WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект автоматизації котельної установки в колективному підприємстві “Меткабель” - Дипломна робота

Проект автоматизації котельної установки в колективному підприємстві “Меткабель” - Дипломна робота

АЛЕ), він знаходиться у відкритому стані (за допомогою реле А12/ДО6.1).
Включення програми пуску починається з моменту спрацьовування пускового реле А7/ДО1Д. Спосіб включення цього реле залежить від заданого режиму роботи блоку БУС, що визначається станом тригера А7/ДЗ. Керування положенням тригера виробляється за допомогою кнопок S5 і S6, а при включенні харчування він самостійно встановлюється в нульовий стан.
В автономному режимі роботи тригер знаходиться в нульовому стані. Тому на виході А7/Д4 має місце 0, а на виході А7/Д10 - 1. Одиниця на виході А7/21.57 блокує вплив на пускове реле органів пуску й зупинка пристроїв верхнього рівня керування, що підключаються до контактів 5-8, 13, 14 рознімання XI. Для включення пускового реле в цьому режимі потрібно короткочасно натиснути на кнопку "Пуск" (31), у результаті чого логічний 0 з виходу елемента А7/Д4 через контакт цієї кнопки подається на правий висновок обмотки пускового реле.
Для перекладу БУС в режим роботи "від диспетчера (ОК) варто короткочасно натиснути кнопку S6. Під час натискання кнопки на вході 8 тригера А7/ДЗ має місце 0, тригер встановлюється в стан 1, на виході А7/Д4 зупинка пристроїв верхнього рівня керування де блокується, на виході елемента А7/Д5 установлюється 0. Для включення пускового реле А7/КД.1 у цим режимі необхідно: при пуску від загально котлового пристрою замкнути на увесь час роботи котла контакти Х1/13 і К1/14, а при керуванні з диспетчерського пункту - - короткочасно замкнути контакти Х1/5. і Х1/6. У цих випадках логічний 0 з виходу елемента А7/Д10 через згадані контакти подається на правий висновок обмотки пускового реле. В автономному режимі роботи і при керуванні з диспетчерського пункту на виході елемента А7/Д5 має місце 0, тому реле ДО1.1 на час пуску стає на самоблокування за допомогою контакту ДО1.2. При роботі від загально котлового пристрою контакти Х1/7 і Х1/8 розімкнуті, на виході А7/Д5 має місце 1. Тому для утримання реле А7/ДО1.1 у включеному
стані контакти Х1/7 і Х1/8 повинні бути замкнуті, а для вимикання реле - розімкнуті.
В автономному режимі роботи одиниця на прямому виході тригера А7/ДЗ за допомогою елемента А10/Д42 блокує дію органа керування загально котлового пристрою (підключений до клем Х1/3 і Х1/4) на паливні клапани № 3 і № 6 ("великі горіння") для роботи казана в регулювальному режимі. При роботі з загально котловим пристроєм це блокування знімається. Для керування з диспетчерського пункту між клемами Х1/3 і Х1/4 повинна стояти перемичка.
Після включення пускового реле замикається контакт А7/ДО1.3. Це приводить до формування Z10-0, у результаті чого на виході А10/Д45 виникає 1, що встановлює тригер А10/Д48 у нульовий стан. Сформувавши при цьому логічний 0 на виході А10/Д43 включає реле А11/К10.1, і на висновки 3,39 блоків БФК і БПТ із шини "а" подається напруга живлення. Після подачі напруги живлення всі тригери блоку БФК_ встановлюються в складаючись 1. Тому всі Zi = 0 і всі Zi=1 (i= 2, 3,........... 12). Наявність на вході А10/Д45, команди Z10 = 0 викликає Z1 = 1. Пари команд Z1 - Z2=1 запускає блок БПТ на відлік витримки часу у результаті чого на шині РАХУНОК формується 1, а на шині ТАКТ - 0.
Тому що Z1 = 1, Z9=0 і на виході А10/Д44 має місце ПРО, те на виходах А10/Д2 і А10/ДЗ сформований 0, реле АИ/КИЛ, А11/ДО5Д включені, зайняв індикатор ПУСК, контакт А11/КН.2.включає живлення пускачів димососа і вентилятора, а контакт А11/ДО5.2 формує інформаційний сигнал на верхній рівень керування про початок програми пуску.
