WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект пташника на 3000 курей (пояснювальна записка) - Реферат

Проект пташника на 3000 курей (пояснювальна записка) - Реферат

навантажень Формула
підрахунку Нормат. навант. кгс/м2 Коефіцієнт перевантаж Розрах. навант. я кгс/м2
1
2
3
4
5
1 Постійне навантаження Азбестоцементні хвильові листи УВ-7,5
Повздовжні ребра каркасу Мінераловатні плити товщиною 90 мм. = 150кг/м3
Пароізоляційний шар
Суцільний азбестоцементний лист товщиною 10 мм.
Всього
Тимчасове навантаження Снігове навантаження
Всього
20
кг/м2 *715м 0,04*0,13*500 0,09(0,715-0,04)
0,7
0,01*0,715*900
70*715*0,973
14,3
2,6
9,1
0,7
13,6
40,3
48,7
89,0
1,1
1,1
1,2
1,1
1,1
1,4
15,7
2,9 10,9
0,8 15,0
45,3
68,2
113,5
кгсм2
Так, як панель встановлюється під кутом до горизонту, та виникаюче навантаження перпендикулярне похилу рівне:
gxH=gPH*cos ?=89,0*0,973=86,7 кгс/м = 0,86 кН/м
gxР=gp*cos ?=l13,5*0,973=110 кгс/м =1,10кН/м
gyH=gH*sin а=89,0*0,237=21,7 кгс/м =0,217кН/м
gyP=gP*sin а=113,5*0,237=26,9 кгс/м =0,269кН/м
На похилу складачу навантаження панель працює , як складна балка, стінкою якої являється азбестоцементна обшивка, а пояси повздовжні ребра панелі.
Вважаючи велику жорсткість такого перетину і дуже малої величини похилого навантаження, напругами в ребрах від цих навантажень нехтуємо, а розрахунок ведемо тільки на навантаження перпендикулярне похилу даху.
За розрахунком проліт ребра приймаємо довжину панелі зменшено на 1%
1=298*0,99=295см
Розрахункова схема середнього ребра.
gxH=86,7 кгс/м = 0,86 кН/м
gxp=110Krc/M=l,10KH/M
Максимальний розрахунковий вигинний момент:
Ммакс= gxP*l2/8= 110*2,952/8=120кгс*м=120кН* м
Момент протидії перерізу:
Wx=b*h2/6=4* 13/6-112,5см3
Максимальна напруга вигину в перерізі:
=М макс/ Wx=12000/112,5=106,5 кгс/см2=1,065кН/см2
Розрахункова протидія деревини ялинки вигину визначається по таблиці 8 БНіП 11-В.4-71 і дорівнює 130кг/см2; Сільськогосподарські будівлі в залежності від умов експлуатації в них дерев'яних конструкцій відносяться до групи Б-2.БНІП 11-В.4-71.
Для групи Б-2(таб. 10БНІП И-В.4-71) до розрахункової протидії деревини вводиться коефіцієнт умов роботи конструкції тв=0,9
= 106,5 кгс/см2< RH тв=130*0,9=117кгс/см2.
Висновок: міцність повздовжніх ребер на експлуатаційні навантаження достатня.
Перевірка міцності середнього ребра на монтажне навантаження 100 кгс.
В процесі влаштування покрівлі на середнє ребро каркасу дають навантаження від ваги панелі і сконцентроване навантаження 100кг від ваги робітника з інструментом.
Розрахункове навантаження рівномірно роз приділене на середнє ребро від ваги плити і становить 45,3-15,7= 29,6кгс/м
Розрахункове сконцентроване навантаження від ваги робітника з інструментом.
Рр=Рр*п=100*1,2=120кгс
Розрахункова схема (навантаження вертикальної площини).
Складаючи навантаження перпендикулярні до похилу,
gхР =gp cos ?=29,60,973=28,8 кгс/м
Рхр =РР cos ?=120*0,973=117 кгс
Максимально вигідний момент в ребрі.
Mмaкc=gxp*l2/8+Pp*l/4=28,8*2,952/8+l 17*2,95/4=117,7 кгс/м
РР=129кгс і gp=29,6 кгс/м
Максимальна напруга в перерізі:
=MмаксWx=l 17,7/112,5=105 кгс/см2
де: mн= 1,2- коефіцієнт умов роботи
конструкцій при дії тимчасових навантажень.(таб. II БНіП 11 - Б.4 -71)
Висновок: Міцність ребра на сконцентроване навантаження достатня.
Перевірка міцності середнього ребра панелі.
