WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Організація інструментального господарства у приватного підприємця - Дипломна робота

Організація інструментального господарства у приватного підприємця - Дипломна робота

одному корпусі з лісопильним цехом доставка інструменту до робочих місць і повернення рамних і круглих пило на перепідготовку часто проводятьробочі-інструментальники. Доставку ножів рубильних машин, корознімаючих верстатів, окостів, проводять слюсарі, що виконують установку цього інструменту і обслуговування верстата.
Технічний нагляд за експлуатацією ріжучого інструменту здійснюється інструментальною службою і OTK підприємства. Комплекс робіт по технічному нагляду включає контроль якості підготовки інструменту, дотримання норм його витрати; усунення причин поломок і підвищеного зносу інструменту; перевірку правильності установки і експлуатації інструменту у виробничих цілях, проведення інструктажу верстатників; перевірку відповідності використовуваних режимів різання вимогам нормативно-технічної документації; перевірку стану зберігання інструменту на робочих місцях, в ИРК і ЦИС.
Для контролю за фактичною витратою інструменту працівниками інструментальної служби заповнюються спеціальні форми 1, 2 і 3. Форма 1 враховує витрату інструменту по виробничих цехах.
На інструмент, що прийшов в непридатність унаслідок нормального зносу, складають акт формою 3.
Фактичну витрату інструменту порівнюють з розрахунковим по нормативно-технічній документації або по формулах і роблять висновки про раціональність вживаних режимів підготовки і експлуатації кожного виду інструменту.
Форма 1
Відомість обліку фактичної витрати інструмента
в цеху № за ___________________місяць_________20_______р.
№ п/п Назва інструменту Основні розміри Норма розходу Отримано зі складу Нормальне зношення інструменту Несправність інструменту
Дата Кіль-
кість Дата Кіль-
кість Дата Кіль-
кість
Форма 2
Акт на несправність і втрату інструменту
Цех № ___________________________ "_______"_____________20_____р.
Назва, розмір, кількість, номенклатурний номер інструменту
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Умови роботи інструменту (верстат, оброблюваний матеріал, режим роботи )
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Причини несправності інструменту _____________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові і табельний номер робітника - винуватця несправності або втрати інструменту________________________________________________
____________________________________________________________________
За несправний (втрачений) інструмент слід утримати з робітника __________% від вартості інструменту.
Придатність інструменту до несправності рівна _________________________%
Майстер виробничого цеху__________________
Майстер інструментального відділу__________
Форма 3
Акт на списання інструменту, що прийшов у несправний стан внаслідок нормального зношення
Цех № _____________________ "_______"________________20____р.
№ п/п Номенклатурний номер Назва інструменту Основні розміри Кількість Ціна одного інструменту Сума
Начальник цеху ____________________________
Майстер інструментального відділу___________
