WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Ремонт верстату круглопильного Ц-6 - Дипломна робота

Ремонт верстату круглопильного Ц-6 - Дипломна робота

На підприємстві працівники беруть активну участь удосконаленні виробництва. На підприємстві подаються раціональні пропозиції по безвихідному виробництву матеріалів і охороні навколишнього середовища.
42.ДП.5.090245.01.4.3.2.ПЗ Арк..
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
5. Охорона природи
Заходи по охороні природи на підприємстві.
Охорона природи і раціональне використання її багатств - одна з найактуальніших проблем сучасності яка набуває дедалі більшого економічного і соціального значення в житті всього людства. Це завдання стало особливо важливим, за останні роки в умовах бурхливого технічного прогресу і виникнення в зв'язку з цим різноманітних змін у природному середовищі. Природа в широкому розумінні-Всесвіт, у вузькому сукупність органічного і неорганічного світу на Землі. Для суспільства природа має велике соціальне, виробниче, економічне, наукове, оздоровче, виховне і естетичне значення. Природа і праця - єдині першоджерела матеріальних цінностей, необхідних для життя людини.
Охорона природи - нова галузь знань, яка має комплексний характер і спрямована на розбору теоретичних основ раціонального використання природи. Основне завдання цієї науки є розв'язання проблем оптимального впливу суспільства на природу з метою раціонального і суспільства на природу з метою раціонального і ефективного використання. Велику роль у справі охорони природи відіграють інші науки, від яких залежить розвиток і створення матеріальних благ , що є необхідністю для існування і розвитку суспільства. Перші висловлювання вчених про вплив людської діяльності на природу появилось два століття тому назад. Жак Руссо писав, що людина своєю діяльністю в багатьох випадках приносять шкоду навколишньому середовищу. Основні завдання охорони природи дбайливе ставлення до природи, вивчення і всебічне врахування законів природи в процесі використання її ресурсів, розробка природних ресурсів з застосуванням найновішої техніки, яка забезпечує повне їх використання і правова охорона природних ресурсів. Останні роки характеризується не тільки постійним ростом уваги збоку національних і міжнародних органів до проблеми охорони навколишнього середовища, та виникнення нових ідей і підходу в даній області.
Прикладом цього є глобальні проблеми моніторингу навколишнього середовища. Парламент молодої держави, України своїм рішенням прийняв Закон про охорону навколишнього середовища і санкції у вигляді штрафів будуть застосовуватись до порушників цього закону. На фабриці створені певні умови, які в більшості випадків відповідають вимогам охорони здоров'я і життя робітників. На навкруги підприємства насаджені молоді дерева, а при вході на території підприємства ростуть на клумбах квіти.
42.ДП.5.090245.01.4.3.2.ПЗ Арк..
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
Охорона навколишнього середовища для РМЦ.
Єдині першоджерела матеріальних цінностей необхідні для життя людини - це природа і праця. Основне завдання для РМЦ - це не забруднювати навколишнє середовище і природу навкруги РМЦ. Всі змащувальні матеріали повинні зберігатися в окремих для кожного виду металічних ємностях. На кожну ємність повинні бути вказані названі мастила. Маслосховище повинно бути обладнано підігрівом масла і повинні мати окрему тару для зливу відпрацьованого масла. З метою навколишнього середовища для РМЦ - це полягає в таких заходах: не виливати відпрацьоване мастило в каналізацію, або за межі підприємства, а зливати в спеціальні відведені для цього призначені. Мильно-содові емульсії, що застосовуються для промивки деталей повинні зберігатись у відповідних ємностях. Зношені деталі повинні зберігатись у ремонтно-механічним цеху у відведеному місці до часу реставрації їх, а непридатні - здавати в металобрухт. В цеху повинні бутиустановлені спеціальні ящики для накопичення та тимчасового зберігання відходів з металу ремонтно-механічного цеху. Стічні води з умивальників, душових проходити через фільтри.
42.ДП.5.090245.01.4.3.2.ПЗ Арк..
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
6. Економічна частина
6.1 Розрахунок витрат на проведення капітального
ремонту верстату
Розрахунок вартості матеріалів
Таблиця 6.1

