WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект відділення вторинної механічної обробки по виготовленню стола туалетного на приватному підприємстві „Гринюк І.С.”, річна програма 100000 шту - Реферат

Проект відділення вторинної механічної обробки по виготовленню стола туалетного на приватному підприємстві „Гринюк І.С.”, річна програма 100000 шту - Реферат

стр. м2 7 100000 17,256 1725600 12079200 1207920 13287120
МКР м/п 0,40 100000 23,85 2385000 954000 95400 1049400
п/м шпиль м3 700 100000 0,02928 2928 2049600 204960 2254560
Всього: ?=23953820
6.1.3Розрахунок вартості відходів.
Таблиця 6.2а
Назва відходів Одиницівимірювання Ціна за одиницю, грн. Кількість відходів, м3 Сума, грн.
1 2 3 4 5
ДСП обрізки м3 70 1031 72170
ДСП тирса м3 70 397 27790
Всього: ?=99960
6.1.4Балансова вартість основних фондів коломийського технічного ліцею №14 і розрахунок річних амортизаційних відрахувань.
Таблиця 3
Найменування основних фондів
Балансова вартість, грн.
Залишкова вартість Норма амортизацій-них відрахувань, % Сума відраху-вань, грн. Попра-вочний коеф. Повна сума амортизацій-них відрахувань
1 2 3 4 5 6 7
І. Будівлі і споруди 856510 685210 5 34260 1,1 37648
ІІ. Транспорт і машини 50368 40295 15 6044 1,1 6648
ІІІ. Технічне обладнання д/о підприємств 68350 51265 25 12816 1,1 14097
Всього: 975228 776770 45 3,3 ?=38431
6.1.6 Плановий фонд робочого часу
Таблиця 6.4
№ п/п Робочий час Одиниці вимірювання План на 2006 р. Примітка
1 2 3 4 5
1. Календарний фонд часу дні 365
2. Кількість неробочих днів дні 115
2.1 вихідні дні 105
2.2 святкові дні 10
3. Номінальний фонд часу дні 250
4. Неявка на роботу всього дні 34
4.1 чергові і додаткові відпустки дні 25 10%
4.2 відпустки учнів дні 1 0,04%
4.3 невиходи через хворобу дні 6 2,5%
4.4 виконання державних обов'язків дні 1 0,04%
4.5 відпуски в зв'язку з пологами дні 1 0,04%
4.6 невиходи з дозволу адміністрації дні -
4.7 цілоденні простої дні -
4.8 прогули дні -
5. Явочний час дні 216
6. Номінальна тривалість робочого дня год. 7,97
7. Втрати в зв'язку з скороченням робочого дня 0,03
7.1 для зайнятих на шкідливих роботах год. 0,008 0,1%
7.2 для матерів годувальниць год. 0,008 0,1%
7.3 для підлітків год. 0,008 0,1%
7.4 внутрішньо змінні простої год. 0,008 0,1%
8. Дійсний річний фонд робочого часу одного робітника год. 1722
6.1.7 Визначення чисельності працюючих.
6.1.7.1.Визначення чисельності основних робітників по трудомісткості
Таблиця 6.5
Назва обладнання Норма часу на виріб Умови праці Кількість робітників Трудо-затрати люд/год.
всього в т. ч. по розрядах
I II III IV V VI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
РК300-А 0,0732 шкід. 2 1 1 0,1464
МОК-3 0,0251 шкід. 2 1 1 0,0502
СГВП-1А 0,0195 норм. 2 1 1 0,039
ШлПС-7 0,2244 шкід. 2 1 1 0,4488
СВА-2 0,0003 норм. 1 1 0,0003
Всього: 8 4 5 ?=0,6847
Визначаємо трудовитрати на річну програму
t = V · tод.
де, V - обсяг випускаємої продукції;
tод. - трудовитрати на одиницю виробу;
t = 100000 · 0,6847 = 68470 люд/год.
Для розрахунку кількості основних робітників використовувати формулу:
де, Чос. - чисельність основних робітників;
Троб. - дійсний річний фонд часу одного робітника;
Чос=68470 / 1625 = 42 чол.
6.1.7.2 Визначаємо чисельність допоміжних робітників.
Беремо 15% від кількості основних робітників. 42?15%= 6 чол.
6.1.7.3 Визначення загальної чисельності робітників.
Чосн. + Чдоп.
Отже: 42 + 6 = 48 чол.
6.1.7.4 Визначаємо чисельність інженерно-технічних працівників.
Беремо 3 чоловіки згідно штатного розпису.
6.1.7.5 Визначаємо кількість службовців.
Беремо 1 чоловіка згідно штатного розпису.
6.1.7.6 Визначаємо кількість молодшого обслуговуючого персоналу
Беремо 1 чоловіка згідно штатного розпису.
6.1.7.7 Визначаємо загальну кількість працюючих.
42 + 6 + 3 + 1 +1= 53 чол.
6.1.8 Визначаємо величину фонду заробітної плати за категорією праці
6.1.8.1 Визначаємо фонд заробітної плати основних робітників.
Зарплата на виріб розраховується за формулою:
З = V · P
де, V - кількість продукту виготовленого на рік (річна програма );
Р - розцінка;
З = 100000 · 2,697718 = 269771 грн/рік
Розцінка на виріб розраховується по формулі:
P = t · S
Р = 0,6847 · 3,94 = 2,697718 грн.
В зв'язку з тим, що в-технологічному процесі робота різних кваліфікацій з різними умовами праці.
де, S1 і S2 - тарифна ставка та розрахунок робіт з нормальними та шкідливими умовами праці;
Ч1 і Ч2 - чисельність робітників які працюють в нормальних і шкідливих умовах праці;
6.1.8.2 Річний фонд робочого часу допоміжних робітників.
Перелік професій плануємо згідно потреб дільниці.
Таблиця 6.6

