WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Призначення і пристрої повздовжньо-стругальних верстатів - Реферат

Призначення і пристрої повздовжньо-стругальних верстатів - Реферат

навантаженню
(1.9)
при прямому ходу вхолосту
і при зворотному ходу .
Час сталого руху при прямому і зворотному ходах столу
і
Час пуску і гальмування підраховують по рівнянню (1.3), задаючись відповідним моментом двигуна, заздалегідь визначивши сумарний момент інерції приводу.
Потужність на валу двигуна при прямому ходу вхолосту
(1.10)
де - втрати в напрямних столу.
Момент на валу двигуна, Н м, при прямому ходу вхолосту
(1.11)
Потужність на валу двигуна при зворотному ходу
(1.12)
Момент на валу двигуна при зворотному ходу
(1.13)
По знайдених значеннях , і будується з урахуванням моменту холостого ходу двигуна діаграма навантаження верстата (рис. 1.4, а).
Для перевірки заздалегідь вибраного двигуна можна скористатися наближеною діаграмою навантаження електроприводу, побудованою виходячи з таких допущень: для спрощення розрахунків задаємося тахограмою одного циклу роботи приводу столу (рис. 1.4, б) без урахування пониження швидкості столу при урізуванні різця і виході його з виробу; прямий хід столу проводиться при номінальній потужності різання із швидкістю ; розгін і гальмування приводу відбуваються при холостому ходу під дією .
Відповідно до викладеного на рис. 1.4, в приведеній діаграмі навантаження приводу столу для випадку регулювання швидкості зміною напруги на якорі двигуна, користуючись якою можна визначити еквівалентний момент двигуна за цикл
(1.14)
де - момент двигуна при реверсі; - час реверсу приводу.
Заздалегідь вибраний двигун з незалежною вентиляцією задовольнятиме умовам нагріву, якщо . У разі регулювання кутової швидкості ослабленням поля двигуна потрібно будувати залежність струму двигуна від часу і перевіряти його по методу еквівалентного струму.
Рис. 1.4. Діаграма навантаження приводу столу повздовжньо-стругального верстата.
Уточнена діаграма навантаження може бути побудована за даними конкретної системи управління електроприводом повздовжньо-стругального верстата.
ГОЛОВНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВІД ПОВЗДОВЖНЬО-СТРУГАЛЬНОГО ВЕРСТАТА ПО СИСТЕМІ Г-Д З МУ
З метою підвищення надійності приводу, отримання високої жорсткості механічних характеристик і необхідної швидкодії при заданій якості перехідних процесів у верстатах тих же моделей останнім часом замість ЕМУ стали використовувати МУ з проміжними транзисторними підсилювачами (у важких верстатах).
Розглянемо особливості електроприводу і робочі схеми управління стосовно повздовжньо-стругальному верстаті моделі 7242Б. Верстат призначений, для обробки виробів розміром 4000Х1500 мм, швидкість різання регулюється від 5 до 75 м/хв, максимальне тягове зусилля при швидкості м/хв рівне 90 кН.
Для приводу столу використовуються два двигуни постійного струму на напругу 110 В і потужністю по 32 кВт кожний, сполучених послідовно і живлених від одного генератора. Заміна одного двигуна повної потужності двома двигунами половинної потужності зменшує момент інерції приводу столу, а отже, і втрати енергії в перехідних процесах, або збільшує продуктивність верстата за рахунок підвищення прискорення. Регулювання кутової швидкості двигунів проводиться тільки зміною напруги генератора в діапазоні 15: 1.
