WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Державні стандарти України. Розроблення та затвердження. Впровадження ДСТУ. Державна метрологічна служба - Контрольна робота

Державні стандарти України. Розроблення та затвердження. Впровадження ДСТУ. Державна метрологічна служба - Контрольна робота


Контрольна робота з метрології
Державні стандарти України. Розроблення та затвердження. Впровадження ДСТУ. Державна метрологічна служба
План
Вступ
1.Державні стандарти України. Розроблення та затвердження. Впровадження ДСТУ.
2. Державна метрологічна служба
Вступ
Одне з основних завдань економічної політики будь-якої країни в сучасний період - всебічне підвищення технічного рівня та якості продукції. Якісна і конкурентоспроможна продукція, що реалізується на внутрішньому та зовнішньому ринках, повинна відповідати останнім досягненням науки, найвищим техніко-економічним, естетичним та іншим споживчим вимогам.
Одним із ефективних засобів підвищення якості продукції на всіх стадіях її життєвого циклу є стандартизація. Суть її полягає в забезпеченні планомірної діяльності на усіх рівнях виробництва з установлення та використання у різних галузях народного господарства обов'язкових норм і правил, спрямованих на прискорення технічного прогресу і досягнення високої якості продукції] Об'єктивність і надійність оцінок якості продукції залежить від застосування науково обгрунтованої єдності вимірювань.
Стандартизація охоплює велике коло різноманітних питань з удосконалення процесу управління економікою, підвищення ефективності суспільного виробництва, розробки і використання таких правил і норм, які відображають дію об'єктивних економічних законів. Стандартизація відіграє велику роль у розвитку промисловості, зростанні суспільного багатства, сукупного суспільного продукту, національного доходу, сприяє поліпшенню використання основних фондів та природних багатств.
Курс "Основи стандартизації, метрології та управління якістю" є загальноінженерною дисципліною і забезпечує базову підготовку студентів усіх спеціальностей технічного й економічного напряму в галузі стандартизації, метрології та управління якістю. Він включає три самостійних розділи, що мають методологічну єдність. Стандартизація розглядається як нормативно-правова основа усіх видів метрологічної діяльності, а управління і контроль якістю - як важлива область метрологічної практики.
В умовах активізації ринкової діяльності опанування знань і навичок в галузі стандартизації, метрології та управління якістю продукції й послуг під час професійної підготовки товарознавців, набуває першорядного значення.
Основна мета курсу - формування у студентів цілісної системи знань з стандартизації, метрології та управління якістю, що дає змогу забезпечити високу кваліфікацію майбутніх спеціалістів у їх багатогранній діяльності, використовувати досягнення сучасної стандартизації в управлінні якістю продовольчих і непродовольчих товарів, послуг, сприяти прийняттю самостійних правильних рішень при розгляді наукових і виробничо-господарських завдань для одержання високих кінцевих результатів.
Знання, набуті під час вивчення курсу "Основи стандартизації, метрології та управління якістю", стануть у нагоді робітникам промисловості, сільського господарства, торгівлі, науки, метрологічних і контролюючих служб. інформацією щодо змін у ній; контроль якості продукції; забезпечення єдності та точності вимірювань тощо.
Державні стандарти України (ДСТУ) - це нормативні документи, які діють на території України і застосовуються усіма підприємствами незалежно від форми власності та підпорядкування, громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності, міністерствами (відомствами), органами державної виконавчої влади, на діяльність яких поширюється дія стандартів. ДСТУ для будь-якої держави світу є національним стандартом України, який затверджується Держстандартом України, в галузі будівництва - Мінбудархітектурою України. ДСТУ мають міжгалузеве використання і запроваджуються переважно на продукцію масового чи серійного виробництва, на норми, правила, вимоги, терміни та поняття, позначення й інші об'єкти, регламентування яких необхідно для забезпечення оптимальної якості продукції, а також для єдності т& взаємозв'язку різних галузей науки, техніки, виробництва та культури.
До державних стандартів прирівнюються державні будівельні норми та правила, а також державні класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації. Республіканські стандарти колишнього УРСР застосовуються як державні стандарти України до часу їх заміни або скасування.
Державні стандарти України містять обов'язкові та рекомендовані вимоги. До обов'язкових належать:
o вимоги, що забезпечують безпечність продукції для життя, здоров'я, майна громадян, її сумісність і взаємозамінність, охорону навколишнього природного середовища та вимоги методів випробувань цих показників;
o вимоги техніки безпеки та гігієни праці з посиланням на відповідні норми і правила;
o метрологічні норми, правила, вимоги та положення, що забезпечують достовірність і єдність вимірювань;
o положення, що забезпечують технічну єдність під час розроблення, виготовлення, експлуатації (застосування) продукції,
Обов'язкові вимоги ДСТУ підлягають безумовному виконанню органами державної виконавчої влади, всіма підприємствами та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності, на діяльність яких поширюється дія стандартів.
Рекомендовані вимоги ДСТУ є обов'язковими для виконання, якщо:
o це передбачено чинними актами законодавства;
o ці вимоги включено до договорів на розроблення, виготовлення та поставку продукції;
o виробником (постачальником) продукції документально заявлено про відповідність продукції цим стандартам.
Плани стандартизації повинні бути науково обгрунтовані, погоджені з реальними можливостями виробництва, націлені на його удосконалення, розвиток і підвищення технічного рівня. При складанні планів враховують досягнення науки і техніки, основні напрямки розвитку народного господарства країни та конкретних галузей промисловості. До планів зі стандартизації включають науково-дослідні, дослідно-конструкторські та інши роботи, які необхідні для розроблення стандартів, перегляд усіх категорій та видів стандартів, розробку проектів міжнародних нормативних документів, орзанізаційно-методичні роботи зі стандартизації, метрології, управління якістю і сертифікації.
Загальне методичне керування щодо розроблення планів виконує Держстандарт України та Кабінет Міністрів України на основі ДСТУ 3250. Роботи з державної стандартизації здійснюються відповідно до річного плану, який формують на основі довгострокових

 
 

Цікаве

Загрузка...