WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Система вприскування полива. Режим і техніка різання металів. Горіння та пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів - Дипломна робота

Система вприскування полива. Режим і техніка різання металів. Горіння та пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів - Дипломна робота

обґрунтованими подачами S і швидкостями різання V ;
в) кінематичні і динамічні можливості механізмів коробки подач і коробки швидкостей станка дозволяють реалізувати обґрунтовані значення подачі S і швидкості різання V.
Під терміном режими різання розуміється сукупність числових значень глибини різання, подачі, швидкості різання, геометричних параметрів і стійкості ріжучої частини інструментів, а також сили різання, потужності та інших параметрів робочого процесу різання, від яких залежать його техніко-економічні показники. Режими різання будуть раціональні, якщо процес ведеться з такими значеннями перерахованих режимних параметрів, які позволяють отримати високі техніко-економічні показники. Режимні параметри взаємопов'язані і тому не можна просто-так змінювати значення хоча б одного з них. При виборі та призначенні режимів різання необхідно проводити розрахунки значень всіх параметрів з розрахунком можливості їх реалізації на обладнанні.
Вибір основних режимних параметрів починають з визначення глибини різання. Вона зв'язана з припуском металу, залишеним на виконання даної технологічної операції. На заключних операціях обробки припуск складає не більше 0,5 мм. На проміжних операціях формоутворення припуск на обробку змінюється в межах 0,5 ... 5 мм. На підготовчих операціях обробки заготовок в залежності від розмірів і способу їх виготовлення припуск може бути більше 5 мм.
Припуск менше 7 мм може бути зрізаний за один підхід різця. В цих випадках робоча глибина різання рівна припуску на обробку. При перевищенні деяких критичних значень глибини різання можуть виникнути вібрації всієї технологічної системи, яка складається з станка, пристосування, інструмента і обробляючої заготовки. Тому при припуску більше 7 мм його зрізають за два або більше проходів різця, причому глибина різання на кожному проході може бути однакова, або її послідовно зменшують.
Значення подачі S, як і глибини різання, визначається видом технологічної операції. Заключні операції обробки ведуть з подачами S < 0,1 мм/об. На проміжних операціях формоутворення подачу назначають в межах S = 0,1 … 0,4 мм/об. Підготовчі операції з метою скорочення часу на обробку намагаються вести з подачами S = 0,4 … 0,7 мм/об. На тяжких станках обробку можна вести з глибинами різання до 30 мм і з подачами до 1,5 мм/об.
При попередньому виборі подачі S в загальному можна користуватися відношенням 5 < t/S < 10.
Якщо при виконанні операції треба основну увагу приділяти на якість оброблювальної поверхні, то бажано користуватися відношенням 8 < t/S < 10, значення подач вибираються в межах S = (0,1 … 0,125) t.
В тих випадках, коли більш важливим параметром є продуктивність обробки, потрібно використовувати відношення 5 < t/S < 7, попередні значення подач складуть S = (0,18 … 0,2) t і робота при тій же швидкості різання буде більш продуктивна.
Таким чином, вибравши попередньо значення глибини різання t, можна тим самим встановити інтервал попередніх значень подач, враховуючи вище приведені рекомендації в залежності від технологічного значення операції.
Твердість заготовки НВ визначають по технічній документації, супроводжуючу поступаючи на обробку партію деталей.
Стійкість Т назначають згідно рекомендаціям довідникових матеріалів в залежності від характеру виконуючої операції і інструментального матеріалу. При цьому беруть деякий інтервал значень стійкості. Наприклад, для твердосплавних різців при виконанні проміжних операцій формоутворення на попередньому етапі можна назначити стійкість в межах Т = 30 ... 45 хв.
