WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Ремонт верстату круглопильного Ц-6 - Дипломна робота

Ремонт верстату круглопильного Ц-6 - Дипломна робота

складальних одиниць, межі регулювання, використовуючи при цьому контрольно - вимірні інструменти, прилади які вказані в технічній документації. В залежності від типу обладнання регулювання проводять при роботі його в холосту, під навантаженням або в неробочому стані. В цей момент повинні бути відрегульовані і випробовувані на заданий режим роботи всі необхідні елементи обладнання та повинна бути збережена кількість режимів регулювання. Комплексне випробування обладнання здійснюють після виконання всіх робіт по регулюванню. Під час обкатки обладнання необхідно строго виконувати режим і тривалість обкатки.
42.ДП.5.090245.01.4.3.2.ПЗ Арк..
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
АКТ
прийомки обладнання з капітального ремонту і здача його в експлуатації
Акт №_______
від _______________ на прийомку з капітального ремонту і здачу верстату в експлуатацію обладнання.
Комісія діюча на основі наказу по заводу №______ від _______________ провела огляд і випробовування встановленого обладнання в деревообробному цеху.

п/п Найменування обладнання Марка Інвентарний номер Фірма або завод - виготовлювач Характе ристика Примі
тка
1 Крулопильнийверстат Ц-6
Комісія призначає встановлене обладнання придатним до експлуатації
Підписи представників комісії:
1. від мехремонту _____________
2. від електромонтажу ____________
3. від головного енергетика _____________
4. від техніки безпеки _____________
Прийняли:
1. Начальник цеху _____________
2. Механік цеху _____________
3. Представник від ВГМ _____________
Затвердження _______________________________________________
42.ДП.5.090245.01.4.3.2.ПЗ Арк..
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
1. Енергетична частина
3.1 Розрахунок силової електроенергії, необхідної для ремонту
Розрахунок необхідної силової електроенергії проводимо по формулі:
Wс=Wу*T*Kс* , кВт* год (3.1)
де Wу - загальна встановлена потужність електрообладнання, кВт
Т - час роботи електродвигунів, год.
Kс - коефіцієнт, що враховує завантаження обладнання на період зміни, Kс= 0,8
- коефіцієнт втрати електроенергії , = 1,07
Таблиця 3.1
Відомість металорізальних верстатів
№п.п Назва верстату Кількість
годин роботи Потужність, кВт
1 2 3 4
1. Токарний 16К20 18 11,75
2. Фрезерний 6Р82Ш 16 11,9
3. Стругальний 7Е35 16 5,5
ВСЬОГО 50 29,15
Wс= 29,15*50,5*0,8*1,07= 1260кВт*год
42.ДП.5.090245.01.4.3.2.ПЗ Арк..
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
3.2 Розрахунок освітлювальної електроенергії
Розрахунок витрат електроенергії на освітлення проводиться по формулі:
Wо= Р*T*K* , кВт*год (3.2)
де Р - потужність всіх ламп, Вт
Т - час роботи лампи, год.
К - коефіцієнт одночасної роботи ламп, К = 0,98
- коефіцієнт втрат в електромережі , = 1,06
Для даних робіт вибираємо люмінесцентні лампи освітлюваністю 150лК, при цьому їх потужність буде становити 36 Вт/1м2 площі,
Рл= F*P, (3.3)
де Р - потужність однієї лампи, Вт/ м2
F - площа цеху 6*12=72 м2
Рл= 72*36= 2592=2,6кВт
Час роботи Т лампи при двозмінній роботі на даній географічній широті - 115:2 =58год.
тоді Wо= 2,6*58*0,98*1,06= 157 кВт*год.
Розрахунок об'єму стиснутого повітря
Qст = 1.5*q*K1*K2*T, м3 , (3.4)
де q - розхід стиснутого повітря, необхідного при безперервній роботі, 60 м3 /год,
K1- коефіцієнт викоритсання, який враховує завантаження пневмообладнання, K1=0,2
K2- коефіцієнт одночасної потреби стиснутого повітря, K2=0,7
Т - фонд часу роботи обладнання, 115 год.
Qст = 1.5*60*0,2*0,7*115 = 1449 м3
Таблиця 3.2
Штатна відомість працівників, що проводять капітальний ремонт.
№п.п Назва спеціальностей Розряд Кількість чоловік
1 2 3 4
1. Слюсар V 2
2. Слюсар IV 1
3. Слюсар III 2
4. Токар IV 2
5. Стругальник IV 2
6. Фрезерувальник V 2
ВСЬОГО 11
42.ДП.5.090245.01.4.3.2.ПЗ Арк..
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
Розрахунок витрат води натехнологічні і побутові потреби
Розрахунок витрат води на технологічні і побутові потреби проводиться з розрахунку кількості працюючих по формулі:
Qв= N*nр*Т, л (3.5),
де
N - нормативний розхід води на одного працюючого, л N= 25л
nр - кількість працюючих робітників, чол.
Т - кількість днів роботи, Т=5
Розхід води
Qв= 11*25*5= 1375л=1,38м3
42.ДП.5.090245.01.4.3.2.ПЗ Арк..
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
2. Охорона праці
Охорона праці і техніка безпеки при ремонті.
Вступ
Охорона праці - це система законодавчих актів і відповідних їм економічних, технічних, гігієнічних і організаційних заходів, які забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі виробництва.
Охорона праці - це наука про людину і працю. З наукової точки зору вона розслідує вплив навколишнього середовища і засобів виробництва на організм людини з метою розробки профілактичних заходів виробництва на організм людини з метою розробки профілактичних заходів по попередженню травматизму, професійних захворювань. "Охорона праці" в лісовій та деревообробній промисловості - це наукова дисципліна, яка вивчає питання безпеки праці, попередження на виробництві виробничого травматизму, професійних захворювань і отруєння, пожеж та вибухів. Охорона праці і пожежна безпека неможливі у відриві від організації і технології виробництва, конструкцій будівель, конструювання і експлуатації технологічного і допоміжного обладнання. Знання основ трудового законодавства, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної техніки, обов'язкова для всіх робітників лісової та деревообробної промисловості. Охорона праці на підприємстві не повністю відповідає економічним, технічним, гігієнічним вимогам.
Техніка безпеки - система організаційних та технічних заходів і засобів, які передбачають дію небезпечних виробничих факторів працівників. Небезпечний виробничий фактор - це виробничий фактор, дія якого на працівника приводить до травми. Виробнича травма - травма яку робітник одержав на виробництві, який недотримав правила і інструкції по техніці безпеки. В усуненні і зниженні травматизму важливу роль відіграє автоматизація виробничих процесів і керування обладнанням яке включає необхідність участі людини в роботі машин, механізмів, а значить зменшує причини нещасних випадків, під час їх робіт і обслуговування обладнання. Небезпечна зона - це пристрій в якому діють чи виникають періодично фактори небезпечні для життя людини. Такі зони особливо виникають біля ріжучих інструментів і обертових частин обладнання. Для ліквідації наслідків аварії встановлюють огородження. Огородження повинні відповідати технологічним та конструктивним нормам: не ламатись при розриві, не деформуватись і не зсуватись з місця, ізолювати робітників від небезпечних зон, повинні знижати шум і бути

 
 

Цікаве

Загрузка...