WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект цеху повторної машинної обробки по випуску шафи загального призначення в Коломийському спеціалізованому агролісгоспі. Річна програма 35000штук - Реферат

Проект цеху повторної машинної обробки по випуску шафи загального призначення в Коломийському спеціалізованому агролісгоспі. Річна програма 35000штук - Реферат

0,7.
п о - коефіцієнт одночасної роботи обладнання. Величина цього коефіцієнта при умові широкого застосування поточності виробництва близька до 1.
п дв. - коефіцієнт втрати потужності електродвигунів. Величина цього коефіцієнта приймається в межах 0,75…0,7 і залежить від ступеня використання потужності обладнання. ККД двигуна досягає максимуму при повному використанні його потужності.
п м. - коефіцієнт корисної дії мережі (втрати мережі) . Велечина коефіцієнта приймається в межах 0,95…0,97.
Таблиця 5.1
Розрахунок річної витрати силової електроенергії
Назва спожив. Електро-енергії Встановл. Потуж. Електродвиг. Одиниці обладнан.
кВт
Коефіцієнти Потрібна потужність з врахув. Коефіц. кВт Рпотр Розрах. Час роботи обл.. в рік, год. Трозр Річна необх. В електро-енер. Кожним кВт.год.
Завант. Електродвиг. п з.е Одночасної роботи обладь. Втрати потужн. В мережі п дв. Втрати в мережі п т.
3 РК - 300
2 КО48
1 SIGMA
4 ШпПС - S
Б-22
1 ВФК - 1 2.2
8.64
10.92
4.0
1.5
1.5 0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6 1
1
1
1
1
1 0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8 0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95 1.76
6.79
8.74
3.16
1.18
1.18 5852.28
2605.96
951.62
8009.44
641.2
286.3 10300.01
17694.47
8317.16
25309.83
756.62
337.83
Всього ? 62715.92
З врахуванням втрат електроенергії на вентиляційні потреби в межах 30% загальності, одночасного використання джерел світла, ККД мережної сітки і визначається за формулою:
Рпотр.= ;
Де: Рвст. - встановлена потужність всіх світильників в кВт. Вона залежить від норм питомої витрати електроенергії.
Питомі норми витрат електроенергії в ватах на 1 м.кв. освітлювального приміщення по даних професора Пєсоцкого, приймаємо:
для виробничих цехів - 15
для побутових приміщень -15
К - коефіцієнт одночасного використання світильників
для виробничих приміщень - 0,5…1,0
для побутових приміщень - 0,9
п мережі - ККД мережі приймаємо рівним 0,95…0,97
5.2. Розрахунок витрати електроенергії на освітлення.
Таблиця 5.2
Розрахунок витрати електроенергії на освітлення в цеху.
Назва відділення, дільниці, приміщення Питомі витрати електор-енергії в Вт./м.кв. Освітлю-вальна площа в м.ка. Встано-вленя потужність в кВт. Коефі-цієнт одночас-ного вико рис-тання світла К Втрати в мережі Потрібна потуж-ність в кВт. Число годин горіння лампи в рік Річна потреба в електро-енергії в кВт.год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Виробничий цех 15 6,48 9,72 0,9 0,95 9,21 800 7367,7
Побутові приміщення 15 130 195 0,9 0,95 1,85 800 1480
Всього по цеху 8847
5.3. Розрахунок витрати пари на технологічні потреби.
В цеху повторної машинної обробки відсутні споживачі пари на технологічні потреби, атому даний розрахунок не проводиться.
5.4. Розрахунок витрати пари на опалення і вентиляцію.
В приміщеннях меблевих підприємств застосовується різні системи опалення і вентиляції. При виборі тої чи іншої системи перш за все враховується тип виробництва (складний, опоряджувальний чи механічний цех ), так як санітарно-гігієнічні вимоги до них різні.
Розрахунок витрати пари на опалення і вентиляцію визначення по формулі:
Q1= q Z n; м/рік (5.3)
Де: Vприм. - об'єм опалювального приміщення в м.куб.
q - питома витрата пари на опалення (в середньому приймається 15…17 кг на 1000 м.куб. будівлі в годину в робочий час, а не робочий 8…10 кг;
