WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект пташника на 3000 курей (пояснювальна записка) - Реферат

Проект пташника на 3000 курей (пояснювальна записка) - Реферат


Нормативна - 530,13 люд. днів
Прийнята - 499 люд. днів
Загальна
Нормативна - 569,56 люд. днів
Прийнята - 533 люд. днів
4. Продуктивність праці
Пр=Тнор,/Тприй*100%=530,13/499*100%=106%.
5.Трудоємкість в людино - днях на їм3 будівлі:
по нормі - Tp/V=569,56/4026=0,14
прийнято - ТприйV/=533/4026=0,13
6. Коефіцієнт нерівномірності руху робітників
kнep-Nmax/Ncep=12/7,16=1,7,
де Ncep = Тп/Пр=530/74=7,16 люд.днів
7. Охоплення комплексною механізацією земляних робіт. Земляні роботи виконуються вручну - 42м3
Зрізка ґрунту виконана бульдозером не в комплексі з другими механізмами - 994 м3
Загальний об'єм земляних робіт - V=l 036м3
Загальний об'єм земляних робіт виконаний за допомогою механізмів V1=994 м3
Охоплення механізацією
V1/V*100= 994/1036*100= 96%
8. Коефіцієнт зміщення будівельних процесів визначається відношенням протяжності робіт по графіку календарного плану до протяжності робіт по календарному плану
кзм=74/62=1,2
9. Коефіцієнт змінності =1
10.Енергоозброєність робітника. По графіку встановлено що на спорудження будівлі працюють механізми.
Штукатурна станція - 5 днів, потужність моторів 10 кВт Малярна станція - 8 днів, потужність моторів 40 кВт
W=5* 10+8*40/62=5,6 кВт
Енергоозброєність W/Ncep =
11 .Середня кількість робочих 7чоловік
12.Максимальна кількість робочих 12чоловік
Будгенплан.
Будгенплан розроблений на період будови надземної частини будівлі.
На будівельному майданчику зроблено в'їзд і окремий виїзд. Показані монтажні зона складування, зона складування матеріалів, небезпечне зона. По параметру будівлі виконані тимчасові під'їзні дороги з роз'їзними майданчиками. Побутові приміщення розміщені поза небезпечною роботою крану.
Окремо до кожного побутового зроблені тимчасові гравійні доріжки, а також до закритих складів і навісу.
Весь будмайданчик огороджується тимчасовою суцільною огорожею заввишки 1,8. При в'їзді встановлена прохідна.
Весь будмайданчик в пізній час освітлюється прожекторами.
Тимчасове постачання електроенергією та водою будмайданчика здійснюється від власної трансформаторної станції і власним водопроводом.
Похідними даними для складання будгенплану є:
генеральний план ділянки з нанесеними на ньому існуючих і проектуючих будівель;
календарний план з загальними графіками потреби в робітниках;
перелік і кількість будівельних машин і механізмів;
відомість потреби в будівельних конструкціях, матеріалах, деталях.
Розрахунок складських приміщень і майданчиків.
У відповідності з прийнятою стадією розробки будгенплана і календарного плану будівництва пташника на 3000 голів розраховуємо потрібні площі для складування конструкцій і матеріалів.
Площа складу розраховується по кількості матеріалів , що підлягають зберіганню на складі по формулі
Qзап=Q /Т * nk
де Qзап-розрахунковий запас матеріалів на складів;
- коефіцієнт нерівномірності поступання матеріалів на склад;
Т - тривалість розрахункового процесу в днях;
n - норма запасу матеріалів в днях;
k - коефіцієнт нерівномірності споживання матеріалів.
Корисна площа складу F без проходів визначається по формулі
F=Qзап/q
де q- кількість матеріалів укладаємих на 1м2 площі складу. Загальна площа складу:
S=F/ ,
де - р коефіцієнт використання складу.
№ Найменування
матеріалів
конструкцій
