WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект відділення вторинної механічної обробки по виготовленню стола туалетного на приватному підприємстві „Гринюк І.С.”, річна програма 100000 шту - Реферат

Проект відділення вторинної механічної обробки по виготовленню стола туалетного на приватному підприємстві „Гринюк І.С.”, річна програма 100000 шту - Реферат

стр. 0,720
6.Полиця 1 570 365 2 верст. шпон стр. 0,416
7.Панель опори 2 366 100 2 верст. шпон стр. 0,146
8.Дверки 1 635 400 2 верст. шпон стр. 0,508
9.Фасаднастінка 3 400 150 2 верст. шпон стр. 0,360
10.Фасадна стінка 1 400 200 2 верст. шпон стр. 0,160
11.Фасадна стінка 1 596 150 2 верст. шпон стр. 0,179
?=8,012
Розрахунок шліфувальних матеріалів.
Таблиця 2.13
Найменування операції Найменування шліфувальної стрічки Вид поверхонь шліфування Спосіб шліфува-ння Площа поверхні шліфування Норматив витрати шліфувальної стрічки м2/м2 Норматив витрати шліфувальної стрічки м2
На полотні На папері
Всього В т. ч. зернистість Всього В т. ч. зернистість
80-50 25-16 12-10 10-8 25-12 10-8 6-5 5-4 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Шліфування перед опорядженням На папері Пласті щитів Верст. 8,012 0,032
0,030
0,028 0,720 0,256
0,240
0,224
Зведена відомість сировини і матеріалів.
Річна програма випуску 100 000 штук.
№ п/п Назва матеріалу Одиниці виміру ГОСТ, ТУ, марка матеріалу Норма витрат матеріалів на виріб Витрата матер. на програму
1 2 3 4 5 6
1 Деревостружкова плита м3 ГОСТ 10632-89 0,07816 7816
2 Шпон струганий м2 ГОСТ 2977-82 17,256 1725600
3 МКР м2 ТУ 13-7-71-84 0,501 50100
4 Клей розплав КРУС кг ТУ 13-548-80 0,093 9300
5 Шліфувальна стрічка на паперовій основі м2 ГОСТ 5009-82 0,720 72000
25…..12 м2 - 0,256 25600
10..…..8 м2 - 0,240 24000
6.........5 м2 - 0,224 22400
2.4 Розрахунок площі цеху (відділення).
2.4.1 Розрахунок площі зайнятої обладнанням і робочими місцями.
Табл.2.4.1.
Назва обладнання
і робочих місць Марка Установлена кількість Норма площі на
одиницю Потрібна площа на
одиницю
1 2 3 4 5
Круглопилковий верстат РК300-А 2 20,2 40,4
Верстат для личкування крайок МОК-3 1 52 52
Свердлильний верстат СГВП-1А 1 16,2 16,2
Шліфувальний верстат ШлПС-7 5 13,8 69
Свердлильний верстат СВА-2 1 16,2 16,2
?=193,8м2
2.4.2 Розрахунок площі проходів і проїздів визначають за формулою:
Fпр = 0,67?Fуст, м2
- де: Fуст - площа зайнята обладнанням і робочими місцями, м2; Fуст = ?5гр
Fпр = 0,67?193,8=129,8 м2
2.4.3 Розрахунок площі складів
Fскл = Е / Н?Ко?Кпл, м2
- де: Е - об'єм запасу матеріалу, який буде зберігатись на складі, м3
Е = Vр?z / nрд ?З, м3
- де: Vр - річний об'єм матеріалу, м3 (вибираємо з фор.7 в залежності від виду
- сировини, тобто гр.1, гр.3, гр.4);
- z - кількість змін, на який розраховується склад;
- nрд - кількість робочих днів у році;
- З - змінність цеху;
- Н - висота укладки, м
- для щитів Н=2...3м, для заготовок Н=1,5...2м, для шпону Н=2...2,5м;
- Ко - коефіцієнт об'ємного заповнення
- для щитів Ко=0,8м, для заготовок Ко=0,7...0,8м, для шпону Ко=0,5...0,6м;
- Кпл=0,5...0,6
Е=7758?2/250=31,0м3
Fскл=31,0/2?0,8?0,6=32,2м2
Fц=Fуст+Fпр+Fскл, м2
Fц=193,8+129,8+161=484,6м2
Приймаємо ширину цеху 18м, тоді довжина 30м.
Fц=18?30=540м2
3.Будівельна і сантехнічна частина.
3.1.Розрахунок побутових приміщень.
3.1.1.Розрахунок гардеробних приміщень.
В цеху працює 14 робітників з них всі чоловіки.