Z - тривалість роботи опалювальної системи в годинах за добу:
N - тривалість опалювального сезону в добах приймається по кліматичній таблиці.
Витрати пари на робочий час.
Q1= =53 м/рік
Витрати пари на опалення в неробочий час.
Q1= =91 м/рік
Потрібно мати на увазі, що шкідливість ділянки виробництва забезпечується потужною витяжкою вентиляцією,що призводить до великого відсмоктування теплого повітря з цих приміщень. Для підтримання визначених параметрів повітря з цих приміщеннях необхідно передбачити крім центрального водяного опалення штучного приточну вентиляцію з попережнім підігрівом нагнітального повітря.
Витрати пари на вентиляцію Q2 визначають по вище приведеній формі при умові, що q=100…120 кг на 1000 м.куб. будівлі в годину,
Z - тривалість роботи вентиляції в годинах при двохзмінному режимі.
Витрати пари на вентиляцію.
Q2= =323 м/рік
Загальні витрати
Qзаг=53+91+323=467 м/рік
6. Охорона праці та довкілля.
6.1. Аналіз виробничого травматизму
В наш поставлені завдання впровадження на всіх підприємствах сучасних засобів техніки безпеки ,які сприятимуть ліквідації виробничого травматизму.
На підприємстві адміністрація зобов'язана створити такі умови праці, які б виключили можливість виникнення травм і сприяли підвищенню продуктивності праці , Не залежно від ступеня небезпеки виробництва на всіх підприємствах і в організаціях проводиться навчання з правил техніки безпеки прийнятих на роботу працівників ,які не мають професії або міняють, а також інструктажі при підвищенні кваліфікації робітників.
Загальне керівництво і організація навчання на підприємстві покладається на керівника підприємства ,а в підрозділах (цехах) - на керівників підрозділів (начальників цехів). Контроль за своєчасним і якісним навчанням працюючих в підрозділах підприємства здійснює відділ (інженер) охорони праці ( техніки безпеки)або інженерно-технічний працівник, на якого покладено ці обов'язки наказом керівника підприємства.
Виробничою травмою вважається ушкодження організму робітника при виконанні трудового процесу на виробництві. Сукупність обставин і причин, які викликали цю травму, називають нещасним випадком.
Щоб запобігти виникненню нещасних випадків на виробництві ,ведеться розслідування ,облік та їх аналіз згідно положення всі підприємства повинні розслідувати нещасні випадки, які сталися на їхній території або за її межами при виконанні роботи за завданням адміністрації, а також при доставці робітників або службовців на місце роботи на транспорті підприємства.
Розслідування підлягають і нещасні випадки, які сталися перед початком роботи або після неї, в позаробочий час, у святкові дні. Розслідування підлягають і гострі отруєння, і теплові удари та обмороження.
Згідно положення про розслідування і облік нещасних випадків на виробництві, потерпілий або очевидно зобов'язані терміново повідомити про випадок майстра, начальника цеху або безпосередньо керівника робіт, які зобов'язані відразу організувати першу до лікарську допомогу потерпілому. Про розслідування нещасних випадків, які спричиняють втрату працездатності не менш, як на один повний робочий день, складають акти за формою Н-1. Акт складається начальником цеху в чотирьох примірниках, підписується ним, старшим громадянським інспектором і працівником служби техніки безпеки підприємства.
Затверджується акт головний інженер підприємства і вживає відповідних заходів, щоб запобігти виникнення подібних нещасних випадків.
Показники травматизму визначаються по частоті, по важкості і по непрацездатності.
Показники частоти визначають по формулі:
Кч = 1000; (6.1)
Показники важкості визначаються по формулі:
Кв = ; (6.2)
Показник непрацездатності визначаються по

 
 

Цікаве

Загрузка...