WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект сушильного цеху на базі камер СПВ-62 - Реферат

Проект сушильного цеху на базі камер СПВ-62 - Реферат


Реферат на тему:
Проект сушильного цеху на базі камер СПВ-62
Специфікація пиломатеріалів і заготовок, які підлягають сушінню
№ п/п Характеритика матеріалу Порода Розміри Призначення Вологість, % Річний об'єм сушіння, м3
Т, мм Ш, мм Д, м Wп Wк
1 Пиломатеріали обрізні Ялина 40 80 6,5 меблі 80 8 2800
2 Пиломатеріали обрізні Сосна 25 100 2,0 65 8 3700
3 Пиломатеріали не обрізні Кедр 32 різна 5,5 90 8 4800
P=0,3мПа м. Ужгород
?
1 Загальна частина
1.1 Вступ
Одним із факторів підвищення якості пиломатеріалів є сушіння - обов'язковий етап технологічного процесу деревообробного виробництва. В галузі сушіння деревини за останні 10 років досягнуті певні успіхи: збільшилась потужність камерного сушіння за рахунок введення в експлуатацію вітчизняної і зарубіжної техніки; організоване серійне виробництво збірно-металевих камер періодичної дії СПМ-2К, УЛ-1, УЛ-2, безперервної дії СП-5КМ, з аеродинамічним підігрівом повітря УРАЛ-72; на лісопильно-деревообробних підприємствах майже в 2 рази зменшилась кількість низькопродуктивних камер, старих типів (Грум-Гржимайло, Пекар) і відповідно збільшився процент використання камер нових і реконструйованих типів; підвищився рівень механізації завантажувальних і транспортних робіт на деревообробних підприємствах запроваджені нові лінії сушіння з підвищеною висотою штабелів.
Одночасно із збільшенням потужностей камерного сушіння пиломатеріалів на підприємствах значно підвищилась якість висушуваного матеріалу. Навчальними закладами виконано ряд теоретичних і експериментальних досліджень, які направлені на обґрунтування оптимальних умов процесу сушіння деревини, вимог і вихідних даних для розробки нових сушильних камер і обладнання. ЦНДІМОДом видані "Руководящие технические материалы по технологии камерной сушки древесины", в розробці яких брали участь майже всі науково-дослідні інститути і вищі навчальні заклади. Їх впровадження дало можливість більш чітко керувати процесом сушіння і забезпечити високу якість висушеного матеріалу.
Поряд з досягнутими успіхами в галузі сушіння деревини все ще є недоліки і не вирішені питання, об'єми сушіння не в повній мірі задовольняють потреби в сухих пиломатеріалах. Якість сушіння пиломатеріалів на деяких підприємствах знаходиться на недостатньо високому рівні. Спостерігається покороблення деревини, перехід із високих в більш низькі сорти, нерівномірність висихання пиломатеріалів по об'єму штабеля. Не вистачає потужностей машинобудування для централізованого виготовлення сушильних камер та спеціального уніфікованого сушильного обладнання.
Терміни проектування, виготовлення і випробовування у виробничих умовах нових високопродуктивних сушильних камер і сушильного обладнання дуже великі. На підприємствах часто затримуються терміни монтажу і введення в експлуатацію нових конструкцій сушарок.
1.2 Вибір режимів сушіння
Залежно від вимог, які ставлять до якості висушених пиломатеріалів, вони можуть висушуватися режимами різних категорій за температурним рівнем: м'якими (М), нормальними (Н), форсованими (Ф) і високотемпературними (ВТ).
