WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Система автоматичного регулювання швидкості подачі стрічкового верстату з гідроприводом - Курсова робота

Система автоматичного регулювання швидкості подачі стрічкового верстату з гідроприводом - Курсова робота

якоря повертають його і контактну групу в вихідне положення. Магнітопровід реле замикається через стальне ярмо.
Реле бувають з кутовим переміщенням якоря і з втягненим якорем. Реле з втягненим якорем зазвичай монтують вертикально якорем вниз.
Контактна група буває з різним числом пар контактів. Контакти по їх впливу на вихідний ланцюг при спрацюванні реле можуть бути замикаючими, розмикаючи ми або переключаючи ми. В залежності від роду струму електромагнітні реле бувають універсальними, постійного і перемінного струму. По характеру дії електромагнітні реле діляться на нейтральні і поляризовані.
Нейтральними називається універсальні і реле постійного або перемінного струму, дія яких не залежить від напрямку струму в обмотці.
Поляризованими називають реле постійного струму, якір якого може переміщатися в різних напрямках в залежності від напрямку струму в обмотці.
Гідравлічне реле. В системах гідроавтоматики гідравлічні реле використовують для перерозподілу потоків рідини, контролю тиску і витримки часу.
Реверсивні гідравлічні золотники виконуються з механічним, гідравлічним і електричним управлінням.
Чотирьохходовий реверсивний золотник з гідравлічним управлінням переключається із одного крайнього положення в противоположне тиском масла, яке подається до торців поршня золотника через датчик Д-осьовий пілот. Управління пілотом може бути механічне або електричне.
Чотирьохходовий реверсивний золотник з електричним управлінням переключається при допомозі тягових електромагнітів ЕМ1 і ЕМ2, які управляються кінцевими включателями КВ1, КВ2.
Золотники з механічним управлінням в нових конструкціях автоматизованого обладнання використовуються досить рідко.
Конструкції і характеристики золотників розглядуються в курсі гідропривода.
Гідродвигуни. В деревообробці використовують поршневі, плунтирні, діафрагмові і ротаційні двигуни. Відомо багато варіантів передачі руху від рухомої частини двигуна робочому або управляючому органу.
При використанні циліндра з двохстороннім штоком нерухоме його закріплення дає можливість значно скоротити габаритні розміри конструкції L.
2.4. Розрахунок параметрів стандартного обладнання.
Розрахунок гідродвигуна. Диференційне рівняння руху поршня виконавчого механізма можна записати так:
Mg - Mc = , (2.1)
де Mg - обертаючий момент привода, кгм;
Mc - обертаючий момент опору, кгм;
- динамічний момент опору, тут І - загальний приведений момент інерції привода, кгм?сек2, w - кутова швидкість.
Обертаючий момент привода
Mg = Sr1, (2.2)
де S - сила на штоці гідро двигуна, кг;
r1 - плече прикладення сили, м;
Сила S може бути знайдена за формулою
S = ?pnF (2.3)
де ?pn = p1-p2 - перепад тиску в порожнинах виконавчого механізма, кг/см2;
F = Fg-Fn - ефективна площа клапана, см2.
Якщо підставити (2.3) в (2.2) ми отримаємо:
Mg =?pH Fr1 (2.4)
Момент опору
Mc = R1r1 + R2r2
де R1, R2 - рівнодіюча всіх статичних сил опору, прикладених відповідно до плеча r1 i r2, кг.
При - передаточне число передачі
Mc = r1(R1+R2i) (2.6)
Загальний приведений до осі О момент інерції приводу
, (2.7)
де In - момент інерції ланки що обертаєтсья, кгм?сек2
m1 i m2 - маси поступово ланок що переміщуються (кгм?сек2/м) з швидкістю v1 і v2 м/сек.
Динамічний момент опору
(2.8)
Підставимо дані формули (2.4), (2.6), (2.8) в (2.1):
Звідси площина клапана
(2.9)
Час розгону tp привода можна знайти з
(2.10)
звідси
(2.11)
При I, Mg i Mc = const.
(2.12)
Швидкість переміщення клапана залежить від закону зміни прискорення. Для гідравлічного привода зміну прискорення приймають зворотно пропорційним зміні швидкості v. Коли початкова швидкість v = 0, прискорення найбільше а0, по закінченню часу розгону tp швидкість набуває найбільше значення v0 встановленого руху, а прискорення а = 0. по закінченню часу ty встановленого починається гальмування привода. В кінці вибігу прискорення зростає до найбільшого від'ємного значення а0, а швидкість v = 0.
Відповідність попередньому прискоренню в любий момент часу
(1.13)
Після зміни прискорення першої проізводної від швидкості, отримаємо
(1.14)
Помноживши обидві частини рівняння на - постійну часу приводу, отримаємо
,
тобто рівняння аперіодичної ланки.
Для розгону привода
(2.15)
а для гальмування
(2.16)
Тривалість розгону tp ? 3T.
Електромагніти. Ці прилади використовують для швидких оборотно-поступальних переміщень вихідних органів управління проміжним елементом приладу.
Розрізняють електромагніти перемінного і постійного струму. В залежності від величини найбільшого ходу якоря вони підрозділяють на коротко ходові і довгоходові.
Форма магнітопроводу короткоходового електромагніта часто виконують за схемою на рис. а. Найбільший хід ?max якоря 1 до зіткнення з ярмом 2 після подачі напруги в котушку складає 2-5 мм. Тягова сила F різко падає з збільшенням числа зазору ?. Воно може бути визначене по формулі
, (2.17)
де І - сила струму в обмотках
w - число витків в обмотці
GB - магнітна провідність в зазорі
? - зазор між серцевиною і якорем.
Форма якоря 1 і ярма 2 довгоходових електромагнітів (рис. б.) інша. Закономірність зміни тягової характеристики така, як у коротко ходових, але вона більш жорсткіша.
Тягові характеристики електромагнітів залежать ще й від роду струму.
Із електромагнітів постійного струму частіше використовують коротко ходові електромагніти МП і довго ходові КМП і ВМ, а з електромагнітів перемінного струму частіше використовують довго ходові електромагніти ЕС (однофазні) і КМТ (троьхфазні).
?
3. Ефективність автоматизації виробничих процесів.
3.1. Переваги автоматизованих виробництв.
Автоматизовані підприємства мають соціальну і економічну ефективність.
Соціальна ефективність полягає в оптимізації умов трудової діяльності людини.
Економічна ефективність полягає в покращенні технічно-економічних показників виробництва на базі його інтенсифікації, в тому числі і завдяки соціальній ефективності.
Без механізації і автоматизації обладнання умови праці є важкими, що негативно впливає на здоров'я працівників.
Високопродуктивне обладнання повинне оснащуватися роботехнічними системами, автоматичними завантажувачами, транспортними і контрольно-управляючими обладнаннями.
При автоматизації

 
 

Цікаве

Загрузка...