WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Основні положення декрету Кабінету Міністрів України про стандарти і сертифікати. Структурна система УкрСЕПРО. Сертифікація продукції. Порядок проведе - Реферат

Основні положення декрету Кабінету Міністрів України про стандарти і сертифікати. Структурна система УкрСЕПРО. Сертифікація продукції. Порядок проведе - Реферат

документів системи сертифікації УкрСЕПРО розроблені у 1993 р. Українським науково-виробничим ценром стандартизації, метролдогії та сертифікації і Державним науково-дослідним інститутом "Система" Держстандарту України, затверджені і введені в дію Наказом Держстандарту України 30.06.1993р. N 94.
До них відносять:
КНД 50-002-93. Система сертифікації УкрСЕПРО . Основні положення;
КНД 50-003-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх акредитації;
КНД 50-004-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредетації;
КНД 50-005-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції;
КНД 50-006-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення;
КНД 50-007-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр системи.
Система встановлює основні принципи, структуру та правила Української державної системи сертифікації продукції, процесів і послуг, призначена для проведення обов'язкової та добровільної сертифікації продукції.
Системка створена у відповідності до міжнародних нормативних документів ISO/IEC і передбачає такі види діяльності:
- сертифікація продукції;
- сертифікація систем якості;
- акредитація випробувальних лабораторій;
- акредитація органів з сертифікації продукції;
- акредитація органів з сертифікації систем якості;
- атестація експортів-аудиторів за перелічиними видами діяльності.
Загальне керівництво Системою, органінізація та координація робіт з сертифікації продукції здійснюються найвищим органом з сертифікації продукції - ДКТРСП України.
Порядок проведення робіт з сертифікацією продукції регламентується документом ДСТУ 3413-96, який містить:
- порядок та розгляд заявки на сертифікацію продукції;
- прийняття рішення за заявкою з зазначенням схеми сертифікації;
- атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або сертифікаццію системиякості, при умові, що це передбачено схемою сертифікації;
- відбирання, ідентифікацію зразків продукції та їх випробування;
- аналіз одержаних результатівта прийняття рішення про видачу сертифікату відповіжності та надання ліцензій;
- видачу сертифікату відповідності, надання ліцензій, а також занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;
- визнання дійсним сертифікату відповідності, що був виданий закордонним або міжнародним органом;
- технічний нагляд засертифікованою продукцією під час її виробництва;
- інформацію про результати робіт з сертифікації.
Подання та розляд заявки. Для проведення сертифікації продукції заявник подає до акредитованого органу з сертифікації продукції заявку відповідної форми, яка повинна бути розглянута не пізніше місяця після його подачі до розляду. Копії рішення направляються:
- до органу з сертифікації систем якості;
- до випробувальної лабораторії;
- до територіального центру Держстандарту за місцем розташування заявника.
Сертифікація систем якості проводиться з метою забезпечення певного органу з сертифікації продукції в тому, що продукція, яка випускаєтьтся підприємством , відповідає вимогам нормативних документів.
Атестація виробництва проводиться за ініціативою підприємства або за вимогою органу з сертифікації. Вона передбачає отримання кількісної оцінки стабільності відтворення показників продукції. Вона проводиться органом з сертифікації продукції чи організацією, якак виконує його функції.
Проведення випробувань з метою сертифікації. Здійснюється випробувальною лабораторією. Кількість зразків, які поинен надати заявник, встановлюється органом з сертифікації.
В разі негативних результатів випробування припиняються . Повторні випробування проводяться тільки в разі подання нової заявки.
Видача сертифікату відповідності. При наявності у заявника сертифікату з позитивними результатами, орган з сертифікації оформляє сертифікат відповідності та реєструє його в Реєстрі Системи.
Знак відповідності застосовується для позначення продукції, яка не підлягає обов'язковій сертифікації проте є сертифікована.
Строк дії сертифікату визначає орган з сертифікації з урахуванням строку дії нормативних документів.
Ліцензійний строк не продовжується.
Визнання сертифікату відповідності, виданого закордонним чи міжнародним органом, пиймає орган з сертифікації продукції, керуючись діючими нормативними документами .
Технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції здійснює орган, який видав сертифікат.
За результатами нагляду дію ліцензії можуть зупинити чи скасувати або сертифікувати.
Інформація про результати сертифікації продукції. Орган з сертифікації веде постійний нагляд за виробництвом продукції, яку він сертифікував.
У разі бажання заявника опротестувати заходи щодо його заявки на сертифікацію продукції, він повинен подати письиову апеляцію. Він має право бути заслуханий на засіданні комісії. Апеляційна комісія приймає одне зтаких рішень:
- видати сертифікат чи ліцензію;
- відмовити у видачі сертифікату;
- скасувати видачу ліцензії.
У випадку невдоволення заявника він має право звернутися до Комісії з апеляцій Національного органу з сертифікації.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
1. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікацією ( 2-ге видання) - Львів 2004.
2Боженко Л.І., Гутта О.Й. Управління якістю, основи стандартизації і сертифікації продукції. Навчальний посібник - 2001.
3. Боженко Л.І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація продукції. Навчальний посібник - Львів 2004.
4. Державна система сертифікації України методи правила організаційної діяльності. Довідник - Київ - Львів 1995.
5. ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції.

 
 

Цікаве

Загрузка...