WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка нових моделей жіночої сукні в умовах підприємства - Курсова робота

Розробка нових моделей жіночої сукні в умовах підприємства - Курсова робота


5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3.
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.5
5.5.1
5.5.2
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.7
5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.8
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4
5.9
5.9.1
5.9.2
6.
6.1
6.2
6.3
Вимоги до конструк-тивного устрою та комплекс-ності виробу
До покроїв та конструк-тивного устрою
До величини основних додатків та їх розподілу
До комплексності та трансформації
конструкції
До базового типу та зросту
До надійності виробу
Термін фізичного старіння
високий
Утилітарні вимоги
Види та характер наванта-жень
Експлуата-ційні вимоги
Термін разового використан-ня Параметри навколиш-нього середови-ща
Вид догляду
До споживчої технологічності (формо-стійкості)
Естетичні вимоги до асортимен-ту за напрямком моди
До геометри-ного виду форми
До величини та маси форми
До пропорцій-ного устрою
До видів та характеру ліній членування
До узгодження елементів форми
До використання закону виразу компози-ційного центру
До фактури та кольору матеріалу
До виходу характеру декору
Ергономічні вимоги
Найважли-віші рухи
До динамічних ефектів розмірних ознак
Функціона-льні вимоги
Образно - виразливі вимоги габітусу
Вимоги оточую-чого середовища
Вимоги до функціонально - необхідних КДЕ
Вимоги до основної тканини
До сировинного складу.
До повітропро-никливості
До гігроскопіч-ності
До пластич-них властиво-стей
Технологі-чні вимоги
Вид виробни-цтва
Рівень механізації
Рівень технологі-чної складності
Додаткових спеціаль-них вимог
Вимоги до стандарти-зації та уніфікації
Конструк-тивної
Технологіч-ної
Економічні показники
Середньо - промислова собівартість виробу
Допустима матеріало-ємність виробу
Коефіцієнт використання матеріалу між лекальних виходів
силует прилягаючий
малі
не передбача-
ється
(170 - 90)типовий
2 роки
не передбача-ється
талія, стегна, груди
3 - 4 години
t повітря 20 - 25 %.
ручне прання
формостійке
пісочний годинник
середній
ритмічний
вертикальне
тотожність
дотримува-тись
згідно направленню моди
не передбача-ється
зручність при використанні виробу сукні в стані сидіння, ходьби
ОГ, ОТ , ОБ , сидіння
виріб прямий
відповідні для плаття
______
віскозний , ацетатний
масове
високий
середній
немає
немає
немає
200 грн.
1м.80см
повинен бути не більше 12%.
5
5
0
5
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
5
5
5
0
0
0
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
4
3
5
5
5
3
0
5
5
5
5
5
5
3
5
5
4
0
4
4
3
5
4
5
0
5
4
2
5
0
4
5
2
5
0
0
0
1
5
5
5
5
2
4
3
2
4
4
5
3
3
0
5
5
3
4
5
3
5
5
0
0
0
2
3
5
4
4
5
3
4
1
2
4
5
5
2
4
1
4
5
3
2
0
4
5
4
0
4
4
0
5
0
4
3
5
4
4
3
3
4
2
5
2
4
4
3
5
3
2
0
4
5
5
4
3
3
4
4
0
4
3
5
5
4
Із результатів аналізу моделей , найбільше набраних балів отримує якась модель (базова модель) , її ми і будемо розробляти .Ескіз моделі представлений в додатку.
3.5.Розробка ескізів системи моделей за визначеною концепцією
На основі моделі М2, було розроблено ескізи моделей - модифікації , які представлені у додатку.
Пояснювальна записка
1.Документи , які були розроблені та узгоджені під час проектування:
заявка
бланк ТЗ
таблиця аналізу аналогів
таблиця аналізу МП
ескізи моделей - пропозицій
ескіз базової моделі
ескізи моделей - модифікацій
2. Найменування та галузь застосування
Габітус споживача.
3.Технічна характеристика
Джерелами , з яких була взята інформація для створення НАР слугували "Burda" ,"Butik" , та інше : мода за 2001 рік , магазини одягу , а також вулиця. Основні вимоги , які враховувались при створенні САР : до конструктивного устрою (величина прибавок розбір розміро - зростовної групи ); до надійності виробу (термін фізичного старіння ); експлуатаційні вимоги (геометричний вид форми , динамічна спрямованість , характер та лінії членування , пропорційний устрій , узгодження елементів форми , величина та маса форми , закон виразу композиційного центру , фактура та колір матеріалів , види декору ); ергономічні вимоги до сировини та основних матеріалів ; вимоги до технологічності конструкції : вимоги до стандартизації та уніфікації ; економічні вимоги (собівартість та матеріалоємність виробу).
4.Вибір та обґрунтування основного конструктивного рішення.
Проводиться аналіз моделей - аналогів представлених у таблиці 3.2.1. даного розділу курсової роботи "Розробка технічних пропозицій " , а також аналіз моделей - пропозицій (таблиця 3.4.1.), ескізи моделей - аналогів (додаток) , ескізи моделей - пропозицій (додаток). За основну модель технічних пропозицій прийнято модель № (додаток). Моделі - модифікації представлені в додатку.
5. Розрахунки , що підтверджують працездатність конструкції.
Покращення технічних характеристик моделей можливих варіантів вирішення проектної задачі , (пп..3.3).
6. Організація робіт з використанням проектного рішення.
Основна концепція моделей системи - не змінюючи основної конструктивної будови моделі пропозиції , створити зорове різноманіття асортименту. Моделі - модифікації представлені в додатку.
7. Рівень уніфікації та стандартизації.
Моделі пропозиції та моделі модифікації створені шляхом типових композиційних устроїв і невимагають додаткових проробок.
8. Очікувані економічні показники.
Додаткові витрати на освоєння нових конструктивних рішень не потрібні.
4.Розробка ескізного проекту
4.1.Визначення принципової схеми побудови основної технічної пропозиції та базового розміро - зросту
Під ескізним проектом розуміють сукупність конструкторських документів , в яких повинні міститися принципові конструктивні рішення , які дають загальне уявлення про будову , основні параметри та розміри виробу.
На першому етапі розробки ескізного проекту визначаються вихідні дані і виконується в схематичному площинному зображенні принципова схема. Принципова схема - у масштабно модульній сітці і на ній визначається

 
 

Цікаве

Загрузка...