WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Державні стандарти України. Розроблення та затвердження. Впровадження ДСТУ. Державна метрологічна служба - Контрольна робота

Державні стандарти України. Розроблення та затвердження. Впровадження ДСТУ. Державна метрологічна служба - Контрольна робота

організаційно-методична робота з метрологічного забезпе-
чення.
Територіальні органи забезпечують передачу інформації щодо розмірів одиниць фізичних величин та видів вимірювань, по областях, які закріплені за ними, здійснюють державний нагляд за виробництвом і ремонтом засобів вимірювань, метрологічним забезпеченням виробництва продукції, виконанням метрологічних правил, вимог і норм в галузях народного господарства країни та методичне керівництво діяльністю метрологічних служб підприємств і організацій.
Державна служба єдиного часу та еталонних частот здійснює: міжрегіональну і міжгалузеву координацію та виконання робіт, які спрямовані на забезпечення єдності вимірювань часу і частоти та визначення параметрів обертання Землі; метрологічний контроль за відповідністю частотно-часової інформації. Державна служба стандартних зразків речовин і матеріалів здійснює: координацію та виконання робіт в галузі створення і застосування стандартних зразків речовин і матеріалів; виконання науково-дослідних робот та розробку нормативних і методичних документів з питань стандартних зразків. Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні константи та властивості речовин і матеріалів здійснює прогнозування потреби економіки України в довідковій інформації, готує інформацію про фізичні константи та властивості речовин і матеріалів; виконує науково-технічну експертизу та атестацію стандартних довідкових даних, розробляє методичну і нормативну документацію щодо стандартних довідкових даних.
Відомчі метрологічні служби є складовою частиною єдиної метрологічної служби України. Діяльність відомчих метрологічних служб спрямована на виконання робіт по забезпеченню єдності та потрібної точності вимірювань та використання єдиних засобів вимірювань в Україні.
Відомчі метрологічні служби включають:
o підрозділи міністерств (відомств), на які покладені функції метрологічної служби;
o головні базові організації метрологічних служб по закріплених галузях діяльності;
o метрологічні служби, інші підрозділи та посадові особи на підприємствах, на які в установленому порядку покладено роботи з метрологічного забезпечення.
Метрологічні служби міністерств, (відомств) повинні забезпечувати єдність і точність вимірювань на підприємствах ів організаціях даного міністерства (відомства). Метрологічну службу міністерства (відомства) очолює головний метролог. Відділ головного метролога входить до складу центрального апарату міністерства (відомства) і здійснює організаційно-методичне керівництво усіма роботами з метрологічного забезпечення в системі міністерства (відомства), їх координацію і контроль за діяльністю всіх ланок метрологічної служби. Він також підтримує взаємозв'язок з питань метрологічного забезпечення з підприємствами та організаціями міністерства (відомства) і відповідними управліннями Держстандарту України.
Для здійснення науково-методичного керівництва та координації робіт з метрологічного забезпечення розробки, виробництва, випробувань і експлуатації продукції, яка випускається підприємствами міністерств (відомств), в його складі визначається (за узгодженням з Держстандартом України) головна організація з числа провідних науково-дослідних, проектно-конструкторських і проектно-технологічних організацій. Головна організація метрологічної служби здійснює організаційно-методичне і науково-технічне керівництво базовими організаціями відомчої метрологічної служби та метрологічними службами підприємств.
Базові організації відомчої метрологічної служби утворюються для науково-технічного та організаційно-методичного керівництва роботами з метрологічного забезпечення випуску продукції на закріплених за ними підприємствах. За базовими організаціями закріплюються підприємства за територіальним чи виробничим принципом. Організаційною структурою базової організації передбачено наявність відділу головного метролога, що складається з декількох лабораторій. До функцій метрологічної служби базової організації входить проведення аналізу стану вимірювань на закріплених підприємствах, контроль за метрологічним забезпеченням розробки, виробництва, випробувань і експлуатації закріплених за підприємствами (організаціями) груп продукції, розробка заходів по вдосконаленню вимірювань і метрологічного забезпечення виробництва продукції, визначення її техніко-економічної ефективності.
Основними ланками відомчих метрологічних служб є метрологічні служби підприємств, установ та організацій, які утворюються для науково-технічного і організаційно-методичного керівництва роботами з метрологічного забезпечення в відділах (цехах, лабораторіях) підприємства (організації), а також для безпосереднього метрологічного забезпечення розробки, виробництва, випробування та експлуатації продукції, що випускається підприємством (організацією). Це самостійні структурні підрозділи, які очолюються головним метрологом підприємства (організації).
Відділ головного метролога підприємства має у своєму складі наступні підрозділи:
o службу відомчої перевірки засобів вимірювань;
o центральну лабораторію вимірювальної техніки і контрольно-перевірочні служби в підрозділах;
o цех, майстерню або дільницю по ремонту засобів вимірювань;
o групу розробки та впровадження нових методів і засобів вимірювань;
o бюро прокату вимірювальних приладів;
o сектор нагляду за дотриманням єдності та достовірності вимірювань.
Основними напрямами діяльності метрологічної служби підприємства є:
1. Забезпечення належного стану мір і вимірювальних приладів, які застосовуються на підприємстві.
2. Систематичне вивчення експлуатаційних властивостей вимірювальної апаратури, встановлення надійності її роботи та оптимальних строків періодичної повірки.
3. Нагляд за станом і правильністю застосування вимірювальної та випробувальної техніки, за додержанням встановлених методів вимірювань та випробувань в усіх підрозділах підприємства.
4. Виготовлення високопродуктивних контрольно-вимірювальних установок, автоматизація вимірювань і контролю.
5. Забезпечення на етапі розробки високих метрологічних характеристик виробів, які проектуються, безпосередня участь у розробках.Методичне керівництво діяльністю
метрологічної служби підприємства здійснює відомча метрологічна служба базової організації, державний нагляд - територіальні органи Держстандарту України.

 
 

Цікаве

Загрузка...