WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Собівартість у колійному господарстві - Дипломна робота

Собівартість у колійному господарстві - Дипломна робота

витрати в період 2005 по 2003 роки в порівнянні однакові.
В 2004 році від підсобно-допоміжної діяльності був отриманий прибуток 68,3тис.грн., що на 13,8 % менше ніж у 2003 році, це пов'язане в першу чергу з тим, що в 2003 році на відміну від 2004 року надавались послуги із поточним утриманням колії. Прибуток від чого в 2003 році склав 47,5 тис.грн. Хоча в 2004 році в порівнянні із 2003 роком прибуток від надання послуг з ремонту та обслуговування під'їзної колії збільшився на 51,5 %, прибуток від реклами збільшився на 446 %, прибуток від послуг автотранспорту збільшився на 20 % . Також в 2004 році надавались послуги механічної майстерні, прибуток яких склав 0,2 тис.грн. ,послуги будівельного цеху 0,5 тис.грн.
В 2005 році був отриманий прибуток від підсобно-допоміжної діяльності в розмірі 91,7 тис.грн., що на 33,4 % більше ніж у 2004 році. Це відбулось за рахунок збільшення прибутку від надання послуг з ремонту та обслуговування під'їзної колії у порівнянні з 2004 роком на 65,9 % , також за рахунок того, що у 2005 році на відміну від 2004 року надавались платні послуги (ТСН ) прибуток від яких склав 0,6 тис.грн. і послуги по відвантаженню металобрухту, прибуток від яких склав 2,3 тис.грн.
Збільшення прибутку в 2005 році в порівнянні з 2003 роком на 15,8 % пов'язане з тим , що в 2005 році прибуток від надання послуг з ременту та обслуговування колії зріс на 151,5 %, прибуток від реклами на 350.%. Також в 2005 році надавались платні послуги ( ТСН ), та послуги по відвантаженню металобрухту , які в 2003 році не надавались, хоча послуги автотранспорту знизились на 20 %.
В 2003 році рентабельність підсобно-допоміжної діяльності склала 45,6 %. В 2004 році рентабельність підсобно-допоміжної діяльності склала 56,3 % , що на 23,5 % більше рентабельності 2003 року, це пов'язане з тим , що в 2004 році від надання послуг з ремонту та обслуговування колії рентабельність склала 33,8 % від послуг механічної майстерні 50,0 % , від послуг будівельного цеху 31,3 %. Ці дві послуги в 2003 році не надавались. В 2005 році рентабельність підсобно-допоміжної діяльності склала 79,7 % , що на 41,6 % більше рентабельності 2004 року. Це відбулось за рахунок одержання високої рентабельності від надання послуг х ремонту та обслуговування під'їзної колії 63,1 %.
Після аналізу роботи Основ'янської дистанції колії по підсобно-допоміжній діяльності за період 2003 по 2005 роки можна зробити висновки, що всі послуги є рентабельними.
3. Шляхи зниження собівартості в колійному господарстві.
3.1 Загальна характеристика собівартості на залізничному транспорті
Собівартість є найважливішим узагальнюючим показником, що характеризує економічну сторону діяльності підприємства. У ній відображається якість всієї роботи - стан технічної оснащеності, ступінь використання основних засобів, підвищення продуктивності труда, упровадження нових прогресивних технологій, рівень застосовуваних нормативів витрат усіх видів ресурсів, кадрова політика, якість управлінського труда і багато інших характеристик і показники робіт підприємства.
Собівартість капітального ремонту колії залежить від багатьох факторів. Основними і найголовнішими факторами, що визначають розмір собівартості і продуктивності труда, є об'єм виконаної роботи, питома вага матеріальних витрат, технічне оснащення, ступінь його використання і рівень якісних показників роботи.
Продуктивність труда значно впливає на собівартість перевезень. Це обумовлено не тільки тим, що питома вага витрат на заробітну плату з нарахуваннями складає на залізницях 34,4% від усіх витрат, але і тим, що підвищення продуктивності труда вирішує певне коло соціальних проблем.
Собівартість робот дистанції колії розраховується по витратах, зв'язаних з капітальним ремонтом колії. Витрати по підсобно-допоміжній діяльності в собівартість перевезень не входять.
При калькуляції собівартості капітального ремонту колії використовують методи, що застосовують на промислових підприємствах. Однак, розрахунок і аналіз собівартості залізницях значно складніше.
Продукцією дистанції колії є ремонт та утримання належного технічного стану колії.
У витратах транспорту відсутні витрати на сировину, тому на залізницях невелику частину займають прямі витрати і значна частина припадає на частку непрямих витрат, що розподіляються по видах продукції розрахунковим шляхом, пропорційно різним вимірникам і показникам роботи. Розподіл непрямих витрат на транспорті вимагає більш детальних і трудомістких розрахунків.
На питому вагу перемінних і умовно-постійних витрат впливає не тільки обсяг виконаної роботи, але й умови, в яких виконується виробничий процес і, головним чином об'ємні і якісні показники експлуатаційної роботи.
В даний час, у зв'язку зі збільшенням питомої ваги перемінної системи оплати праці окремих груп працівників, витрати на заробітну плату, що входять до складу залежних, змінюється не прямо пропорційно зросту обсягу роботи, а уповільнено. У результаті питома вага залежних витрат знижується. У цих умовах (з урахуванням росту цін) більш правильно цю групу витрат назвати незалежними від обсягу перевезень, а умовно-перемінними.
На умовно-постійні витрати певний вплив робить рівень зносу технічних засобів.
Калькуляція собівартості - це зведений кошторис витрат, який складається для визначення собівартості продукції станції на декілька госпрозрахункових вимірників.
3.2 Зниження собівартості 1км колії шляхом модернізації ВПО-3000
Машина ВПО - 3000 (виправно - підбивно - обробочна машина) призначена для механізованого виконання за один прохід комплексу колійних робіт: чистового дозування баласту, що вивантажений на колію; виправочного підйому з постановкою колії у необхідне положення в продольному і поперечному профілях; виправки (рихтовки) колії; ущільнення баластної призми та обробки відремонтованої колії.
З метою підвищення ефективності роботи машини пропонується замінити механічний привід робочих механізмів машини на гідравлічний. Це дозволить підвищити продуктивність машини, знизити експлуатаційні витрати, підвищити швидкість її транспортування, зменшити витрати часу на приведення машини до робочого стану.
Модернізацію машини можливо провести тільки в умовах промислового підприємства, тому що потребується належне устаткування та висококваліфіковані виконавці робіт.
Норми відходів для зварних конструкцій - 15%;
- для деталей, що підлягають механічній обробці - 25%;
- для вузлів електроприводу та автоматизації - 12%;
- вузлів гідроприводу - 20%.
- годинна тарифна ставка робітників ІІ-ї групи 4-го розряду

 
 

Цікаве

Загрузка...