WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Організація інструментального господарства у приватного підприємця - Дипломна робота

Організація інструментального господарства у приватного підприємця - Дипломна робота

План по праці та зарплаті
Таблиця 7.5
Баланс робочого часу
№ Назва інструменту Одиниці виміру Показники
1 2 3 4
1 Календарний фонд часу дні 365
2 Неробочі дні -всього дні 111
2.1 в.т.ч. святкові дні 10
2.2 вихідні дні 101
3 Номінальний фонд часу дні 254
4 Неявки на роботу - всього дні 30
4.1 в.т.ч. відпустки чергові і додаткові дні 24
4.2 відпустки на навчання дні 2
4.3 декретні відпустки дні 1
4.4 по хворобі дні 2
4.5 виконання державних обов'язків дні 1
5 Ефективний фонд часу дні 224
6 Номінальна тривалість зміни год. 8
7 Внутрішні втрати робочого часу год. 0,15
8 Середня тривалість зміни год. 7,85
9 Ефективний фонд часу одного робітника в рік год. 1758
Таблиця 7.6
Розрахунок тарифного фонду зарплати робітників
№ Назва професії робітника Розряд Год. тарифна ставка, грн Кількість робіт-ників, чол Ефективний фонд часу одного робітника, год Тарифний фонд зарплати, тис. грн.
1 2 3 4 5 6 7
1 Заточник V 3,79 1 1758 6,66
2 Заточник V 3,79 1 1758 6,66
3 Слюсар V 3,79 1 1758 6,66
4 Слюсар V 3,79 1 1758 6,66
Разом 26,64
гр. 2, 3, 4 - переносяться з розрахункової частини дипломного проекту
гр. 4 - приймається по даних підприємства
гр. 6- переносяться з таблиці 2.1
гр. 7 = гр. 4 ? гр.5? гр.6
7.З. План по собівартості
Таблиця 7.7
Розрахунок річного фонду зарплати робітників.
№ п/п Назва Тарифний фонд зарплати тис. грн. Д плата до тарифного фонду Основи фонд зарплати
тис. грн. Додаткова зарплата Річний фонд зарплати
тис. грн.
% Сума
тис. грн.
% Сума
тис. грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Робітники 26,64 20 5,33 31,97 10 3,2 35,17
гр. 3 - переносяться з таблиці 1.3
гр. 4 і гр. 7 - приймається по даних підприємства
гр. 5 = гр. 3 ? гр.4
гр. 6 = гр. 3 + гр.5
гр. 8 = гр. 6 ? гр.7
гр. 9 = гр. 6 + гр.8
Таблиця 7.8
Розрахунок виплат з фонду матеріального заохочення

п/п
Категорії працівників Тарифний фонд зарплати тис. грн. Виплата з ФМЗ
% Сума тис. грн.
1 2 3 4 5
1 Робітники 26,64 10 2,7
Разом 26,64 - 2,7
гр. 3 - переносяться з таблиці 2.3 і 2.4
гр. 4 - приймається по даних підприємства
гр. 5 = гр. 3 ? гр.4
Таблиця 7.9
Зведений план по праці

п/п Назва Одиниці виміру Показники
1 2 3 4
1 Кількість працівників чол. 4
в.т.ч робітників чол. 4
2 Фонд зарплати всього персоналу тис.грн. 35,17
в.т.ч робітників тис.грн. 35,17
3 Виплата з ФМЗ тис.грн. 2,7
в.т.ч робітникам тис.грн. 2,7
4 Середньорічна зарплата
- одного працівника грн. 8793
5 Середньорічна зарплата з врахуванням
виплат із ФМЗ
- одного працівника грн. 9467
6 Середньомісячна зарплата з врахуванням
виплат із ФМЗ
- одного працівника грн. 789
Таблиця 7.10
Розрахунок вартості заточного обладнання
№ п/п Назва обладнання Марка Кількість Ціна
грн. Вартість
тис.грн.
1 2 3 4 5 6
1 Ножеточильний верстат ТчМ6-4 1 6812 6,81
2 Пило точильний верстат РПК8 1 8060 8,1
3 Пило точильний верстат ТчПА-7 2 10140 20,28
4 Універсальний заточний верстат для заточки фрез і свердел 3М642 1 8892 8,9
5 Настільно свердлильний верстат НС-112 1 936 0,9
6 Пилоштамп ПШ-6 1 4810 4,8
7 Наждачне точило МПТ-501 1 5876 5,9
8 Верстат для плющення зубів рамних пил АСЛП 1 4940 4,9
Разом - - - 60,3
9 Допоміжне обладнання - - - 6,0
Разом - - - 66,3
Монтажні роботи 15 % - - - 9,9
Всього 76,2
гр. 2, 3, 4 - переносяться з розрахункової частини дипломного проекту
гр. 5 - приймається по даних підприємства
гр. 6 = гр. 4 ? гр.5
Таблиця 7.11
Розрахунок сум амортизаційних відрахувань

