WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект автоматизації насосної станції на КП «Коломияводоканал» - Дипломна робота

Проект автоматизації насосної станції на КП «Коломияводоканал» - Дипломна робота

(клиноремінну або зубчату), оскільки поршневі насоси єтихохідними механізмами. Відцентрові насоси в більшості випадків виконуються швидкохідними, тому їх приводні двигуни мають високу кутову швидкість (? = 150-300 радий/з) і з'єднуються з валом насоса безпосередньо.
Для відцентрового насоса особливо важливий правильний вибір кутової швидкості двигуна, оскільки продуктивність насоса Q, створюваний ним тиск Н, момент М і потужність Р на валу двигуна залежать від кутової швидкості ?1. Для одного і того ж насоса значення Q1 Н1 М1 і P1 при швидкості ?1 пов'язані із значеннями Q2, Н2, М2, і Р2 при швидкості ?2. При завищенні швидкості двигуна споживана ним потужність різко зростає, що приводить, до перегріву двигуна. При заниженому значенні швидкості двигуна створюваний насосом натиск може виявитися недостатнім, і насос не перекачуватиме рідину.
Рис.2.8. Технологічна схема насосної установки.
Експлуатаційні властивості механізмів центробіжного типу (насосів, компресорів і вентиляторів) визначаються залежністью тиску Н (тиск рідини або газу на виході механізму) від вироблення Q при різних кутових швидкостях ? механізму. Ці залежності називають Q-Н-характеристиками, звичайно приводяться у вигляді графіків в каталогах для кожного конкретного механізму.
?
На рис.2.9, а показані Q-Н-характеристики 1-5 відцентрового насоса. Щоб визначити-параметри Н і Q насоса, необхідно знати Q-Н-характеристику магістралі (споживача), на яку працюватиме насос (криві д і с). Перетин характеристик насоса і магістралі дає значення Q і Н, визначає режим роботи механізму при різних швидкостях його робочого колеса. Повний тиск в системі складається із статичного Нс і динамічного Ндин напоровши, при цьому друга складова тиску пропорційна квадрату швидкості або квадрату продуктивності насоса.
У системі з переважанням статичного натиску (крива с на рис.2.9,а) при незначній зміні, швидкості двигуна від ?1=?ном. до ?3 характеристика насоса не перетинається з характеристикою системи. Це значить, що насос перестає подавати рідину в систему. Таке положення може мати місце при асинхронному приводі насоса, коли зниження напруги мережі Uс обумовлює зменшення швидкості двигуна, що, може дизвать зупинку насоса.
Рис.2.9. Q-Н-характеристики відцентрового насоса.
а) - при різних швидкостях робочого колеса;
б) - при регулюванні продуктивності, за допомогою дросельних засувок
Якщо в системі переважає динамічний, тиск (крива д), то зниження Uc не приводить до зупинки асинхронного двигуна, проте продуктивність насоса зменшується.'При синхронному, приводі насоса зменшує Uс не змінює швидкості двигуна, і подача рідини в систему не припиняється, але воно викликає збільшення кута відставання 0 ротора від статора і зменшенням Мmax синхронного двигуна; при значному зниженні Uс двигун випадає з синхронності і зупиняється.
2.4. Підбір і розрахунок автоматизуючих пристроїв
Окрім апаратури загального призначення - контакторів, пускачів, проміжних реле, універсальних перемикачів і т.п. в системах автоматизації насосних установок використовують спеціальні апарати управління і контролю: реле контролю рівня рідини, струменеві реле, реле тиску, реле контролю заливки відцентрових насосів.
Як реле контролю рівня використавують поплавкові реле, електродні реле рівня, манометри різних типів, встановлювані на зливному трубопроводі, датчики типу місткості, радіоактивні датчики.
Поплавкове реле рівня застосовують звичайно для контролю рівня неагресивних рідин. На рис.1.5, а показаний схематичний пристрій такого реле.
У відкритий резервуар, в якому контролюється рівень рідини, занурений поплавець, підвішений на гнучкому канаті через блок 3 і урівноважений вантажем 6.
На канаті закріплені дві перемикаюче шайби 2 і 5, які при граничних рівнях рідини в резервуарі повертають коромисло 4 контактного пристрою 8. При поворотах коромисло замикає відповідно контакти 7 або 9.
Електродне реле (датчик) рівня, схематично показане на рис 2.10,б застосовують для контролю рівня електропровідних рідин. Реле складається з двох металевих електродів 1 і 2, поміщених в кожусі 3, який опускається в резервуар 4 з рідиною. Електроди реле включені в ланцюг котушки малогабаритного проміжного реле РП (електромагнітного реле телефонного типу), яке живиться від понижуючого трансформатора Тр.
При підйомі рівня рідини в резервуарі до короткого електроду 1 утворюється електричне коло, втopиннa обмотка Тр-катушка РП - електрод 1- рідина - корпус 4 резервуару. Реле РП спрацьовує і встановлюється на самостійне живлення через свій контакт і електрод 2, а іншим контактом проводить перемикання в ланцюгах управління насосного агрегату, приводить його в роботу. При опусканні рівня рідини нижче електроду 2 ланцюг живлення котушки РП розривається, контакти РП розмикаються, у наслідок чого насосний агрегат включається. Для умов безпеки реле.РП вибирають звичайно на низьку напругу. Реле контролю заливки відцентрових, насосів можуть працювати також на принципі поплавця, але в даний час стали широко застосовувати реле мембранного типу.
Рис.2.10. Спеціальна апаратура управління насосними установками.
а) поплавкове реле;
б) схема електродного датчика (реле) рівня.
Таке реле встановлюються на. 0,3-0,5 м вище за рівень насоса. При заливці, його рідиною мембрана прогинається, переміщає прикріплений до неї шток, який перемикає контактну систему реле. Після знижения тиску мембрана пружиною повертається в початкове положення. Перевагою мембранних реле є велика чутливість і здатність витримувати високий тиск, вони застосовуються також при заливці насосних агрегатів за допомогою вакууму-насоса.
Струменеві реле використовують для контролю наявності потоку (струмені) рідини в трубопроводі. Існує багато конструкцій струменевих реле.
Найбільше застосування знайшли діафрагменні струменеві реле. Реле тиску застосовують в насосних установках для контролю за тиском рідини на різних ділянках магістралі.
В практиці експлуатації насосів найбільше поширення набули реле з мембранною або трубчастою пружиною.
2.5. Опис схеми керування, контролю або регулювання технологічних параметрів
Розглянемо систему автоматизації насосної станції, призначеної для водопостачання житлових будівель.
Функціональна схема насосної станції показана на рис2.11.
Насосна станція працює таким чином. Холодна вода з фільтруючої станції заздалегідь нагрівається в теплообміннику 1 поступає на насосну станцію. З виходу насосної станції вода поступає в теплообмінник 2, де остаточно нагрівається, після чого йде далі на потреби тепло- і водопостачання житлових будівель.
Підтримка постійності тиску при витраті, що змінюється, на станції гарячої води здійснюється байпасним способом. Інформація про поточне значення тиску в напірній частині водопроводу поступає з датчика тиску Р1, розташованого на виході насосної станції.
На

 
 

Цікаве

Загрузка...