу роль в господарській діяльності людини. Без нього неможливо уявити сьогоднішнє життя і діяльність. Розрізняють багато видів зв'язку. Це і телефонний зв'язок, телеграф, факсимільний зв'язок та ін. Всі види зв'язку покликані забезпечити оперативний обмін інформацією між суб'єктами господарської діяльності. Окрім того, в зв'язку з впровадженням новітніх технологій все більше поширення набувають цифрові види зв'язку - IP-телефонія, Internet.
Для забезпечення безперебійної роботи систем та пристроїв зв'язку, якості надання послуг впроваджуються нові технології, над виконанням завдань по утриманню пристроїв працюють сотні працюючих, що дозволяє нам сьогодні користуватись всіма видами послуг які надаються цією галуззю.
1.2 Характеристика підприємства
Після проголошення незалежності в Україні Яке було створене Українське об'єднання електрозв'язку "Укртелеком", на яке були покладені функції національного оператора електрозв'язку в Україні. На початку 1998 року було прийняте рішення про реорганізацію об'єднання "Укртелеком" в єдине державне підприємство з дворівневою вертикальною структурою управління. Державні підприємства електрозв'язку, що входили до складу об'єднання, набули статусу філій. В 1999 році була проведена корпоратизація державного підприємства "Укртелеком, в результаті чого воно було перетворене у відкрите акціонерне товариство "Укртелеком" ( зареєстроване 5 січня 2000 року). 13 липня 2000 року Верховна рада України прийняла Закон "Про особливості приватизації ВАТ "Укртелеком". 16 листопада 2000 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про початок приватизації Укртелекома. 18 січня 2001 року розпорядженням Кабінету Міністрів була створена Комісія з приватизації ВАТ "Укртелеком". Розпорядженням Кабінету Міністрів від 26.07.01 №306-р був затверджений план розміщення акцій, згідно якого у державній власності закріплений пакет акцій 50 відсотків плюс одна акція. 1 лютого 2002 року завершився перший етап приватизації ВАТ "Укртелеком" - пільговий продаж акцій працівникам товариства та іншим особам, які мали на це право. Акціонерами товариства стали біля 150 000 чол. 30 липня 2003 року відбулися перші загальні збори акціонерів ВАТ "Укртелеком".
Станом на 31.12.2003 року центральним структурним підрозділом ВАТ "Укртелеком" є апарат управління, який знаходиться у м. Києві за адресою бул. Т. Шевченка 18.
Апарату управління підпорядковані філії:
- Філія "Дирекція первинної мережі";
- Філія "Центральна міжміська та міжнародна телеграфна станція";
- Філія "Головний навчальний центр";
- Філія з управління спецоб'єктами електрозв'язку;
- Регіональні філії міжміського, місцевого зв'язку та радіофікації:
1. Вінницька філія
2. Волинська філія
3. Дніпропетровська філія
4. Донецька філія
5. Житомирська філія
6. Закарпатська філія
7. Запорізька філія
8. Івано-Франківська філія
9. Кіровоградська філія
10. Кримська філія
11. Луганська філія
12. Львівська філія
13. Миколаївська філія
14. Одеська філія
15. Полтавська філія
16. Рівненська філія
17. Сумська філія
18. Тернопільська філія
19. Харківська філія
20. Херсонська філія
21. Хмельницька філія
22. Черкаська філія
23. Чернігівська філія
24. Чернівецька філія
25. Севастопольська філія
26. Київська міська філія
27. Київська обласна філія
Ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності покладається на бухгалтерську службу під керівництвом головного бухгалтера ВАТ "Укртелеком".
Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів поводилося за принципом нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду доходи і витати відображалися в обліку у момент їх виникнення , незалежно від часу надходження і сплати коштів.
Активи і зобов'язання відображені в балансі, тому що існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод та їх оцінка достовірно визначена.
Нарахування амортизації основних засобів здійснювалося з використанням звичайних норм і методів амортизаційних відрахувань за групами фондів, передбачених ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується у першому місяці використання об'єкту ( при передачі вексплуатацію) в розмірі 10%

 
 

Цікаве

Загрузка...