WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект цеху повторної машинної обробки по випуску шафи загального призначення в Коломийському спеціалізованому агролісгоспі. Річна програма 35000штук - Реферат

Проект цеху повторної машинної обробки по випуску шафи загального призначення в Коломийському спеціалізованому агролісгоспі. Річна програма 35000штук - Реферат

робітників

п/п Назва Тарифний фонд зарплати тис. грн. Доплата до тарифного фонду Основний фонд зарплати тис.грн. Додаткова зарплата Річний фонд зарплати тис. грн.
% Сума тис. грн. % Сума тис. грн.
1 Осн. Роб - ки 99,4 20 19,9 119,3 10 11,9 131,2
2 Допоміжні робітники 18,9 20 3,8 22,7 10 2,3 25
Разом 118,3 156,2
Розміри доплат по даних підприємства
Таблиця 7.11
Розрахунок річного фонду зарплати цехового персоналу.

п/п Назва категорії і посади Кількість Місячний посадовий оклад Надбавки до окладу грн.. Місячна зарплата грн. Річний фонд зарплати тис.грн.
1 Керівники:
1.1 Начальник цеху 1 850 850 10,2
1.2 Майстер 1 700 700 8,4
Разом 2 18,6
2 Спеціалісти
2.1 Механік
2.2 Технолог 1 750 750 9
Разом 1
Всього 3 27,6
Назва категорії і посад, кількість, посадовий оклад, надбавка, місячна зарплата приймаються по даних підприємства.
Таблиця 7.12
Розрахунок виплат з фонду матеріального заохочення

п/п
Категорії працівників
Річний тарифний фонд зарплати тис. грн.
Виплати з ФМЗ
% Сума тис. грн.
1 Робітники 99,4 10 9,9
2 Керівники 18,6 25 4,7
3 Спеціалісти 9 25 2,3
Разом 16,9
Розмір виплат по даних підприємства.
Таблиця 7.13
Зведений план по праці

п/п
Назва
Одиниці виміру
Показники
1 Товарна продукція Тис. грн.. 1634,4
2 Чисельність ПВП всього в.т.ч. а)робітників
б)керівників
в)спеціалістів
чол 1855,6
18
15
2
1
3 Виробіток продукції на
а)одного робітника
б)одного працівника
тис.грн.
123,7
103,1
4 Фонд зарплати ПВП
а)робітників
б)керівників
в)спеціалістів
тис.грн.
183,8
18,6
156,2
9
5 Виплати із ФМЗ а)робітникам
б)керівникам
в)спеціалістам
тис.грн.
16,9
9,9
4,7
2,3
6 Середньорічна зарплата
а)одного робітника
б)одного працівника
грн..
10410
10208
7 Середньорічна зарпл. З врахув. виплат із ФМЗ а)одного робітника
б)одного працівника
грн.
11070
11147
7.3 План по собівартості прибутку і рентабельності.
Таблиця 7.14
Розрахунок вартості робочого обладнання.
№ п/п Назва обладнання Марка Один. вим. Кількість Ціна грн. Вартість тис.грн.
1 Форматний кругло пильний верстат РК-300 шт. 3 16320 49
2 Односторонній личкувальний верстат КО-48 шт. 2 48600 97,2
3 Свердлильно-присадочний верстат SIGMA шт. 1 28400 28,4
4 Вузько-стрічковий верстат ШлПС-5 шт. 4 12100 48,4
5 Свердлильно-присадочний верстат Б-22 шт. 1 18100 18,1
6 Копірувально-фрезерний верстат ВФК-1 шт. 1 15200 15,2
Разом 256,3
Монтаж 15% 38,5
Всього 294,8
Ціни приймаються по даних підприємства.
Таблиця 7.15
Розрахунок вартості основних фондів і суми амортизаційних відрахувань
№ п/п Групи основних фондів Вартість основних фондів тис.грн. Амортизаційні відрахування Витрати на поточний ремонт тис.грн.
% Сума тис.грн
1 Будівлі 1711 8 136,8 41,6
2 Споруди 35,4 8 2,8 0,8
3 Силове обладнання 59 24 14,2 4,7
4 Робоче обладнання 294,8 24 70,8 21,2
5 Транспортні засоби 24,8 40 9,9 3
6 Інструменти, інвентар 3,5 24 0,8 0,2
Разом 2128,5 235,3 71,5
Вартість силового обладнання приймаємо в розмірі 20 % від вартості робочого обладнання
294,8*0,2 = 59,0
Вартість споруд - 10 % від вартості робочого і силового обладнання.
(294,8 + 59,0) * 0,1 = 35,4
Вартість транспортних засобів 7% від вартості робочого і силового обладнання
(294,8 + 59,0) * 0,07 = 24,8
Вартість інструменту 1% від вартості робочого і силового обладнання
(294,8 + 59,0) * 0,01 = 3,5
Вартість будівель визначаємо шляхом перемноження об'єму цеху на вартість 1 м3 будівлі 500 грн.
3422*500/1000 = 1711
Витрати на поточний ремонт приймаємо в розмірі 30% суми амортизаційних відрахувань.
Таблиця 7.16
Кошторис загальновиробничих витрат