п/п Назва професії Кількість робітників Розряд умови праці Тарифна ставка Річний фонд часу Основна затрата
Грн.
1 2 3 4 5 6 7
1 Наладчик 2 6 шкід. 5.39 1722 18563
2 Слюсар 2 5 норм. 4.10 1722 14120
3 Електрик 1 4 норм. 3,61 1722 6216
4 Транспортувальник 1 3 норм. 3,23 1722 5562
Всього: 6 ?=44462
6.1.8.3 Річний фонд додаткової заробітної плати основних робітників.
Беремо 10% від основної зарплати.
269772 · 10% = 26977 грн.
6.1.8.4 Річний фонд заробітної плати допоміжним робітникам.
Беремо 10% від основної зарплати.
44462 · 10% = 4446 грн.
6.1.8.5 Загальний річний фонд заробітної плати основних робітників.
269772 + 26977 = 296749 грн.
6.1.8.6 Загальний річний фонд заробітної плати допоміжних робітників.
44462 + 4446 = 48908 грн.
6.1.8.8 Річний фонд заробітної плати всіх працівників.
Таблиця 6.7

п/п Посада Кількість працівників Посадовий місячний оклад Річний фонд оплати праці Примітка
1 2 3 4 5 6
1 ІТП
начальник дільниці 1 800 9600
2 Майстер 1 700 8400
3 Старший майстер 1 750 9000
Всього: 3 ?=27000
1 Службовці
бухгалтер 1 600 7200
Всього: 1 7200
1 МОП
прибиральниця 1 460 5520
Всього: 1 5520
6.1.9.Загальний фонд заробітної плати всіх працівників.
Таблиця 6.8

п/п Категорія виробничого процесу Основна зарплата Допоміжна зарплата Річний фонд оплати праці
1 2 3 4 5
1 Основні працівники 269772 26977 296749
2 Допоміжні робітники 44462 4446 48908
3 Інженерно-технічні працівники 27000
27000
4 Службовці 7200 7200
5 МОП 5520 5520
6 Всього 385377
7 Премія 30% 115613
8 Всього: ?=500990
6.1.10 Розрахунок матеріальних витрат
Таблиця 6.9

пп
Перелік витрат
Сума
грн. Підстава для розрахунку
1 2 3 4
1 Сировина і матеріали 23953820 Таблиця 2
2 Зворотні відходи(мінус) 99960 Таблиця 2а
3 Енергія для виробничих потреб 1197691 5% вартості сиров.і матер.
4 Матеріали на ремонт і обслуг.устат. 2403 10% вартості технологічног устат.
5 Утримання і ремонт будівель і споруд 65784 10% вартості будівель і споруд
Всього: ?=25119740
6.1.11 Розрахунок інших витрат.
Таблиця 6.10

 
 

Цікаве

Загрузка...