WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект сушильного цеху на базі камер СПВ-62 - Реферат

Проект сушильного цеху на базі камер СПВ-62 - Реферат

матеріалі
Ялина 40 80 4,8 3,2 1,500 0,438 0,438 0 2800 4200
Сосна 25 100 2,0 3,2 0,625 0,438 0,356 1,23 3700 2844
Кедр 32 різна 4,2 3,2 1,312 0,438 0,266 1,5 4800 1039
?Ф=11300 ?У=8083
1.5Розрахунок продуктивності камери в умовному матеріалі
Річну продуктивність камери в умовному матеріалі визначають за формулою:
, м3 ум/рік,
(2.6)
де 335 - тривалість роботи камери в рік, діб; ?об.ум. - тривалість камерооборота при сушінні умовного матеріалу; Г - габаритний об'єм в усіх штабелів в камері:
Г= , м3
(2.7)
де L, B, H - відповідно габаритна довжина, ширина, висота штабеля, м; m - кількість штабелів в камері; ?ум. - коефіцієнт об'ємного заповнення штабелю умовним матеріалом.
Г=6,5?1,8?3,0=35,1 м3.
м3 ум/рік.
1.6 Розрахунок необхідної кількості сушильних камер
Необхідна кількість сушильних камер визначають за формулою:
, шт
(2.8)
де - загальний об'єм умовного матеріалу визначено з табл.2.4.; Пу - річна (планова) продуктивність однієї камери в умовному матеріалі.
шт.
Взята кількість камер визначається округленням до ближнього цілого числа.
Приймаємо до будівництва 5 камер СПВ-62.
1.7 Розрахунок площі сушильного цеху
1.7.1 Розрахунок площі яка займає одна камера
м?
м?
1.7.2 Розрахунок площі цеху яку займають усі камери
м?
м?
1.7.3 Визначаємо скільки м? площі цеху припадає на 1% площі цеху враховуючи те що сушильні цехи займають 25% площі цеху.
Розрахунок площі цеху зводимо в таблицю 1.4
Таблиця 1.4
Розрахунок площі сушильного цеху
Назва ділянки і приміщень Площа
в % Площа
в м?
Виробничі ділянки:
Сушильні камери
Траверсні коридори
Приміщення для формування сирих штабелів пиломатеріалів.
Склад сирих пиломатеріалів (штабелів).
Приміщення для розформування сухих штабелів.
Склад сухих пиломатеріалів (охолоджувальне приміщення)
Коридор керування
Разом
Допоміжні приміщення:
Лабораторія цеху (15…25 м?)
Механічна майстерня (10…20 м?)
Контора, кімната начальника цеху (10…16 м?)
Разом
Побутові приміщення:
Кімната відпочинку
Курилка
Гардероб
Душ, санвузол
Разом
Всього
25
23
6
10
8
17
4
93
-
-
-
3
4
100
117,6
108,2
28,2
47,04
37,6
79,96
18,8
437,4
14,11
18,8
2. Тепловий розрахунок
2.1 Вибір розрахункового матеріалу
При проектуванні лісосушильних камер за розрахунковий матеріал беруть, як правило, соснові обрізні дошки товщиною 25 мм, шириною не менше 180 мм, початковою вологістю 80%, а кінцевою залежно від призначення. Якщо в завданні на проектування немає таких дошок, то за розрахунковий матеріал беруть той, що найшвидше висихає із заданої специфікації. В цьому випадку камери забезпечують сушіння будь-якого матеріалу із заданої специфікації.
Згідно заданої специфікації найшвидше висихає сосна:
Т=25мм, Ш=100м м, Д=2,0м, Wп=65%, Wk=8%, ?суш=46,4 год=1,9 доби.
2.2.2 Визначення параметрів агента сушіння на вході в табель
Агент сушіння - вологе повітря. За вибраним розрахунковим матеріалом, режимом сушіння призначають розрахункову температуру t1, і відносну вологість ?1 на вході в штабель. Для камер періодичної дії ці параметри беруть з ІІ (середнім ступенем режиму
Таблиця 2.1
