WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Собівартість у колійному господарстві - Дипломна робота

Собівартість у колійному господарстві - Дипломна робота

передбачаються, а плануються в складі витрат залізних доріг. По інших роботахколійного господарства плануються витрати на утримання в чистоті пішохідних мостів на перегонах, пристроїв штучного захисту від снігу і піску, поточний ремонт снігоочищувачів, очистку колії від шлаку і сміття. Суму цих витрат визначають по рівню фактичних затрат за минулий період.
В плані витрат дистанція колії відображає амортизаційні відрахування на повне відновлення земельного полотна, штучних споруд, верхньої будови колії, станційних і під'їзних колій. Суму амортизаційних відрахувань визначають по балансовій вартості цих основних фондів і норм амортизації.
Основні витрати загальні для всіх галузей господарства залізної дороги, і загальногосподарські витрати на дистанції колії плануються так сама, як і в інших лінійних підприємствах.
На величину експлуатаційних витрат впливає обсяг перевезень, технічна оснащеність транспорту, втілення прогресивних технологій, інтенсивність використання і оновлення технічних засобів, підвищення якості і мотивації праці, нормування ресурсів і витрат і інші фактори.
Витрати за окремими видами праці, виробничим операціям чи по деяким однорідним операціям об'єднують у відповідні статті витрат. Кожній статті наданий відповідний номер і встановлений вимірник, у відповідності з яким визначається величина витрат даної статті. Експлуатаційні витрати діляться на дві групи: прямі, безпосередньо пов'язані з виконанням виробничого процесу і загальновиробничі, по обслуговуванню виробництва.
Для планування витрат важливе значення має їх облік по окремим видам робіт. Тому витрати діляться на прямі і непрямі.
Прямі витрати це стягнення, які безпосередньо враховуються і відносяться на конкретний вид роботи.
Непрямі витрати пов'язані з виконанням декілька видів робіт і повинні розподілятися між ними непрямим розрахунковим шляхом, відповідно прийнятій в галузі методиці: пропорційно виконаному обсягу роботи , витратами визначених вимірників чи фонду оплати праці. Тому при формуванні достовірної інформації, яка використовується для розрахунку, аналізу витрат і виявлення резервів їх зниження , велике значення має вдосконалення звітності по обліку витрат, які включаються в склад собівартості окремих видів робіт і послуг, а також розширення переліку прямих витрат.
По зв'язку витрат з обсягом роботи вони діляться на змінні і умовно-постійні. Змінні витрати включають у витрати від обсягу перевезень, величина яких змінюється прямо пропорційно обсягу перевезень. Всі інші витрати, які мало залежать від обсягу роботи, прийнято відносити до умовно-постійних. Питома вага залежних витрат змінюється також по різним часовим періодам їх розрахунку і аналізу.
В умовах переходу до ринкової економіки методи, які використовуються і порядок планування експлуатаційних витрат залізниць міняються. Базою планування і досі є річний план перевезень з розбивкою по кварталах.
Планування експлуатаційних витрат виконується по елементам витрат і по статтям витрат.
В теперішній час при плануванні витрат використовуються норми і ліміти експлуатаційних витрат, які були розроблені для залізниць з урахуванням особливостей їх роботи. Управління витратами вимагає не тільки цілеспрямованого планування і регулювання витрат на основі використання, не тільки диференційованих технічно та економічно обґрунтованих норм витрат, але і аналізу, контролю їх виконання, а також постійного оновлення нормативної бази розрахунку витрат. Удосконалення нормування і лімітування експлуатаційних витрат по елементам витрат і особливо в сучасних умовах по фонду оплати праці є складною економічною проблемою. Її рішення вимагає детальної праці економістів і технічних робітників всіх рівней по формуванню нормативних баз організації управлінського обліку, контролінга і інших систем управління підприємствами. Формування нормативних баз необхідно виконувати по містах виникнення витрат - тобто по структурним підрозділам організації.
Планування експлуатаційних витрат залізниць виконується по однорідним видам витрат, тобто по економічним елементам. Найбільшу питому вагу в експлуатаційних витратах залізничного транспорту займають витрати по оплаті праці.
1.4 Нормативно-правова база по плануванню та обліку експлуатаційних витрат
Основ'янська дистанція колії є структурним підрозділом Південної залізниці , що здійснює свою виробничо - фінансову діяльність у відповідності із законом України "Про підприємства в Україні" стосовно до статусу структурного підрозділу.
В своїй діяльності дистанція керується Законами і нормативними актами України, наказами, вказівками та іншими нормативними актами Міністерства Транспорту, Державної адміністрації залізничного транспорту України - "Укрзалізниці", залізниці та дійсним Положенням, а також до їх відміни чинними Правилами.
Матеріально - технічну базу і кошти дистанції, тобто її майно, складають основні фонди, закріплені за нею залізницею, обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, фінансові ресурси.
Дистанція організовує в установленному порядку в межах чинного законодавства України, може розпоряджуватися закріпленим за ним майном та укладати від свого імені господарські договори.
Дистанція організовує в установленному порядку бухгалтерський і статистичний облік та звітність, забезпечує його вірогідність, проводить заходи по їх механізації, складає баланс та звітує перед залізницею.
У відповідності із законом "Про підприємства в Україні" залізниця надає дистанції такі права:
- здійснювати будь які види господарської діяльності , якщо вони не заборонені чинним законодавтсвом України і відповідають завданням, передбаченим дійсним Положенням.
- розробляти плани економічного й соціального розвитку.
- рзпоряджуватися за погодженням із залізницею закріпленими за дистанцією основними виробничими фондами, в тому числі передавати іншим підприємствам і організаціям, продавати, обмінювати, здавати в аренду, представляти в безкоштовне тимчасове користування приміщення, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, а також списувати їх з балансу в установленому порядку, якщо вони зносились або морально устаріли.
- самостійно використовувати закріпленні за дистанцією обротні кошти з метою виробничого й соціального розвитку. Обігові кошти не можуть бути вилучені без згоди трудового колективу дистанції;
Передавати за погодженням із залізницею іншим підприємствам та організаціям, виконуючим роботи або послуги, матеріальні ресурси чи кошти, в т.в. за погодженням трудового колективу дистанції , кошти фондів економічного стимулювання;
У відповідності до Закону "Про підприємства в Україні" вирішувати питання по труду і заробітній платі;
Відкривати розрахунковий та інші рахунки в установах банків для здійснення і оформлення операцій у відповідності з інструкціями та Положенням Національного банку України і самостійно

 
 

Цікаве

Загрузка...