По рівнянню V = Сv /[TmtxSy(HB/200)z1] визначають два значення швидкості різання: більше - для менших значень подачі S і стійкості T і менше - для більших їх значень. По знайдених значеннях швидкості різання V, м/хв, для даного діаметра D, мм, обробляючої заготовки по рівнянню n = 1000 V (П/D), об/хв, розраховують два значення частоти обертання шпинделя - найбільше та найменше. Таким чином,
визначається інтервал значень частоти обертання шпинделя, в межах якого можна вибирати визначене значення, забезпечене кінематикою станка.
На попередньому етапі визначення режимів різання встановлюють інтервали режимних параметрів, в межах яких задовольняється задана стійкість інструмента потреби по якості і точності обробленої деталі.
Наступним етапом являється вибір чітких робочих значень головних робочих параметрів. Робоча глибина різання, як правило, дорівнює піврізниці діаметрів обробляючої та обробленої поверхонь. Робочу подачу вибирають з числа існуючих в коробці подач станка, причому це значення повинно знаходитися в межах інтервалу наперед вибраних значень подач.
Робоча частота обертання шпинделя береться з числа значень, забезпечених коробкою швидкостей станка, причому вибрана частота обертання повинна знаходитися в інтервалі частот для меншої та більшої швидкостей, встановлених на попередньому етапі. Так як для встановлених на попередньому етапі інтервалів подач та частот обертання шпинделя по кінематичним можливостям станків можна встановити як одно, так і декілька конкретних значень цих параметрів ,то їх вибір на цьому етапі потребує в ряді випадків вольового рішення, але повинен підкорятися логічним міркуванням, враховуючим потреби по продуктивності обробки та якості оброблювальних деталей. По встановленим робочим значенням основних режимних параметрів - глибини різання t, подачі S і частоти обертання шпинделя n - проводять подальший розрахунок інших робочих режимів та відповідних техніко-економічнихпоказників.
Встановивши основні режимні параметри t, S і n, розрахунок інших робочих режимних параметрів виконують в наступному порядку.
Робоча швидкість різання V, м/хв, коли відома вибрана частота обертання шпинделя n, об/хв., може бути вирахувана за формулою V = 10-3 ПDn.
Робочу стійкість різця розраховують за допомогою формули
причому це значення повинно вкладатися у вибраний інтервал 30 ... 45 хв.
Якщо всі режими різання, крім швидкості різання, будуть постійними, то
І вираження стійкості може бути одержано в такому виді:
Сила різання, виникаюча в процесі обробки з глибиною різання t, з подачею S і відомою твердістю НВ обробляючої заготовки, розраховується по формулі Ne = 60PV.
Момент обертання Мв, кН · м, на шпинделі станка в процесі обробки визначається так Мв = 5 · 10-4PD, де сила Р, кН, розрахована по формулі Ne = 60PV, а D - діаметр обробляючої заготовки, мм.
Ефективна потужність, затрачена на обробку заготовки, підраховується по формулі Nєд = Ne/?. Необхідна потужність електродвигуна головного привода станка визначається по формулі Nєд = Ne/?, де ?? 0,8 - коефіцієнт корисної дії механізму головного привода станка.
3. Горіння та пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів.
Горіння - це процес окислення який супроводжується інтенсивним виділенням тепла і променевої енергії.
Горіння виникає коли є горюча речовина ,окислювач та джерело запалювання. Окислювачами можуть бути кисень повітря, бертолєтова сіль,пероксид натрію, азотна кислота,хлор, фтор, бром, окисли азоту, тощо .
Горіння може бути повним і неповним. Повне - при достатній або надлишковій кількості окислювача і при такому горінні виділяються натоксичні речовини.
Неповне - відбувається при недостатній кількості окислювача. При неповному горінні утворюються продукти неповного згорання,серед яких є токсичні речовини (чадний газ,водень).
При горінні однорідних горючих сумішей виникає кінетичне горіння, швидкість поширення якого залежить від швидкості передавання теплової енергії в суміші і може досягати сотень метрів на секунду і супроводжується вибухом.
Вибух - швидке перетворення

 
 

Цікаве

Загрузка...