WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект відділення вторинної механічної обробки по виготовленню стола туалетного на приватному підприємстві „Гринюк І.С.”, річна програма 100000 шту - Реферат

Проект відділення вторинної механічної обробки по виготовленню стола туалетного на приватному підприємстві „Гринюк І.С.”, річна програма 100000 шту - Реферат

які забивають в землю на відстань 4-6м одна від одної і з'єднують між собою металічною трубою. Остання проходить в цех і з'єднується з внутрішнім контуром.
Розрахунок зводиться довизначення необхідної кількості труб заземлювача і довжини металічної труби і стрічки, що з'єднують труби.
1.Визначення кількості труб заземлювача:
де
Об-необхідний безпечний опір заземлення - 40 Ом
Іс-коефіцієнт сезонності (1,0-1,75)
Іе-коефіцієнт екранування (0,9)
Р-питомий опір грунту (10000-30000 Ом/см2)
Л-довжина заземлювача (2-3м)
Д-діаметр заземлювача (25-50мм)
Т-відстань від поверхні землі (0,7-0,8м)
шт.
2.Визначення опору одного заземлювача:
Ом
3.Визначення довжини з'єднаної труби:
Lт=1,05·А·L=1,05·4·7=29,4м
А-відстань між трубами
L-7
Схема заземлення заглибленого в землю:
5.5 Захист від пораження блискавкою
Для запобігання пожеж і нещасних випадків з людьми, передбачається захист від блискавки. Найбільш поширеним є одинарний стержень - блискавковідвід. Необхідно, щоб частина будинку знаходилася в захисній зоні - Д.
1.Визначення діаметру захисної зони в площині землі:
Д=3·Н
Д = 3 х 2 х 4 = 72
Н-приймаєм до 60 м
Захисну зону визначають виходячи з розмірів споруди (довжина, ширина, висота) в масштабі перекреслюємо споруду.
2.Вибір матеріалів:
блискавкоприймач з круглої сталі 12мм, висота до 2м
струмовідводи з стального дроту 6мм
заземлювачі з оцинкованих труб 50мм, довжина 2-4м.
Схема блискавковідводу
Охорона навколишнього середовища
Найбільш правильним рішенням захисту атмосфери від забруднення, являється розробка технології на основі комплексного використання вихідної сировини та матеріалів.
Для усунення забруднення атмосферного повітря, в практиці слід передбачити:
- безвихідну технологію або технологію з мінімальними виділеннями в атмосферу шкідливих речовин
- заміну токсичних основних і допоміжних матеріалів менш токсичними або не токсичними
- максимальну герметизацію
- автоматичну сигналізацію, прохід окремих процесів і операцій, з'язаних з можливістю видалення шкідливостей, широке використання гідро і пневмотранспорту, для транспортування і блокування технологічного обладнання, з санітарно-технічними пристроями, а також застосування установки по очищенню виробничих викидів.
Повітря, яке забирається з виробничих приміщень трубами і від виробничих котельних установок системами вентиляції, може вміщувати в собі шкідливі речовини: газоподібні, рідкі, тверді і змішані.Забруднення атмосферного повітря підвищує сонячну радіацію, що негативно впливає на здоров'я людей і на природу. Промислові підприємства в залежності від шкідливості викидів, які йдуть в атмосферу, діляться на 5 класів. Щоб виключити шкідливу дію викидів на населені пункти установлюють санітарно-захисні зони для кожного класу підприємства.
6.Організаційно - економічна частина
6.1.Калькуляція собівартості виробу
Вступ
Собівартість продукції -це витрати підприємства на виготовлення та реалізацію товару вираженого в грошовій формі. Собівартість продукції включає в себе вартість сировини, матеріалів, палива та енергії, амортизацію основних фондів, заробітну плату працівників та інші витрати на виробництво необхідної продукції. Собівартість один з важливих якісних показників що характеризує всі сторони діяльності підприємства. Вона відбиває ефективність використання трудових і матеріальних ресурсів на випуск продукції, дозволяє встановити вартість державі чи підприємству того чи іншого виробу. В залежності від об'єму затрати і послідовності оформлення собівартості буває: цехова, фабрично-заводська, повна.
Цехова собівартість включає в себе затрати виконані цехом, виробництвом по виготовленню продукції.
Можливими перевагами та джерелами собівартості являються:
- підвищеня продуктивної площі цеху, шляхом впровадження нової техніки, кращої організації праці, підвищення кваліфікації робітників;
- систематичне впровадження нової техніки і максимальне використання виробничих потужностей, які приводять до збільшення випуску продукції, не тільки в цілому, а й в одиниці обладнання та виробничих площ;
- проведення режиму економій не тільки у витраті матеріалів, ресурсів та грошових засобів на виготовлення і реалізацію продукції, але й витрати на обслуговування виробництва й управління.
В господарській практиці для цілей планування обліку та аналізу застосовуються два основні способи групування витрат на виробництво:
- по економічних елементах;
- по калькуляційних статтях.
Кошторис виробництва складається за такими економічними елементами:
- матеріальні витрати;
- заробітна плата;
- відрахування на соціальні потреби;
- амортизація основних фондів;
- інші витрати;
- витрати на виробництво - разом;
- позавиробничі витрати;
- повна собі вартість.
Матеріальні витрати, як елементи кошторису містять витрати на:
- сировину і матеріали;
- купівельні вироби, напівфабрикати;
- допоміжні матеріали, що використовуються в технологічному процесі;
- паливо і енергію з сторони.
Витрати на матеріали обчисляються на підставі норм їх витрачення цін з урахуванням транспортно-заготівельних витрат.
З вартості матеріалів віднімається вартість відходів по ціні їх використання чи продажу.
Розрахунок собівартості являється основою для розрахунку таких показників прибуток та рентебельність.
6.1.1 План виробництва
Таблиця 6.1
Назва виробу та стадія технологічного процесу Одиниці вимірювання Виробнича програма Ціна за одиницю, грн. Вартість продукту, тис. грн
1 2 3 4 5
Стіл туалетний Вторинна механічна обробка штуки 100000 336,40 33640
Назву виробу, стадію технологічного процесу і річну програму беремо з попереднього розрахунку.
Обсяг продукції у вартісному вираженні визначає показник товарної продукції який проводиться розрахунковим шляхом калькуляції виробу
6.1.2 Розрахунок вартості матеріалів і відходів.
Виробнича програма в натуральному виразі являється базою для розрахунку потреби сировини і матеріалів.Назву сировини і матеріалів їх норму витрат на один виріб беремо з даних курсового проекту, по "ТПВ".Планові ціни на сировину і матеріали беремо з нормативних документів і періодичної преси(Галицькі контракти).
Розрахунок вартості сировини і матеріалів
Таблиця 6.2
Вид матеріальних ресурсів Одиниці виміру Ціна за одиницю Вироб-нича прог-рама Потреби в натуральних одиницях
Витрати на річну програму
Транс. загот. витрат. %.
Загальні витрати грн.
На виріб На програму
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДСП м3 700 100000 0,07816 7816 5471200 547120 6018320
ДВП м2 7 100000 1,746 174600 1222200 122220 1344420
шпон

 
 

Цікаве

Загрузка...