Перевірка міцності ребра заключається в визначенні розрахункового вигину від нормативних навантажень і складання його з максимально допустимим.
Момент перерізу ребра.
4*133=734см4
Модуль пружності деревини ялинки.
Розрахунковий вигин середнього ребра від нормативних навантажень, перпендикулярних похилу.
5/384*0,067*295/90000*734=1,29см
Максимальний вигин (таб. 23 БНіП П-В.4-71) 1/250*295=1,10см
Висновок: Розрахунковий вигин на 9,3% більше максимально -допустимого. Однак експерименти, а також досліди експлуатації панелей показали, що вигин типових панелей від відповідних навантажень не перевищує максимального. Це можна пояснити тим, що не враховуючи в розрахунку очевидну участь обшивки в роботі панелі.
Формально для забезпечення жорсткості панелі необхідно збільшити висоту перерізу ребра до 14см ,три цьому.
4* 143/12=917см4 5/384*0,867*2954/90000*917=104см
Однак висота ребра кінцевою прийнята 13 см і у відповідності з вимогами типових креслень панелі ПАД для району будівництва з нормативним сніговим навантаженням на їм землі рівний 50кгс/м .
Розрахунок палі - колони.
Вихідні дані Вантажна площа
А=9*3 =27
Збір навантаження на колону
N=113,5*3*9=3065кН=3,065кН
Поперечний переріз
в * h=30*30см
арматура кл. А-ІІ. Я=280МПа.
бетон В20 Rв=ll,5Mna.
1 .Розрахункова довжина
10= *Н=0.7*300=210см
2. Гнучкість
=l0/h=210/30=7
3. Коефіцієнти повздовжнього вигину для бетону і арматури.
б=0,915 Фж=0,920 4.
3агальний коефіцієнт повздовжнього вигину.
ж=0,915+2(0,920-0,915)* 0,01 =0,915
5.Площа арматури.
As=(N/ -Rb*A)l/Rsc=(3,065/l*0,915-ll,5*900*10-4)l/280=0,00083*10-V
6.Приймаємо
4о18А-ІІ з AS=10,18<8,3см2
Поперечні стержні приймаємо 0 6 А-І в границях защемлення кроком
15см, а далі 30см.
Перевірка міцності на зусилля , яке виникає при підйомі.
При піднятті із горизонтального в вертикальне положення паля працює на вигін.
Qсв=0,3*0,3*25* 16=3,6 кН/м
Вигинаючий момент, при підйомі сваї за верхній оголовок:
M=qсв*l2/8=3,6*5,52/8=13,61 кНм
При робочій висоті перерізу h0=30-2,0=28 см і розрахункових коефіцієнтах:
A0=M/Rb*B*h02=13,65*103/l 1,5*30*282 =0,059,9 Зусилля на розтяг, яке сприймає бетон:
Qб.p=k1*Rp*b*h0=0,6*0,9*30*28=453,6KH
453,6>9,9 кН
З Q6p=3,03 тс>1,014 Q=l,014 тс, слідує, що міцність наклонного перерізу забезпечена, поперечні стержні при роботі на вигині згідно розрахунку не потрібні.
?
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА
РОЗДІЛ -І
1 .Коротка характеристика умов будівництва.
Будівництво ведеться підрядним методом будівництва. Генеральною підрядною організацією виступає ТОВ "Буковина" Глибоцького району. В ролі замовника виступає
Інженерна підготовка включає в себе наступні види робіт:
- вертикальне планування теорії ділянки;
- влаштування тимчасових доріг, підземних комунікацій та повітряних ліній електропостачання;
- будівництво тимчасових адміністративних і господарських будівель. Значення підготовчого періоду будівництва полягає в тому, щоб вести
будівництво з найменшими затратами праці і вартістю в порядку термінів відведених будівельними нормами.
Для доставки на об'єкт матеріалів, конструкцій, деталей і напівфабрикатів використовують автотранспорт.
Постачання енергії на будівельний майданчик здійснюється від власної трансформаторної" станції, вибраної по розрахунку.
Водою будівництво забезпечується від власної мережі.
2.2 Відомості підрахунку об'ємів робіт.

п/п Найменування Ескізи, формули, підрахунки Один, виміру К-сть
1 2 3 4
1. Підготовчий

 
 

Цікаве

Загрузка...