14?0,65?2=18,2м2
3.1.2.Розрахунок душевих.
На 13 чоловік припадає 2 душевих кабіни.
0,9?3?2=5,4м2
3.1.3.Розрахунок санвузлів.
На 13 чоловік припадає 2 санвузли, в суміжних приміщеннях передбачається 1 умивальник.
(0,9?2+0,8)?3=7,8м2
3.1.4.Розрахунок умивальників.
На 13 чоловік припадає 1 умивальник, площа під умивальник 1,56м2.
3.2.Розрахунок допоміжних приміщень.
3.2.1. Розрахунок кімнати відпочинку.
Приймаємо площу кімнати відпочинку 40м2.
Загальна площа 18,2+5,4+7,8+1,56+40=72,9м2
3.3.Вибір типу і розмірів будівлі.
Приймаємо ширину побутових приміщень18м, тоді довжина 6м.
Fпобут.=18?6=108м2
Приймаємо ширину виробничого цеху 18м, довжиною.30м.
Fцех.= 18?30=540м2
Загальна площа:
Fз.=540+108=648м2
3.4 Водопостачання та каналізація.
3.4.1 Витрата води душевими.
Ад=500?0,75?N?nд / 1000
де; N=500, nд=2.
Ад=500?0,75?500?2 / 1000=375м3 / рік
3.4.2 Витрата води умивальниками.
Ац=200?0,75?N?nд, м3 / рік
Ац=200?0,75?500?2 / 1000=150, м3 / рік
3.4.3 Витрата води на господарські потреби.
Агп=(25...45)? N?nд / 1000, м3 / рік
Агп=30?500?14/1000=210 м3 / рік
3.4.4 Загальна витрата води.
Аз=Ад+Ац+Агп, м3 / рік
Аз=375+150+210=735 м3 / рік
4.Енергетична частина.
4.1.Розрахунок потреби електроенергії на освітлення.
№п/п
Найменування
дільниці Питома витрата е-ївт/м2 Площа освітлення Установлена потужність Коефіцієнт одночасності Втрати в
електромережі
?мережі Потрібна потужність, кВт К-ть горіння в рік год. Річна потребе в електроенергії,
кВт / год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Відділ вторинної механічної обробки 20 540 10,8 0,9 0,95 10,2 2048 20954
2 Побутові приміщення 15 108 1,62 0,9 0,95 1,4 2048 2837
3 Всього ?=23791
4.2.Розрахунок електроенергії на силові потреби.
Найменування
споживачів
електроенергії
(верстати та
інше обладнання) Установлена потужність е/д
в одиниці обладнання, кВт, уст
Коефіцієнти Потрібна потужність з
Врахуванням коефіцієнта Рпотр Розрахунковий час роботи
Обладнання Троз Річна потреба в електроенергії
Рпотр, кВт / год
?з ?0 ?
мережі ?е/д
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,6 0,9 0,96 0,8
РК300-А 3 0,6 0,9 0,96 0,8 2,1 7320 15440
МОК-3 10,74 0,6 0,9 0,96 0,8 7,55 2510 18954
СГВП-1А 14,3 0,6 0,9 0,96 0,8 10,05 1950 19606
СвА-2 2,2 0,6 0,9 0,96 0,8 1,55 30 46,5
ШлПС-7 4,75 0,6 0,9 0,96 0,8 3,34 22440 74946
Всього ?=128992
4.3.Розрахунок потреби в тепловій енергії.
4.3.1 Розрахунок витрати пари на опалення:
т/рік
- Vприм - об'єм приміщення, м3
- q - питома витрата пари на опалення в кг на 1000м3 приміщення за годину
- z - тривалість роботи опалювальної системи на протязі доби, год.
- ? - тривалість опалювального сезону, в добах
В робочий час:
В неробочий час:
Розрахунок витрати пари на вентиляцію:
5.Охорона праці
Вступ
Охорона праці - це система законодавчих, гігієнічних і організаційних заходів спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Основними складовими частинами охорони праці являється трудове законодавство, техніка безпеки і виробнича санітарія, нерозривно зв'язані між собою. Трудове законодавство регламентує питання трудового права, санітарно-гігієнічних та технічних заходів, виробнича санітарія направлена на забезпечення здорових умов праці.
Встановлено ряд санітарно-гігієнічних правил по охороні праці жінок і неповнолітніх з врахуванням фізичних

 
 

Цікаве

Загрузка...