Оскільки в цей же час 22=23=26=27=0, на висновках блоку 19,55; 12,48; 34; 10,46 БФВ мають місце логічні нулі, що забороняють дія каналів захисту, утворених тригерами Д9-Д14, Д17 блоку БАЗ. На висновку 1,37 блоку БФВ також установлений 0, що через елемент А7/Д1 забороняє дія каналу захисту, утвореного тригером А5/Д20.
Після закінчення витримки часу t2 необхідної для розгону двигунів вентилятора і димососа, на шині ТАКТ сигнал приймає значення 1. По цьому сигналі переключаються в стан 0 тригери Д2'5, Д2, ДЗ,після чого виникає Z2 - 0 і блок БПТ встановлюється у вихідний стан (на шинах РАХУНОК і ТАКТ сигнали рівні 0). Тому що сигнал на вході тригера А8/Д4 при цьому дорівнює 0, а на вході -1, тригер встановлюється в нульовий стан і виникає Z2=1. Таким чином, на входах БПТ установилися Z2-Z3 = 1, починається відлік наступної витримки часу Ь, а на шині РАХУНОК установлюється.
По закінченні t3 аналогічно описаному вище відбувається зміна Z3=1 на Z3 = 0 і Z3 = 0 на Z3=1, після чого починається відлік витримки часу 13. Команда Z3=1 викликає включення реле К.1.1, ДО2.1, ДО10.1 блоку А12 і реле R4.1 блоку А11. Відкривається паливний клапан № 1 '(контрольний клапан при роботі на газі), включається двигун форсунки і відкривається клапан продувки мазуто провода '(при роботі на мазуті),
відкриваються клапани № 1, № 2 і № 3 I"малого" і "великого" горіння). Починається продувка паливних ліній і продовжується вентиляція багнисті. Якщо продувка клапана № 3 ("великого" горіння) не передбачене, перемичка XI у блоці БФВ не встановлюється і реле А12/ДО10.1 не включається під час витримки 1;3.
По закінченні t3 формуються Z4 = 0, Z4=1 і починається відлік витримки часу t4. Команда Z4=1 відключає соленоїд шибера димоходу '(чи включає виконавчий механізм шибера димоходу на його закриття), відключає соленоїд повітряної заслінки, закриває клапан продувки мазуто провода, закриває клапан № 3 ("великого" горіння"). Цим закінчується вентиляція топки і продувка паливних ліній. Одночасно включається в роботу канал захисту по зниженню тиску первинного повітря.
Після закінчення формуються Z5=0 і Z5 = 1. Команда Z5=1 включає реле А11/КЗ.1 і А12/K5.1, відкривається клапан № 4 (запальники) і включається блок запального пристрою, що формує іскру для розпалювання. Одночасно тригер А10/Д20 встановлюється в стан 1, сигнал 0 на виході А10/Д21 додатково підхоплює реле АП/К11.1 і починається відлік чергової витримки часу t5, необхідної для розпалювання запальника. Установка тригера А10/Д.20 у стан 1 забезпечує обов'язкову післязупиночну вентиляцію топки при будь-якій зупинці якщо вона відбула після відкриття клапана № 4 (запальники). Витримку часу t5 для збільшення надійності одночасно з блоком БПТ формує й елемент А4.5 блоку БЗС.
Формування витримки часу t6 (із застосуванням резервування) є найбільш відповідальною операцією, тому що з закінченням t6 повинні обов'язково виникнути Z6=0 і Z6=1, а команда Z6=1 за допомогою елементів АКУД23 і А10/Д29 включає канал захисту по загасанню полум'я контрольованого по входу 1 (наприклад, запальника), і якщо полум'я виникло (запальник розпалився), через елемент А10/Д26 відкриває клапан № 6 (відсікач), закриває клапан безпеки. Починається відлік витримки часу 1у, необхідної для розпалювання полум'я (основного пальника), контрольованого по входу Z.
По закінченні і формується Z7 - 0 і Z7=1. По команді Z7=1 елемент А10/Д32 включає канали захисту по підвищенню і зниженню тиску палива, по загасанню полум'я, контрольованого по входу 2 (наприклад, основного смолоскипа), виключає блок запального пристрою і за допомогою елемента А10/Д31 включається регулятор розрідження "(елементи А10/ДЗЗ і А10/Д34) у топці, якщо він передбачений пd технологічну схему. Одночасно

 
 

Цікаве

Загрузка...