Вибір режимів сушіння здійснюється згідно ГОСТ 19773-84, залежно від породи, товщини і призначення. Режими сушіння для заданих в специфікації пиломатеріалів і заготовок подано в табл. 2.2.
Таблиця 1.1
Режими сушіння
Порода Товщина пиломатеріалів, мм Номер і індекс режиму Номер ступені режиму сушіння Зміна вологості на кожній ступені режиму, % Параметри режиму
tс, 0C ?t, 0C ?
Ялина 40 4-Н 1
2
3 80-35
35-25
25-8 75
80
100 5
10
30 0,80
0,64
0,29
Сосна 25 2-Б 1
2
3 65-35
35-25
25-8 79
84
105 7
12
33 0,73
0,59
0,26
Кедр 32 3-Н 1
2
3 90-35
35-25
25-8 79
84
105 6
11
32 0,77
0,62
0,27
1.3 Розрахунок тривалості сушіння і обороту камери
Розрахунок тривалості сушіння в камері періодичної дії при низько-температурному процесі фактичного і умовного матеріалу з врахуванням початкового нагріву і тривалості термовологообробок визначають за формулою:
, год,
(2.1)
де ?вих - вихідна тривалість власне сушіння пиломатеріалів заданої породи і розмірів нормальним режимом від початкової вологості Wп=60% до кінцевої Wk=12% у камерах реверсивною циркуляцією середньої інтенсивності, год.;
Ар, Ац, Ав, Ак, Ад - поправочні коефіцієнти, які враховують: категорію режиму сушіння Ар, інтенсивність циркуляції - Ац ; початкову і кінцеву вологість - Ав; якість сушіння - Ак; довжину матеріалу - Ад.
Розрахунок тривалості сушіння зводимо в таблицю 1.2
Таблиця 1.2.
Розрахунок тривалості сушіння і обороту камери
Характеристика пиломатеріалів Категорія якості Категорія режиму, сушіння Тривалість сушіння, ?вих год. Коефіцієнти ?суш ?об діб
Порода Т, мм Ш, мм Вологість Ар Ац Ав Ак Ад год діб
Wп Wk
Ялина 40 80 80 8 ІІ Н 84 1,0 0,73 1,6 1,15 1,0 112,8 4,7 4,8
Сосна 40 100 65 8 ІІ Н 53 1,0 0,63 1,3 1,15 0,93 46,4 1,9 2,0
Кедр 40 різна 90 8 ІІ Н 73 1,0 0,69 1,8 1,15 0,96 100 4,1 4,2
Умовний
матеріал (сосна) 40 150 60 12 ІІ Н 88 1,0 0,74 1,00 1,15 1,0 74,8 3,1 3,2
1.3Перерахунок об'єму фактичного пиломатеріалу в об'єм умовного
За умовний матеріал беруть соснові обрізні дошки товщиною 40 мм, шириною 150 мм, довжиною, що перебільшує 1 м, які висушуються за ІІ категорією якості від початкової вологості 60% до кінцевої 12% нормальними режимами.
Об'єм висушених пиломатеріалів, заданих в специфікації Ф (м3), перераховується в об'єм умовного матеріалу У за формулою:
У=Ф·К, м3ум, (2.2)
де Ф - об'єм фактичного пиломатеріалів, який підлягає сушінню, м3; К - коефіцієнт перерахунку
К=К? · Ке, (2.3)
К? - коефіцієнт тривалості обороту камери
,
(2.4)
де ?об.ф. - тривалість камерооброта при сушінні фактичного матеріалу, в добах; ?об.у. - тривалість камерооборота при сушінні умовного матеріалу, в добах; Ке - коефіцієнт місткості камери.
,
(2.5)
де Еум - місткість камери в умовному матеріалі; Еф - місткість камери в фактичному матеріалі; ?ум - коефіцієнт об'ємного заповнення штабеля умовним матеріалом; ?ф - коефіцієнт об'ємного заповнення штабеля фактичним матеріалом.
- тривалість камерообороту при сушінні фактичного матеріалу в добах; - тривалість камерообороту при сушінні умовного матеріалу, в добах.
Перерахунок фактичного об'єму матеріалу в об'єм умовного матеріалу зводимо в табл. 1.3
Таблиця 1.3
Перерахунок фактичного об'єму пиломатеріалів в умовний
Характеристика пиломатеріалів Тривалість камерообороту, діб Коефіцієнти Об'єм пиломатеріалів
Порода Т, мм Ш, мм ?об.у. ?об.ф. К? ?ум ?ф Ке Заданий Ф, м3 В умовному

 
 

Цікаве

Загрузка...