WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Основні положення декрету Кабінету Міністрів України про стандарти і сертифікати. Структурна система УкрСЕПРО. Сертифікація продукції. Порядок проведе - Реферат

Основні положення декрету Кабінету Міністрів України про стандарти і сертифікати. Структурна система УкрСЕПРО. Сертифікація продукції. Порядок проведе - Реферат


Контрольна робота
З дисципліни "Метрологія, стандартизація,
сертифікація і акредитація продукції".
Основні положення декрету Кабінету Міністрів України про стандарти і сертифікати. Структурна система УкрСЕПРО. Сертифікація продукції. Порядок проведення сертифікації продукції відповідно до стандарту ДСТУ 3413 - 96. Система сертифікації УкрСЕПРО.
?
ПЛАН.
1. Основні положення декрету Кабінету Міністрів України про стандарти і сертифікати.
2. Структурна система УкрСЕПРО. Сертифікація продукції.
3. Порядок проведення сертифікації продукції відповідно до стандарту ДСТУ 3413 - 96. Система сертифікації УкрСЕПРО.
4. Список використаної літератури.
1. Основні положення Декрету Кабінету Міністрів України про стандарти і сертифікати.
Основні положення та завдання стандартизації базуються на українському законодавстві, яке є обов'язковим для державних керівних органів, суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, а також для громадян.
Вся робота з стандартизацією в Україні регламентується Декретом Кабінету Міністрів України, а також комплексом стандартів державної стандартизації.
Законодавчою основою забезпечення єдності та точності вимірювання є Закон України, Декрети та Постанови Кабінету міністрів України, а нормативною основою є державні стандарти України та нормативні документи, об'єктами яких є:
- одиниці фізичних величин;
- державні та робочі еталони одиниць фізичних величин;
- зразки речовин та матеріалів;
- зразкові ЗВТ;
- методи та засоби метрологічного перевіряння, калібрування, виппробування та метрологічної атестаці ЗВТ;
- нормовані метрологічні характеристики ЗВТ;
- способи вираження та форми подання результатів міркування;
- методики виконання вимірювання та оцінювання їх вірогідності;
- терміни і означення з метрології;
- вимоги до зразків складу та властивостей речовин і матеріалів;
- організація та порядок сертифікації продукції, що виготовляється та виготовляється та використовується в Україні;
- державні випробування, метрологічне перевіряння, калібрування та атестація ЗВТ;
- порядок метрологічного наглядання проектної, конструкторської, технічної чи документальної експертизи;
- правила акредитації метрологічних служб, вирівнювальних і випробувальних лабораторій;
- порядок отримання суб'єктами підприємницької діяльності дозволів на право виготовлення, метрологічного перевіряння, калібрування, ремонтування та ввезення в Україну ЗВТ.
Державна система стандартизації в Україні визначає мету і принципи управління, форми та загальні організаційно-технічні правила виконання всіх видів робіт зі стандартизації.
Основною метою стандартизації є:
- реалізація єдиної технічної політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації;
- захист інтересів споживачів і держави з питань безпеки продуктів, процесів, послуг, здоров'я та майна громадянина, охорони навколишнього середовища;
- забезпечення взаємозамінності та сумісності продукції, її уніфікації;
- забезпечення якості продукції, виходячи з досягнень науки та техніки, потреб населення і народного господарства;
- раціональне використання всіх видів ресурсів, підвищення техніко-економічних показників виробництва;
- безпека народногосподарських об'єктів з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катасроф;
- створення нормативної бази функціонування систем стандартизації, управління якістю та сертифікації продукції, проведення державної політики у сфері ресурсозабезпечення, розроблення та виконання державних та міждержавних соціально-економічних і науково-технічних програм;
- усунення технічних та термінологічних перешкод для створення конкурентноздатної продукції та її виходу на світовий ринок;
- впровадження та використання сучасних виробничих та інформаційних технологій;
- сприяння забезпеченню обороноздатності та мобілізаційної готовності країни.
Об'єктами державної стандартизації є:
а) організаційно-методичні та загальнотехнічні об'єкти;
б) продукція міжгалузевого призначення та широкого вжитку;
в) складові елементи народногосподарських об'єктів державного значення;
г) об'єкти державних соціально-економічних та державних науково-технічних програм.
2. Структурна система УкрСЕПРО. Сертифікація продукції.
Організаційну структуру Системи утворюють:
1. Національний орган з сертифікації - Держстандарт України.
2. Науково-технічна комісія.
3. Органи з сертифікації продукції.
4. Органи з сертифікації системи якості.
5. Випробувальні лабораторії ( центри ).
6. Експерти-аудитори.
7. Науково-методичні та інформаційні центри.
8. Територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України.
9. Український навчальний науковий центр з стандартизації та якості продукції.
Національний орган з сертифікації виконує такі основні функції:
- розробляє стратегію розвитку сертифікації в Україні;
- організовує, веде та координує роботи щодо забезпечення функціонування Системи;
- взаємодіє з національними органами з сертифікації інших держав та міжнародними організаціями, що здійснюють діяльність з сертифікації;
- організовує розробку та удосконалення організаційно-методичних документів Системи;
- приймає рішення щодо приєднання до міжнародних систем та угод з сертифікації;
- встановлює основні принципи, правові та економічні основи функціонування, правила та структуру Системи;
- затверджує та присвоює Знак відповідності й правила його застосування;
- формує та затверджує склад науково-технічної комісії;
- акредитує орган з сертифікації та та випробувальні лабораторії;
- атестує аудиторів;
- веде реєстр Системи;
- здійснює інспекційний контроль за діяльністю всіх органів та осіб, які займаються сертифікацією продукції;
- організовує роботи з

 
 

Цікаве

Загрузка...