WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Система автоматичного регулювання швидкості подачі стрічкового верстату з гідроприводом - Курсова робота

Система автоматичного регулювання швидкості подачі стрічкового верстату з гідроприводом - Курсова робота

процеси) включають:
власне робочі операції, при яких інструмент безпосередньо впливає на оброблену заготовку;
загрузочно-розгрузочні операції, тобто загрузка, установка, направлення і укріплення заготовки перед обробкою;
транспортні операції - при них заготовки чи робочі органи перемінюються;
операції обслуговування робочого місця (позациклові).
Процеси потоку інформації включають:
операції робочого управління - виконуються для дотриманняпослідовності переміщення оброблюваної заготовки, а також для автоматизаційної підтримки встановленого режиму;
настройно-регулювальні операції управління. Виконуються попередньо для налаштування процесу;
контрольні операції - виконуються для перевірки якості, сортування і підрахунку виробів.
Операції робочих процесів прийнято розділяти на переходи, проходи, установки і позиції.
Переходом називається частина операції, яка виконується одним і тим же ріжучим інструментом при обробці однієї і тої ж поверхні обробляємого об'єкта і при незмінному режимі.
Проходом називається частина операції, яка обмежена зняттям шару матеріалу з даного об'єкта і виконується одним із робочих органів станка.
Установкою називається частина операції, яка виконується без звільнення і повторного закріплення установки.
1.3. Обґрунтування теми проекту
Пропарку деревини здійснюють або в спеціальних басейнах, або в пропарювальних камерах. Про парення необхідне для розмороження мерзлої деревини, розм'якшення смолених речовин. Це приводить до зниження внутрішнього напруження в деревині і збільшує піддатливість в процесі механічної обробки.
Математичне описання процесу пропарки можна представити рівнянням в відповідності типовим моделям теплопередачі:
Q = A[?1(t) - ?2(t)]
Q/C = [d ?2(t)]/dt, (1.1)
де ? - кількість теплоти;
?2(t) - температура, ° С;
?1(t) - температура теплоносія , ° С;
С - теплоємність деревини;
А - коефіцієнт теплопередачі.
Домножимо ліву і частину рівняння на С:
A[?1(t) - ?2(t)] = C
A?1(t) = C + A?2(t) (1.2)
Перейдемо до безрозмірних величин, розділивши рівняння (1.3) на А:
(Cd?)/(Adt) = ? = ?
T(d?)/(dt+?) = ?, (1.3)
де ? = (?1 - ?2) ?0 ; Т = С/А; ?= (?1 - ?2) ?max ? (?'n - ?n)/?max.
Процес теплопередачі представлений математичною моделлю аперіодичної ланки (1.3).
Система управління складається із двох локальних систем: системи автоматичної сигналізації рівня і системи стабілізації температурного режиму.
?
2. Розрахунково-технологічна частина
2.1. Вибір і обґрунтування структурної схеми автоматизації.
Сукупність обладнань, підключених до об'єкту управління для автоматичного регулювання його параметрів, називається автоматичним регулятором.
Автоматичні регулятори і закони регулювання. Автоматичний регулятор вимірює відключення регулює мого параметра від заданого значення і в відповідності з реалізованим законом регулювання впливає на орган що регулюється для зменшення його відключення.
Автоматичні регулятори класифікуються за:
- призначенням;
- в залежності від джерела енергії;
- за конструктивним оформленням;
- по виду поглинання енергії.
Основною характеристикою регулятора являється реалізований в ньому закон регулювання - залежність між зміною регулюємого параметра і положенням регулюємого органа.
Основними елементами регулятора є (рис. а): вимірювальний прилад ИУ для вимірювання регулюємої величини; задаючий прилад ЗУ для ручного або автоматичного вводу заданого значення регулюємої величини; прилад порівняння УС вимірюваного і заданого значення для визначення величини і знаку відхилення; управляючий прилад УУ; виконуваний механізм ИМ для управління регульованим органом РО на вході технологічного об'єкту.
Пропорційним або статичним називається такий регулятор, у якого положення регулюємого органа пропорційне відхиленню регулюємого параметра від заданого значення.
Перевагою П-регулятора є його швидка дія, а основним недоліком - наявність остаточного відхилення регулюємого параметра, що знижує точність регулювання.
Інтегральним або остаточним називаються регулятори, у яких при відключенні регулюємого параметра від заданого значення регулюємий орган переміщується до того часу, поки регулюємий параметр не повернеться до заданого значення.
І-регулятор досить точно підтримує задане значення регулюємого параметра, але процес регулювання протікає досить повільно, тому його використовують в об'єктах з великим самовирівнюванням, з незначним запізнюванням і малими по величині відхиленням.
Пропорційно-інтегральні або ізодромні регулятори характеризуються тим, що при відхиленні регулюємої величини від заданого значення вони спочатку переміщують регулюючий орган, а потім при підході регулюємої величини до заданого значення повільно доводять його до цього значення. Таке регулювання досить точне і швидке.
ПІД-регулятори складніші інших в налаштуванні, але вони мають кращі показники.
На рис. б. для порівняння наведено характеристики П-, І-, ПІ- і ПІД-регуляторів. Показано, як змінюється величина що регулюєтсья для регуляторів різного типу, а також при відсутності регулятора.
Задачею автоматичної системи регулювання є підтримання заданих значень регульованих величин технологічного процесу або зміною їх по певному законові.
2.2. Розробка технологічної схеми.
В САР швидкості подачі стрічкопильних станків використовують 2 канали регулювання. Перший канал складається з елементів регулювання подачі в залежності від потужності електродвигуна Дг головного руху: трансформатора Тт., силового реле Р1 і промінного реле РП1 другий канал має елементи регулювання в залежності від відхилення пильної стрічки від площини пропила: індуктивний диференційний датчик Д4, тригер Тр, проміне реле РП2 і силове Р2. Інформація від обох каналів передається релейному блоку вмикачів, управляючому електромагнітами ЕМ1, ЕМ2 реверсивного золотника РЗ силового гідро циліндра ГЦ, який впливає на орган управління ОУ регулюємого гідропривода ГП каретки к станка, який приводиться двигуном Дп.
2.3. Підбір стандартного обладнання.
Електромагнітне реле найбільш поширене із контактних електричних реле.
Конструктивно електромагніти рівні, але принцип роботи їх одинаковий: при проходженні струму по обмотці реле, його серцевина намагнічується і притягує якір, який впливає на контактну групу.
При відсутності струму в котушці пружина або власна вага

 
 

Цікаве

Загрузка...