WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Монтаж верстату ШЛПС-2М - Дипломна робота

Монтаж верстату ШЛПС-2М - Дипломна робота

перші два заходи О, Тр.
Визначаємо трудомісткість слюсарних та верстатних годин по ф-лі:
T =R*N, год (3.15)
Де R - ремонтна складність верстату: К. = ЗОRС
N - норматив трудоємкості в год;
Nсл( о ) = 0,75 Nсл( ПР ) = 4
Nв(0) = 0,1 Nв(ПР) = 2
Трудоємкість огляду становить : Слюсарна Тсл о = 6 * 0,75 = 4,5год
Верстатна Тв о = 6* 0,1 = 0,6 год
Трудозмкьість текучого ремонту : Слюсарна 8сл т = 6 * 04 = 24год
Верстатна Твт = 6* 2 = 12 год
Дальї розраховузмо простий верстату в ремонті:
Ат = Тт*Со/Сс*к, год
Тт - трудоємкість ремонту ( слюсарна), год
к - КІЛЬКІСТЬ слюсарів
Арк
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
Со - змінність роботи обладнання
Сс - змінність роботи слюсарів
Ат = 24*2/2*2 = 12 год
Березень -
Жовтень -
Тривалість між оглядового періоду: (міс) (3.16)
t = 0,55=6міс
Планово-попереджувальний ремонт обладнення
Таблиця 3.9
Назва
обладнання Форма і
тип Інвентар
номер Категор.
складн.
ремонту Міжремонтний
період Вид і дата останнього ремонту Змінність
В-т шліфувальний ШлПС-2М 3099 3 14 Т1 -09 2
Місяці Число ремонтів
З кожного виду в рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 о т с к
1
1
-
-
2
Арк
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
Оформлення та здача верстату в експлуатація.
Після закінчення монтажних робіт, проводять пуск , регулювання, комплексне випробування і здачу його в експлуатацію.
Завод__Хадківський ВБ Затверджую: головний інженер заводу
Місто___Харків______________
Акт№___13-7__________ Від___________
на прийомку з монтажу і здачу в експлуатацію обладнання комісія
діюча на основі наказу по заводу № від_____праві огляд і випробування
встановленого обладнання в деревообробному цеху.
№ Найменування марка Інвентарний Фірма Характе
п/п обладнання номер виготовлю римтика
вач
Шліфувальний ШлПС- 2300491 Харківськ Для
верстат 2М ий
верстатобу дівний завод шліфув ання площин
великих
деталей
Комісія призначає встановлене обладнання придатним до експлуатації
Підпис представника комісії:
1. Механік монтажу ______Іванов________________
2. Електромонтажник ______Кушнір________________
3. Головний енергетик _______Павлов_______________
4. Інженер по техніці безпеки _______Романюк_____________
Прийняли:
1. Начальник цеху______Дроник В.Г._______________
2. Механік цеху_______Іщенко А.В.____________
Затвердження__________________________________________________
Арк
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
3.7. Техніка безпеки і охорона праці
3.7.1. Техніка безпеки при підйомно транспортних роботах.
До підйомно-транспортних машин і механізмів пред'являються високі вимоги по техніці безпеки.
Вантажопідйомні машини і механізми повинні підлягати частковому періодичному огляду через кожні 12 місяців, а через кожні З роки повному огляду. Машини і механізми,рідко експлуатовані, підлягають технічному огляду через кожні п'ять років.
Правилами Держтехнагляду забороняється піднімати вантажі, маса яких перевищує вантажопідйомність машини. Забороняється піднімати вантажі, що знаходяться в нестійкій рівновазі. При транспортуванні поступаючого обладнання необхідно керуватись схемами транспортування. Такелажник перед початком роботи повинен перевірити справність вантажозахоплюючих механізмів, правильно провадити строповку вантажу, попереджувати появу сторонніх лиць в зоні підйому і переміщення вантажу.
3.7.2. Техніка безпеки при монтажі верстату
Розміщення на монтажній площадці обладнання і приспосіблення, розстановку робочих місць, організацію робочих місць проводять із таким розрахунком, щоб скоротити шлях, по якому переміщуються люди і вантажі, по можливості не допускаючи зустрічних і перетинаючихся вантажопотоків і запобігти лишнім переміщенням обслуговуючого персоналу. Робочі місця слід обшивати оцинкованою сталлю і правильно розмістити їх на монтажній площадці. Робочі місця слід обгороджувати металевими сітками і в достатній мірі освітлювати їх.
Арк
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
Забороняється користування несправним інструментом на робочих місцях, молотками з тріснутими ручками і т.д. не дозволяється користуватисянезаземленим електроінструментом або підйомним транспортним механізмом або непройшовшим технічний огляд.
3.7.3.Техніка безпеки при випробувальних роботах
Обладнання повинне мати справне огородження , блокування, справну електромережу. Кріплення інструменту, змазування при контрольних випробуваннях слід виконувати тільки після повної зупинки рухомих частин. Напруга живлення повинна бути 12 В., і в місцях з підвищеною небезпекою ураження людини електричним струмом. Електроінструмент повинен бути заземленим.
При пневматичному випробуванні слід дотримуватися таких мір безпеки: людей вивести в безпечне місце, під пробним тиском об'єкт повинен знаходитись 5 хв. Потім тиск знижують і проводять огляд.
Арк
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
3.8. Охорона природи.
Заходи по захисту навколишнього середовища при організації монтажних робіт вказаного обладнання.
Карпатський регіон у межах України - унікальна гірська система, яка має важливе лікувальне значення не тільки для України, але й для всієї європейської частини.
Інтенсивний за останні роки розвиток великих індустріальних об'єктів в зоні Карпат вже сьогодні привів до несприятливого екологічного стану в області, яка посідає 4 місце по забрудненню навколишнього середовища серед областей України.
Усе це зобов'язує нас замислитись над екологічною ситуацією. Екологічні проблеми виникають на підприємствах, які вимагають свого негайного вирішення. Науково-технічна революція, що відбувається внаслідок великих відкриттів в галузях біології, хімії, фізики і багатьох інших наук, набагато розширює можливості інтенсивного використання природних ресурсів, необхідних для дальшого розвитку продуктивних сил, забезпечення матеріальних і духовних потреб людства. Проте, перед цим науково-технічна революція і прогрес часто ускладнюють зв'язки людини з природним середовищем, вносять надто помітні і непередбачені зміни в екологічні системи і в регуляцію біосфери в цілому. Наш час вимагає постійно володіти екологічною ситуацією, щоб об'єктивно оцінювати і проводити заходи по ліквідації несприятливих ситуацій. В даний час шкідливі викиди підприємств в навколишнє середовище досягли великих об'ємів, так що рівні забруднення атмосфери, грунту і водойм досягли критичних норм. Вирішення проблеми захисту навколишнього середовища від промислових відходів заключається в розробці і використанні замкнутих безвідходних технологій.
Арк
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
3.6.2. Розрахунок витрати електроенергії та води на монтажні роботи.
Щоб провести монтаж

 
 

Цікаве

Загрузка...