п/п Назва груп основних фондів Вартість, тис. грн. Амортизаційні відрахування
% Сума
тис. грн.
1 2 3 4 5
1 Будівельні 1850 8 148
2 Заточне обладнання 76,2 24 18,28
Разом 166,28
Вартість будівель визначаємо шляхом перемноження об'єму цеху на вартість 1м3 будівлі (2000 грн.). Об'єм цеху переноситься з розрахункової частини дипломного проекту.
п., 3 і гр.3 переносяться з таблиці 3.1гр.
5 = гр. 3 ? гр.4
Таблиця 7.12
Кошторис витрат на утримання інструментального господарства
№ Елементи витрат Сума витрат, тис.грн. Структура,
%
1 2 3 4
1 Вартість:
- інструменту 14,35 5,3
- оборотного фонду інструменту 7,71 2,8
- абразивного інструменту 11,14 4,1
- електроенергії, пари і води 17,64 6,40
2 Заробітня плата персоналу 35,17 12,8
3 Відрахування на соціальні заходи (37%) 13,01 4,8
4 Амортизаційні відрахування 166,28 60,40
5 Витрати по охороні праці і техніці безпеки (3%п.2) 1,05 0,4
6 Інші витрати (3% ? п.1-п.5) 8,02 3,0
Разом 275,42 100,0
7.4 Розрахунок економічної ефективності
Річний економічний ефект організації інструментального господарства визначається через зниження собівартості інструментальних робіт (?С) та розраховується за формулою
,
де С1 - витрати по організації інструментального господарства за даними
підприємства, тис.грн.;
С2 - витрати по організації інструментального господарства за даними дипломного проекту, тис. грн.
За даними підприємства С1 = 286 тис.грн.
Розраховуємо зниження собівартості інструментальних робіт:
%.
Таким чином собівартість інструментальних робіт знизилась на 4%
Таблиця 7.13
7.5. Техніко-економічні показники
№ Назва показників Одиниці виміру Значення показника
1 2 3 4
1 Кількість встановленого обладнання шт. 11
2 Вартість встановленого обладнання тис.грн. 14,35
3 Кількість працівників - всього чол. 4
в.т.ч. робітників чол. 4
4 Фонд зарплати всього персоналу тис.грн. 35,17
в.т.ч. робітників тис.грн. 35,17
5 Середньорічна зарплата з врахуванням виплат з ФМЗ
- одного працівника грн. 9467
6 Витрати по кошторису тис.грн. 275,42
Використана література
1 . Грубе А.Э. "Дереворежущие инструменты", M., 1971 .
2. Кірик М.Д. " Інструмент для обробляння деревини та деревних матеріалів", Л.,1999.
3. Кірик М.Д. "Підготовлення дереворізальних інструментів до роботи та їх експлуатація", Л., 2002.
4. Колобов В.Д., Трусов Л.П. "Организация инструментального дела в лесопилении", M., 1970.
5. Лапин П. И. '"Организация инструментального хозяйства на лесопильных заводах", M., 1962.
6. Трусова Л. П., Трусов В. А. "Подготовка и эксплуатация дереворежущего инструмента", M., 1972.
7. Швырев Ф.А. "Подготовка и эксплуатация дереворежущего инструмента",
8. Шостак В. В., Кірик М.Д.,Григор'єв А.С., Озимок ЮЛ. "Обладнання деревообробного виробництва", ч.І.
9.Трусова Л,П, ,Трусов В.А. " Підготовка і експлуатація дереворізального інструменту " , М.,1971.

 
 

Цікаве

Загрузка...