Параметри агента сушіння на вході в штабель.
№ Назва Позначення Одиниця вимірювання Значення
1 Температура t1 0C 84
2 Відносна вологість ?1 - 0,59
3 Вологовміст d1 г/кг 310
4 Тепловміст (ентальпія) I1 кДж/кг 935
5 Парціальний тиск Pn1 Па 34900
6 Густина ?1 кг/м3 0,85
7 Питомий об'єм V1 м3/кг 1,56
8 Температура мокрого термометра tm 0C 72
2.3 Розрахунок кількості випаруваної вологи
2.3.1 Маса вологи, що випаровується з 1 м3 деревини
, кг/м3,
(2.9)
де ?ум - умовна густина розрахункового матеріалу, ?ум=360 кг/м3; Wn, Wk - початкова і кінцева вологість розрахункового матеріалу.
кг/м3.
2.3.2 Маса вологи, що випаровується за час одного камерообороту
Моб.кам.=М1м3oЕ, кг/об. кам., (2.10)
де Е - місткість камери в щільних м3.
Е=Гo?ф, м3, (2.11)
де Г - габаритний об'єм всіх штабелів у камері, м3; ?ф - коефіцієнт об'ємного заповнення штабеля фактичним матеріалом, ?ф=0,438.
Е=30,42?0,356=10,8 м3.
Моб.кам.=228?10,8=2462,2 кг/об.
2.3.3 Маса вологи, що випаровується в камері за секунду
, кг/с,
(2.12)
де ?вл.суш. - загальна тривалість сушіння розрахункового матеріалу без врахування тривалості початкового нагріву і термовологообробок
?вл.суш. = , год.
(2.13)
год.
кг/сек.
2.3.4 Розрахункова кількість випаровуваної вологи
Мр=Мс?х, кг/с, (2.14)
де х - коефіцієнт нерівномірності швидкості сушіння; х=1,2.
Мр=0,01?1,2=0,012 кг/с.
2.4.1 Розрахунок об'єму циркулюючого агента сушіння і його параметрів на виході з штабеля
Об'єм циркулюючого по матеріалу агента сушіння визначається за формулою:
, м3/с,
(2.15)
де ?шт. -розрахункова швидкість циркуляції агента сушіння через штабель, м/с, ?шт..=2,5 м/с; Fж.п.шт. - живий перетин штабеля, тобто площа вільна для проходу агента сушіння, м2.
, м2,
(2.16)
де n - кількість штабелів в площині, перпендикулярній до напряму циркуляції агента сушіння, n=1; l i h - довжина і висота штабеля, м; ?в і ?Д - відповідно коефіцієнти заповнення штабеля по висоті і по довжині.
.
.
Fж.п.шт.=1?6,5?2,6(1-0,5·0,92)=9,13 м2.
Vц=2,5?9,13=22,82 м3/с.
2.4.2 Маса циркулюючого по матеріалу агента суміші за секунду
, кг/с.
(2.17)
кг/с.
2.4.3 Питома витрата циркулюючого агента сушіння на 1 кг випаруваної вологи
, кг/кг вол.
(2.18)
кг/кг вол.
2.4.4 Вологовміст агента сушіння на виході зі штабеля
, г/кг.
(2.19)
г/кг.
Інші параметри агента сушіння на виході зі штабелю визначають за допомогою побудови ліній процесу сушіння на Id - діаграмі (рис.2.1). Точку 1, яка характеризує стан агента сушіння на вході в штабель, знаходимо за t1, ?1. Точку 2, яка характеризує параметри агента сушіння на виході зі штабелю, знаходимо на перетині ліній І=const (I1=I2) , яка виходить з точки 1, з лінією d2=const.
Рис. 2.1 Схема побудови лінії процесу сушіння на Id -діаграмі
Таблиця 2.2
Параметри агента сушіння на виході з штабеля
№ Назва Позначення Одиниця вимірювання Значення
1 Температура t2 0C 80
2 Відносна вологість ?2 - 0,7
3 Вологовміст d2 г/кг 310,82
4 Тепловміст (ентальпія) I2 кДж/кг 945
5 Парціальний тиск Pn2 Па 36100
6 Густина ?2 кг/м3 1,21
7 Питомий об'єм V2 м3/кг 1,56
8 Температура мокрого термометра tm 0C 72
2.5 Розрахунок припливно-витяжних каналів
2.5.1 Питома маса свіжого і відпрацьованого повітря
, кг пов/кг вип.вол.,

 
 

Цікаве

Загрузка...