Комірник_________________________________
3.5. Визначення кількості працюючих
Кількість працюючих, які зайняті підготовленням інструменту, залежить від добової Nдоб потреби в підготовленому інструменті, яка визначається за формулою:
, (3.6)
де kв - коефіцієнт випадкової втрати.
Визначення кількості працюючих ЦДК 4-3
Z=1; l=1; tз=1; т =8; kз=0,8; kе=1,05; Ті=4; шт.
Визначення кількості працюючих Ц-6
Z=2; l=1; tз=1; т =8; kз=0,8; kе=1,05; Ті=4; шт.
Визначення кількості працюючих ЛС-80
Z=6; l=1; tз=1; т =8; kз=0,8; kе=1,5; Ті=3,5; шт.
Визначення кількості працюючих СФ4-1
Z=2; l=1; tз=1; т =8; kз=0,8; kе=1,03; Ті=8; шт.
Визначення кількості працюючих СФ6-1
Z=2; l=2; tз=1; т =8; kз=0,8; kе=1,03; Ті=8; шт.
Визначення кількості працюючих СР6-6
Z=1; l=4; tз=1; т =8; kз=0,8; kе=1,03; Ті=8; шт.
Визначення кількості працюючих ФСШ-1
Z=1; l=1; tз=1; т =8; kз=0,8; kе=1,05; Ті=10; шт.
Визначення кількості працюючих ФС-1
Z=1; l=1; tз=1; т =8; kз=0,8; kе=1,05; Ті=10; шт.
Визначення кількості працюючих ШПА-40
Z=1; l=20; tз=1; т =8; kз=0,8; kе=1,05; Ті=10; шт.
Визначення кількості працюючих СВП-2
Z=4; l=1; tз=1; т =8; kз=0,8; kе=1,2; Ті=7; шт.
Визначення кількості працюючих СВА-2
Z=2; l=1; tз=1; т =8; kз=0,8; kе=1,2; Ті=7; шт.
Визначення кількості працюючих СГВП
Z=1; l=22; tз=1; т =8; kз=0,8; kе=1,2; Ті=7; шт.
Таблиця 3.4
Добова потреба в підготовленому інструменті
Назва інструменту Характер-ристика істру-менту (лінійні розміри) Кіль-кість верс-татів
Z, шт Кількість одно-типного інстру-менту на верстаті
l, шт. Коефі-цієнт заванта-ження верстату
kз Змінність роботи, т Стійкість істру-менту, год
Ті Добова потреба в підготовленому інструменті
Nдоб, шт.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пила дискова
D=400 мм 1
1 0,8 1 4 1,68
Пила дискова Dmax=400 мм 2 1 0,8 1 4 3,36
Пила стрічкова B=50мм
S=0,8
Dшк=800 мм 6 1 0,8 1 3,5 16,457
Продовження табл..3.4
1 2 3 4 5 6 7 8
Ножі L=410 мм 1 1 0,8 1 8 1,648
Ніж плоский L=610 мм 2 2 0,8 1 8 1,944
Ніж плоский L=610 мм 1 4 0,8 1 8 3,296
Фреза =180 мм 1 1 0,8 1 10 0,672
Фреза
=180 мм 1
1 0,8 1 10 0,672
Фреза D=200 мм 1 20 0,8 1 10 13,44
Свердло D=50 мм 4 1 0,8 1 7 4,389
Свердло D=50 мм 2 1 0,8 1 7 2,194
Свердло Dм=35 мм
Dл=16 мм 1 2 0,8 1 7 24,137
Таблиця 3.5
Розрахунок затрат часу на підготовлення добової
потреби дереворізального інструменту
Назва інструменту Затрати часу на підготовку, хв Тдоб,
хв.
Розвід Правка Загострення Доведе-ння Баланс-ування Пайка
на одиницю всього на одиницю всього на одиницю всього на одиницю всього на одиницю всього на одиницю всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Пила кругла 1,68 10 4,2 15 5,04 10 16,8 4 6,72 - - - 32,76
Пила кругла 3,36 10 8,4 13 10,08 10 33,6 4 13,44 - - - 65,52
Пила стрічкова 16,45 10 41,14 - - 30 493,71 4 - - 15 7,4 542,2582
Ніж 1,648 - - - - 8 13,184 4 6,592 5 8,24 - - 28,016
Ніж 1, 944 - - - - 12 59,328 6 29,664 5 24,72 - - 113,712
Ніж 3,296 - - - - 12 39,552 6 19,776 5 16,48 - - 75,808
Фреза 0,672 - - - - 15 10,08 4 2,688 6 4,032 - - 16,8
Фреза 0,672 - - - - 15 10,08 4 1,688 6 4,032 - - 16,8
Фреза 13,44 - - - - 15 201,6 4 53,76 6 80,64 - - 336
Свердло 4,389 - - - - 1 4,389 - - - - - 4,389
Свердло 2,194 -

 
 

Цікаве

Загрузка...