WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Система автоматичного регулювання швидкості подачі стрічкового верстату з гідроприводом - Курсова робота

Система автоматичного регулювання швидкості подачі стрічкового верстату з гідроприводом - Курсова робота

зменшується безпосередній вплив людини на предмет праці, але підвищується відповідальність за прийняття рішень, потрібна висока командна згуртованість колективу операторів і спеціальна підготовка в умовах автоматизованих виробництв.
Автоматизація відкидає важку фізичну працю, але не знімає проблеми покращення умов праці.
Соціальна ефективність зумовлена повною ліквідацією робочих місць з важкою фізичною працею і шкідливими умовами праці, підвищенням безпеки праці, що сприяє гармонійному розвитку особистості.
Виключення людини із технологічного процесу в результаті автоматизації відкриває можливості для ефективного використання машин більшої потужності, забезпечує оптимальний вибір програми роботи. Це дозволяє скоротити затрати різних видів ресурсів. Однак автоматизація потребує додаткових витрат для наукового пошуку і проектування. Необхідні резерви можуть бути знайдені за рахунок введення більш інтенсивніших технологічних процесів і обладнання.
Інтенсивнішими називаються такі обладнання, які забезпечують випуск продукції з меншими затратами ресурсів. Інтенсифікацію виробництва визначають такі фактори: введення нових матеріалів і видів обробки, оптимальних параметрів, введення автоматизації в організаційну сферу виробництва.
Якщо автоматизація існуючих технологій не призводить до появи нових корисних якостей, вона являєтьсямалоефективною.
Якщо при автоматизації росте складність технічних систем, то постає важливе питання про надійність. При недостатній надійності виникає ряд негативних ефектів.
В тих випадках, коли автоматизація не направлена безпосередньо на покращення умов роботи людей, питання доцільності вирішують на основі розрахунку економічної ефективності.
Існує ряд показників оцінки економічної доцільності введення нової техніки. Більшість із них оцінюють затрати різних видів ресурсів на одиницю продукції.
При автоматизації скорочується кількість людей, зайнятих у виробництві, покращується використання ресурсів, але ростуть витрати на обладнання і на його експлуатацію. Оптимальний варіант автоматизації вибирають шляхом реалізації математичних моделей виробництва.
3.2. Вплив надійності на ефективність автоматизації деревообробних підприємств.
Надійністю називається здатність технічних обладнань виконувати задані функції, зберігати експлуатаційні показники протягом потрібного часу або потрібної напрацювання.
Надійність проявляється в процесі експлуатації і визначається експериментальним шляхом. Надійність обумовлена наступними показниками: безвідмовністю, ремонтопридатністю, збереженістю, довговічністю.
Безвідмовність - властивість технічних обладнань зберігати приданість протягом деякого часу або наробки без вимушених переривів. Показником безвідмовності являється вірогідність Р того, що обладнання збереже свою працездатність протягом регламентованого проміжку часу t. Залежність P(t) називають функцією надійності, яка визначається експериментальним шляхом.
Функція надійності:
,
де w(t) = 1/tсер - параметр потоку відказів, являючи собою вірогідність виникнення відмови за одиницю часу;
- середній час безвідмовної роботи за період спостереження; m - число періодів безвідмовної роботи; ti - час безвідмовної роботи протягом i-го періоду.
Ремонтопридатність - властивість обладнання попереджувати, знаходити і ліквідувати поломки шляхом технічного обслуговування і ремонту.
Пристрої для попередження поломок завдяки технічному обслуговуванню планують в залежності від категорії ремонтної складності обладнання. Однак в процесі роботи виникають одиничні поломки, визвані передбаченими випадковими причинами. Середній час для знаходження і ліквідації поломки.
де m - число простоїв за час наглядання;
?і - час і-го простою.
Середній час простою для знаходження і ліквідації поломки приймають в якості характеристики ремонтопридатності обладнання.
Збереженість - здатність обладнання зберігати працездатність і експлуатаційні показники протягом встановленого часу зберігання і при транспортуванні.
Довговічність - здатність обладнання зберігати працездатність до граничного стану з необхідними перервами для технічного обслуговування і ремонту.
Простої, пов'язані з технічним обслуговуванням і усуненням поломок (за деякий період експлуатації Т) складає ?Н = ?м.о. + ?р, де ?м.о. = Т?t Х7 простої на технічному обслуговуванні; Х7 - категорія ремонтної складності; Т?t норма часу на технічному обслуговуванні одиничної ремонтної складності на період експлуатації Т; ?р - час простоїв, пов'язаних з пошуком і ліквідацією поломок.
Розрізняють поломки ,які приводять до зупинки обладнання і випуску бракованої продукції.
Графік надійності деревообробних обладнань:
Цей графік характерний для більшості видів деревообробних обладнань. По вісі відкладений час простою ?, пов'язаний з пошуком і усуненням поломок, а по вісі ординат - число поломок тривалістю ? за період експлуатації Т. графіки надійності будуються на основі експериментальних спостережень. Нехай крива 1 побудована для деякого обумовленого деревообробного станка. Тоді сумарний час простоїв за період експлуатації Т відповідає
- площа, обмежена кривою 1 і віссю абсцис. Але з іншої сторони, , де р1 - надійність технічної системи. Якщо обладнання складається із декількох обладнань, поломка одного із яких приводить до поломки обладнання. Системи автоматики розглядаються як обладнання. Тоді надійність обладнання в цілому буде рівна
де Р0 - надійність власне обладнання;
-надійність і-й системи автоматики.
Так, як надійність любого обладнання менша 1, то зі збільшенням числа систем автоматики надійність обладнання з великим числом систем автоматики буде падати (на графіку крива 2). З ростом числа систем автоматики росте категорія ремонтної складності всього обладнання, відповідно, росте і ?м.о..
Як показують спостереження, найбільш часто зустрічаються простої малої тривалості. Причому більша затрата часу приходиться на пересування оператора до місця поломки. Вирішення цієї проблеми представляється збільшенням числа операторів. При цьому графік надійності буде представлений кривою 3.
?
4. Охорона праці
4.1. Заходи по електробезпеці.
Найбільш небезпечним для людини є ураження електричним струмом. Електричний струм впливає на людину тепловою дією (опіки), механічною (розрив м'язів), хімічною (електроліз), біологічною (звуження м'язів, параліч дихання або серця). Ступінь впливу

 
 

Цікаве

Загрузка...