і виробів Одиниці виміру Загальна потреба Тривалість укладки матеріалів конструкцій Найбільший добовий розхід Чисто днів запасу Коефіцієнт нерівномірності поступання Коефіцієнт нерівномірності використання Запас на складі Норма зберігання на 1м2 Корисна площа складу, м2 Коефіцієнт використання площі складу Повна площа складу Розмір складу, м2 Характеристика складу
Qзаг Т Qзаг./T n
К Qзаг g F
F
1 Залізобетонна , паля колона м3 22,8 11,4 1 1,1 11,4 2 18 0,4 19,5 відкритий
2 Металеві ферми м3 25 10 2,5 1,1 1,3 17,5 0,3 26,6 0,6 245 відкритий
3 Плити покриття м3 142 10 14.2 3 1,1 1,3 99,4 0,45 122.8 0,6 200 відкритий
4 Стінові панелі м3 92 13 7 5 1,1 1,3 59 0,6 100 0,5 ІЗ закритий
5 Азбетоцементні листи 919 10 91,9 6 1,1 1,3 369 125 9 0.7 0,6 закритий
6 Дверні блоки і ворота м2 38 5 8 10 1,1 1,3 14 44 0,4 0,6 9 відкритий
7 Цегла т.шт 3,5 5 0,7 1,1 1,3 0,7 4,3 0,5 16,5 відкритий
8 Щебень м3 33 8 4 3 1,1 1,3 21 1,5 9,9 0,6 відкритий
Визначення необхідності в тимчасових будівлях і спорудах. Тимчасові будівлі і споруди споруджуються на період будівництва, тому передбачити їх потрібно в мінімальному об'ємі.
Площі тимчасових будівель і споруд розраховуються по максимальній чисельності працюючих на будівельномумайданчику . Чисельність працюючих визначається по формулі:
Nзаг=(Nроб+Niтp+Nнп+Nмол)*k,
де Nзаг- загальна чисельність працюючих на будмайданчику ;
Npo6 "чисельність робочих неповного виробництва;
Nнп чисельність робочих не основного виробництва;
Nмол- чисельність молодшого обслуговуючого персоналу;
Nітр - число інженерно-технічних працівників;
k - коефіцієнт, який враховує відпустки, лікарняні становить 1,05-1,06.
Npo6 = чоловік
Nнл= чоловік
Nмол= чоловік
Niтp= чоловік
Nзаг= чоловік
Розрахунок тимчасових будівель.
№ п/п Найменування тимчасових приміщень Кількіс-ть працю-
ючих % конструювання приміщень Площа
примі щень
м2 Тип тимча-сового
будинку Роз
мір буди
нку
Ha l роб. Заг.
1 Кантора виконроба 2 100 4 8 Пересув.
вагон. 9*27
2 Гардероб з умивальником 21 60 0,7 8,8 Пересув вагон. 7,3*3
3 Приміщення для прийому їжі 21 50 1,0 10,5 Перваг 9*2,7
4 Душова 21 50 0,54 5,7 Перваг 7,8*2,6
5 Приміщення для 21 40 0,2 1,7 Перваг 7,8*2,6
6 просушування одягу Вбиральня, вигріб 21 100 0,1 2,1 Інверіар. щитова 2*2
Розрахунок потреби будівництва в воді.
Водозабезпечення здійснюється з врахуванням діючих систем водозабезпечения.
Вода на будівельному майданчику використовується на виробничі потреби, душеві установки пожежегасіння.
Повна потреба у воді вираховується по формулі:
Взаг = 0,5(В пр+Вгосп+Вдуш)+ Впож
Графік потрібності у воді для виробничих потреб
Споживачі води Од.
вимі-ру К-сть
в зимку Норма
розхо
на
1-цю Загаль-
ний
розхід
води в
л. Місяці
травень черве6нь липень
Робот екскаватора маш.
год 8 15 120 120
Заправка екскаватора 1 маш 1 120 120 120
Заправка і обмивка тракторів 1 маш 1 160 160 160
Ущільнення ґрунту щебенем м3 163 150 24300 24300 -
Поливка бетонної підготовки підлог м3 162 200 32400 32400 -
400 56700
По максимальному розходу води знаходимо розхід води
Впр= Вmax * k1/t1*300,
де Вmax - максимальний розхід води;
k1 - коефіцієнт нерівномірності споживання води;
t1 - кількість годин роботи.
Впр=56700/8*3600=56700/28800=1,97 л/сек
Кількість води для господарсько-побутових потреб.
Кількість води визначається на основі запроектованого будгенплану, кількості працюючих які користуються послугами і

 
 

Цікаве

Загрузка...