WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Собівартість у колійному господарстві - Дипломна робота

Собівартість у колійному господарстві - Дипломна робота

продукції в плановому році прозбереженні умов виробництва і ціни, а також рівня затрат попереднього року:
Стп = Qтп Sтб, Sтб = Стб / Qтб,
де,
Стп - собівартість товарної продукції запланованого року,
Qтп - товарна продукція запланованого року в цінах базисного року,
Sтб - затрати на один грн. товарної продукції базисного року;
Стб - собівартість товарної продукції базисного року,
Qтб - товарна продукція базисного року.
Далі розраховується економія від зниження собівартості за рахунок впливу кожного фактору. Потім визначають суму економії, отриману за рахунок всіх факторів. Цю суму економії вираховують з собівартості товарної продукції запланованого року, розрахованої по рівню затрат базисного року, і отримують собівартість товарної продукції в плановому році у співставлених цінах. Потім визначають затрати на один грн. товарної продукції у співставлених цінах і процент зниження затрат в плановому році в порівнянні з рівнем затрат попереднього року. Економія від зниження собівартості за рахунок впливу підвищення технічного рівня виробництва приймається по розрахунках плану технічного і організаційного розвитку виробництва.
Калькуляція собівартості продукції.
Планування собівартості товарної продукції підприємства розробляють на основі калькуляції окремих виробів. Калькуляція собівартості окремих видів продукції - це розрахунок затрат на виробництво конкретного виду продукції і послуг в плановому періоді по калькуляційним статтям. Для складання планових калькуляцій необхідно мати нормативи прямих затрат на одиницю продукції ( сировина, матеріали, паливо, електроенергія, основної заробітної плати виробничих працівників .) і розрахунок нормативів не прямих затрат на одиницю продукції ( витрати на утримання і експлуатацію обладнання, загальні заводські і невиробничі затрати.). Витрати на утримання і експлуатацію обладнання включають в себе амортизацію обладнання і транспортних засобів, витрати на їх експлуатацію і текучий ремонт, і зношення малоцінних швидкозношуваних інструментів і пристосувань. Для визначення даних витрат складають кошторис витрат на утримання і експлуатацію обладнання. Витрати на утримання і експлуатацію обладнання відносять на собівартість окремих виробів, виходячи з величини цих витрат, які приходяться на одну год. роботи обладнання і часу роботи обладнання для виробництва одиниці продукції. Загальні витрати включають в себе витрати на управління підприємством ,підготовка кадрів, втрати на утримання пожежної і сторожової охорони. Загальні витрати розприділяються між різними видами продукції пропорційно сумі основної заробітної плати виробничих працівників. В інші виробничі витрати входять відрахування на науково-дослідницькі роботи, витрати на гарантійний ремонт продукції, очистку промислових вод і викидів в атмосферу. До невиробничих витрат відносяться витрати на транспортування продукції , і витрати зв'язаних із збутом продукції.
1.3 Планування експлуатаційних витрат
Ціль планування експлуатаційних витрат - забезпечення виконання обсягу ремонту та обслуговування колії необхідними грошовими засобами.
Основні експлуатаційні витрати шляхового господарства плануються по слідуючим статтям. Номенклатури витрат по основній діяльності залізних доріг: текуче утримання шляху і постійних пристроїв, одночасна заміна матеріалів верхньої будови колії, утримання штучних споруд, а також захисних лісонасаджень, охорона колії, переїздів і штучних споруд, витрати по сніго-водо і піско боротьбі, інші роботи колійного господарства. Експлуатаційні витрати плануються по елементах затрат:
- заробітна плата;
- відрахування на соціальне страхування;
- амортизація;
- матеріали;
- електроенергія;
- паливо;
- та інші витрати.
Фонд оплати праці планується виходячи з ліміту чисельності персоналу і середньомісячної оплати праці. Відрахування на соціальні потреби плануються по встановленим законодавством нормам страхових внесків, у відсотках від фонду оплати праці. Витрати на матеріали для поточного утримання колії визначаються по затвердженим нормам і діючим цінам. Затрати на паливо і мастильні матеріали для машин і механізмів, які застосовуються на роботах по поточному утриманню колії, розраховуються по кількості механізмів, продовженню їх роботи в годинах, витрат розходу палива за одну годину і вартості однієї тони палива. В інші витрати входить оплата рахунків за роботу шляхового струга по очистці кюветів і за інші роботи, які виконуються сторонніми організаціями, а також рахунків за електроенергію.
Витрати по одиничній заміні матеріалів верхньої будови колії входять затрати на нові матеріали і відремонтовані елементи верхньої будови колії, які використовуються при одиночній заміні, а також, затрати на виконання і заміну баласту. Витрати по одиничній заміні матеріалів верхньої будови колії вираховуються по нормах, установлених на один км. розгорнутої довжини головного і станційного шляхів і діючим цінам. При визначенні потреби в матеріалах з розгорнутої довжини колії виключають ті ділянки , на яких в плануючому році передбачені роботи по капітальному, середньому ремонту, а також суцільна заміна рейок новими і старопридатними.
Вартість матеріалів вираховують в оптових цінах промисловості і додатково враховують витрати по їх транспортуванню. Витрати по заміні баласту визначають по ціні, яка встановлена для кожної дороги. По дистанціям ці ціни диференціюються виходячи з собівартості отриманого баласту і витрат по його транспортуванні. При одиночній заміні використовують, як правило , старопридатні рейки. Тому, затрати на матеріали розраховуються не по ціні рейок, а по вартості їх ремонту. Якщо частина рейок при одиночній заміні планується замінити новими, то для визначення цієї частини витрат використовується ціна нових рейок.
Заробітна плата по статті " Одиночна заміна матеріалів верхньої будови колії" не планується, так, як ці роботи виконуються працівниками, фонд заробітної плати яких передбачується по статті " Поточне утримання колії".
У витратах по охороні колії, переїздів і штучних споруд враховують витрати на матеріали для освітлення сигналів на перегоні, а також, ручних ліхтарів обходчиків і чергових по переїздах. Суму цих витрат визначають по фактичних затратах за минулий рік з урахуванням можливого їх скорочення. Витрати на матеріали для утримання штучних споруд вираховують по нормах, які встановлені на поточне утримання 100 м. штучних споруд в рік, протяжності споруд і цінам.
До інших затрат по колійному господарству відносять оплату рахунків за електроенергію, яка використовується шляховими машинами і механізмами, а також, яка використовується для освітлення, і оплату рахунків судохідного нагляду за обслуговування знаків під мостами. Суму цих витрат встановлюють на рівні фактичних затрат за минулий період.
Витрати по сніго-водо і піскоборотьбі в планах дистанції колії не

 
 

Цікаве

Загрузка...