п/п Назва матеріалу Одиниці виміру Кількість Ціна, грн.. Вартість, грн..
1 2 3 4 5 6
1 Основні матеріали:
Сталь конструкційна
кг.
43,8
3,00
131,4
2 Сталь легована кг. 9,18 3,72 34,15
3 Стальне литво кг. 1,32 2,64 3,48
4 Чавун кг. 13,2 3,48 45,94
5 Кольорові метали кг. 0,51 19,2 9,79
6 Допоміжні матеріали:
Підшипники кочення
шт.
6
5,73
34,38
7 Електоди кг. 1,5 7,50 11,25
8 Каустична сода кг. 0,63 2,52 1,59
9 Труби катані кг. 0,54 2,75 1,49
10 Гума легована кг 1,35 2,52 3,40
11 Шнур азбестовий кг. 0,3 3,12 0,94
12 Масльонка шт. 3 3,00 9,00
13 Кисень м3 0,06 4,92 0,29
14 Клей кг. 0,03 2,40 0,07
Разом 287,17
15 Транспортно - заготівельні витрати (15 %)
43,08
Всього 330,25
42.ДП.5.090245.01.4.3.2.ПЗ Арк..
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
Розрахунок вартості електроенергії, води та стиснутого повітря
Таблиця 6.2

п/п Назва матеріалу Одиниці виміру Кількість Ціна, грн.. Вартість, грн..
1 2 3 4 5 6
1 Електроенергія:
а) технологічні потреби
кВт*год.
1260
0,4
504
б) побутові потреби
(освітлення)
кВт*год
157
0,4
62,8
2 Стиснуте повітря м3 1449 0,15 217,35
3 Вода на технологічні і побутові потреби
м3
1,38
3,00
4,14
Всього 788,29
Розрахунок тарифного фонду зарплати робітників
Таблиця 6.3
№ п/п Назва професії Розряд Годинна тарифна ставка, грн.. Трудозатрати люд-год Тарифний фонд зарплати, грн..
1 2 3 4 5 6
1 Слюсар-ремонтник IV 3,58 38,3 137,11
2 Слюсар-ремонтник V 4,01 38,3 153,58
3 Слюсар-ремонтник VI 4,67 38,4 179,33
4 Токар IV 3,58 18 64,44
5 Стругальник IV 3,58 16 57,28
6 Фрезерувальник V 4,01 16 64,16
Всього 165,0 655,90
42.ДП.5.090245.01.4.3.2.ПЗ Арк..
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
Розрахунок річного фонду зарплати робітників
Таблиця 6.4
№ Назва Тарифний фонд зарплати, грн.. Доплата до тарифного фонду Основний фонд зарплати, грн.. Додаткова зарплата Річний фонд зарплати, грн..
% сума, грн. % сума,грн..
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Робітники 655,90 15 98,38 754,28 8 60,34 814,62
Кошторис витрат на проведення капітального ремонту
Таблиця 6.5
№ Назва витрат Сума витрат, грн.. Структура, %
1 2 3 4
1. Вартість матеріалів 330,25 12,01
2. Вартість електроенергії пари та води
788,29
28,69
3. Заробітна плата 814,62 29,65
4. Відрахування на соціальні заходи 37%
301,41
10,97
5. Загально виробничі витрати (50% п.3)
407,31
14,83
6. Інші витрати (4% п.1- п.5) 105,67 3,85
Всього 2747,55 100
42.ДП.5.090245.01.4.3.2.ПЗ Арк..
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
6.2 Розрахунок економічної ефективності
проведення капітального ремонту.
6.2.1. Розрахунок підвищення продуктивності комбінованого верстату.
В результаті проведення капітального ремонту верстату підвищується його продуктивність. Для круглопильного верстату визначаємо по формулі:
, (6.1)
де: Т - тривалість зміни,

 
 

Цікаве

Загрузка...