п/п Назва витрат Сума тис.грн.
1 Витрати на управління виробництвом
а) витрати на оплату праці цехового персоналу
б) відрахування на соцстрах
Разом
27,6
10,4
38,0
2 Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення 235,3
3 Витрати на утримання необоротних активів
а) поточний ремонт основних засобів 71,5
4 Витрати на утримання виробничих приміщень
а) вартість опалення
б) вартість освітлення
в) вартість водопостачання
Разом
37,1
2,7
1,5
41,3
5 Витрати на удосконалення технології і організації виробництва (5% п.2) 11,8
6 Витрати на обслуговування виробничого процесу
а) зарплата допоміжних робітників
б) відрахування на соцстрах
в)вартість допоміжних матеріалів
Разом
25,0
9,4
7,5
41,9
7 Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього середовища (3% від річного фонду оплати праці робітників)
4,7
8 Інші витрати (3% = n 1-7) 18,9
Всього по кошторису 463,4
Таблиця 7.17
Калькуляція собівартості продукції
Річна програма 35000 шт

Статті витрат
Витрати на виріб, грн Витрати на програму, тис. грн..
1 Вартість сировини за мінусом вартості відходів ---- ----
2 Вартість основних і допоміжних матеріалів 19,85 695,0
3 Вартість електроенергії на технологічні потреби 0,7 24,5
4 Вартість пари на технологічні потреби ---- ----
5 Основна зарплата основних робітників 3,41 119,3
6 Додаткова зарплата основних робітників 0,34 11,9
7 Відрахування на соціальне страхування 1,37 47,9
8 Загальновиробничі витрати 13,24 463,4
Виробнича собівартість 30,94 1362
Прибуток 6,18 272,4
Ціна / Товарна продукція цеху 37,12 1634,4
Прибуток приймається в розмірі 20 % від виробничої собівартості.
7.4. Техніко - економічні показники.
Таблиця 7.18.
Техніко - економічні показники.

п/п Назва показників Один. Вим. Показники
1 Товарна продукція тис. грн. 1634,4
2 Виробіток продукції
Одним робітником
Одним працівником тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
123,7
103,1
3 Чисельність ПВП чол. 18
4 Фонд зарплати ПВП тис. грн. 183,8
5 Середньорічна зарплата з врах.виплат із ФМЗ
Одного робітника
Одного працівника
грн.
грн.
11070
11147
6 Собівартість товарної продукції тис. грн. 1546,3
7 Собівартість виробу грн. 30,94
8 Прибуток тис. грн. 372,4
9 Витрати на 1 грн. товарної продукції грн. 0,95
10 Рентабельність виробу % 20
11 Трудомісткість виробу л/год 0,5987
12 Число днів роботи працівників дні 216
13 Число днів роботи цеху дні 251
14 Термін окупності рік 4,5
15 Фондовіддача грн. 0,77
16 Зарплата на виріб грн. 2,84
Витрати на 1 грн. товарної продукції визначаються відношенням собівартості ТП до обсягу товарної продукції
В = 1546,3 / 1634,4 = 0,95 грн
Рентабельність визначається відношенням прибутку до собівартості товарної продукції
Р = 272,4 / 4546,3*100% = 20%
Термін окупності дорівнює відношенню вартості основних фондів до суми прибутку
Т=1228,5/272,4=4,5р.
Фондовіддача визначається відношенням товарної продукції до вартості основних фондів
Фв = 1634,4/2128,5 = 0,77 грн.

 
 

Цікаве

Загрузка...