На рис.1.5 а показана дещо спрощена електрична схема головного приводу. Обмотка збудження генератора розділена на дві частини (ОВГ-І і ОВГ-ІІ), включені в плечі урівноваженого моста з двома баластними резисторами. В діагоналі моста включено два магнітні підсилювачі МУ1 і А1У2 (з внутрішнім зворотним зв'язком і виходом на постійному струмі), полярність напруги яких така, що струми і в напівобмотках збудження віднімаються, а в і складаються. Обмотки управління магнітних підсилювачів включені послідовно-зустрічно, тому при подачі в них струму один підсилювач підмагнічується, а інший розмагнічується. При цьому струм навантаження першого підсилювача зростатиме, а другого підсилювача-знижуватися (рис. 1.5,б). При зміні полярності струму управління зміни струмів навантаження будуть зворотними. За відсутності підмагнічування МУ1 МУ2 напруги на їх виході будуть однаковими, різниця струмів в навантаженні рівна нулю. При повному підмагнічуванні одного з магнітних підсилювачів, наприклад
Рис. 1.5. Електрична схема головного приводу повздовжньо-стругального верстата за системою Г-Д з МУ.
МУ1, і розмагнічуванні іншого (МУ2) рознесення струмів в навантаженні рівна максимальному значенню. На обмотки управління ОЗ1 і ОЗ2 подається різниця напруг задаючого , що знімається з регулятора швидкості РС через потенціометр , і сигналу зворотного зв'язку по швидкості , що знімається з тахогенератора ТГ. Таким чином, управляюча напруга МУ, МУ2, від якого залежить струм збудження і напруга генератора, визначається виразом
(1.15)
де - коефіцієнт зворотного зв'язку по швидкості, величина якого визначається діапазоном регулювання швидкості і необхідною жорсткістю механічних характеристик двигуна.
З виразу (1.15) виходить, що при заданій величині із зростанням навантаження двигунів Д1 і Д2 їх кутова швидкість знижуватиметься, що приведе до зменшення напруги . Результуючий сигнал на вході МУ1, МУ2 збільшуватиметься, що викличе зростання напруги генератора і забезпечить підтримку заданого значення кутової швидкості двигунів (рис. 1.5, в).
Обмеження струму якірного ланцюга при перевантаженнях і в перехідних режимах пуску, гальмування і реверсу двигунів проводиться за допомогою вузла відсічення по струму. В цей вузол входять: стабілітрони ДСЗ і ДС4; обмотки управління магнітних підсилювачів ОТ1 і ОТ2, включені на різницю напруг: , що знімається з обмоток додаткових полюсів генератора, і пробою стабілітронів, вибираних по умові
(1.16)
Якщо , то стабілітрони замкнуті і вузол обмеження струму не діє. Коли ж струм в якірному ланцюзі перевищує значення , то і по обмотках ОТ1, ОТ2 починає проходити струм. Магніторушійна сила (МДС) цих обмоток направлена назустріч МДС задаючих обмоток, тому різниця струмів в навантаженні магнітних підсилювачів зменшуватиметься, а це викличе зниження напруги генератора і обмеження подальшого зростання струму в якірному ланцюзі.
Схема управління головним приводом передбачає автоматичний і налагоджувальний режим роботи верстата в автоматичному режимі управління приводом здійснюється у функції шляху, контрольованого кінцевими перемикачами напряму ходустолу (вперед, назад) ПХВ, ПХН і швидкості столу ПС1 і ПС2. Заздалегідь на столі верстата розставляються в потрібному положенні упори а і б, впливаючі на шляхові перемикачі (рис. 1.6, а), а рукоятками Роб.хід і Звор.хід регулятора швидкості РС встановлюються відповідно до заданих значень швидкості робочого і зворотного ходів столу.
Рис. 1.6. Схематичне розташування перемикачів (а) і діаграма швидкості руху столу за цикл роботи повздовжньо-стругального верстата (б).
Розглянемо спочатку послідовність дій контактів перемикачів. Перед закінченням робочого ходу упор а натискує послідовно на вимикачі ПС1 і ПХН. При дії на ПС1 знижується швидкість столу перед виходом різця з виробу, а потім при дії на ПХН відбувається реверс з прямого ходу на зворотний. На початку зворотного ходу упор а, впливаючи на ПХН і ПС1, повертає їх контакти в колишнє положення. В кінці

 
 

Цікаве

Загрузка...