WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Планування та організація виконання комплексу топографо- геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Берегометському об’єкті - Курсова робота

Планування та організація виконання комплексу топографо- геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Берегометському об’єкті - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Планування та організація виконання комплексу топографо- геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Берегометському об'єкті
?
Вступ
Актуальним питанням в даному курсовому проекті є планування і організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 для ведення кадастру на території м.Берегомет Чернівецької області. Об'єкт робіт розміщений в м Берегомет Чернівецької області .Роботи виконуються на основі технічного завдання виданого районним відділом земельних ресурсів і погоджено Берегометською районною радою. Площа яка підлягає зніманню складає 5400,0 га.
Виходячи із цілей топографічного знімання, умов технічного завдання та вихідних даних курсовий проект розроблено в слідуючому порядку:
1. Пояснююча записка: в даній частині приведено короткий опис вихідних даних отриманих із курсового проекту з дисципліни "Геодезія". Розробка технологічної схеми виконання робіт. В даному розділі приведено основні вимоги до топографічного знімання, а також розрахунково-технологічну схему виконання робіт з урахуванням ситуації і рельєфу території, що підлягає зніманню, масштабу і площі об'єкту знімання, а також розроблено технологічну схему виконання робіт з урахуванням ситуації і рельєфу території, що підлягає зніманню, масштабу і площі об'єкту знімання, а також наявного фотограмметричного обладнання. Враховуючи вище наведені вимоги мною вибрано стереотопографічний метод знімання. В розділі виконано розрахунок основних даних для аерофотознімання та запроектовано планово-висотну прив'язку знімків.
2. Підрахунок об'ємів робіт: складання кошторису на комплекс топографо-геодезичних робіт. Розрахунок трудових і грошових затрат виконано по нормативним розцінкам згідно правил і вказівок, які встановлені в діючих нормативних документах. Розрахунки і нормативи трудових затрат розраховані для виконання робіт на об'єкті за допомогою поправочних коефіцієнтів проведені до умов робіт і оплати праці, які діють на час складання проекту.
3. Підрахунок обсягів робіт. Складання кошторису: Розрахунок трудових і грошових затрат виконано по нормативних розцінках згідно правил і вказівок, які встановлені в діючих нормативних документах. Розрахунки і нормативи трудових затрат розраховані для виконання робіт на об'єкті за допомогою поправочних коефіцієнтів, приведених до умов робіт і оплати праці
4. Планування і організація робіт: В даному розділі приводиться термін виконання робіт відповідного календарного плану, а також розроблення питань з організації проведених польових і камеральних робіт.
Мета даного курсового проекту полягає в тому, щоб закріпити знання і підвищити рівень кваліфікації студентів із предмету "Організації і управління виробництвом", що в подальшій нашій практичній діяльності матиме позитивний вплив на результати виконуваних нами робіт. Також даний курсовий проект можна використовувати, як елементарний (наглядний) приклад того, що потрібно виконувати, і як, при плануванні і організації виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 для ведення кадастру на необхідних нам територіях.
1. Технічна частина
1.1 Пояснююча записка
Відповідно до умов технічного завдання мною використані матеріали курсової роботи з дисципліни "Геодезія" для створення планово-висотної основи топографічного знімання на об'єкті м. Берегомет Чернівецької області.
При проектуванні планової основи топографічного знімання на об'єкті мною запроектована геодезичні мережі у відповідності до вимог "Інструкції"[1], а саме:
- полігонометричний хід 4 класу, характеристика якого наведена в таблиці 1.1;
- два полігонометричні ходи 1 розряду, характеристики яких наведені в таблиці 1.2;
- три ходи висотної основи технічного нівелювання.
Характеристика полігонометричного ходу 4 класу
Таблиця 1.1
Клас
полігонометрії Довжина сторін, км Довжина
ходу, км К-ть сторін ходу Назва
ходу
Smin Smax Sсер
4 0,900 1,850 1,500 10,50 7 п. тр. Крута ., 3кл - п. тр , Широкий,3кл
Характеристика полігонометричних ходів 1 розряду
Таблиця 1.2
Розряд
полігонометрії Довжина сторін, км Довжина
ходу,к м К-сть сторін ходу Назва ходу
Smin
Smax
Sсер
1 0,690 0,800 0,767 6,900 9 п.п №2, 4кл -
п.п №3, 4кл
1 0,650 0,775 0,706 5,650 8 п. тр. Крута ., 3кл -п.п №2, 4кл
Середня квадратична похибка полігонометричного ходу 4 класу М=17,8 см, його відносна похибка fоч=1/30899 при допустимій fдоп=1/25000.
Полігонометричні ходи 1 розряду мають середні квадратичні похибки:
- .- п.п.№2, 4кл- п.п.№3, 4кл. М=15, 7 см, fоч=1/18946 при fдоп=1/10000;
- п. тр. Крута., 3кл - п.п.№2, 4кл. М=14,90 см, fоч=1/19932 при fдоп=1/10000;
Для удосконалення запроектованої геодезичної мережі мною запроектовано згущення планово-висотної основи з допомогою прямої і зворотньої засічок.
На території об'єкту запроектовано висотну основу топографічної зйомки методом технічного нівелювання, а саме два нівелірні ходи:
1. Rp Крута , IV кл. - Rp Широкий, IV кл., який проходить по пунктах полігонометрії 4 класу, довжина якого 10500 м;
2. .- п.п.№2, 4кл.- п.п.№3, 4кл, який проходить по пунктах полігонометрії 4 класу та 1розряду , замкнутим полігоном, довжина якого 6900 м;
3. Rp п. тр. Крута., 3кл - п.п.№2, 4кл.- який проходить по пунктах полігонометрії 4 класу та 1розряду , замкнутим полігоном, довжина якого 5650 м;
Характеристика нівелірних ходів
Таблиця 1.3

ходу Клас нівелювання Запроектовані роботи К-ть старих знаків Всього реперів і пунктів полігоно-метрії
Нівелювання Закладання знаків Реперів Пунктів тріангуляції
Всього погонних, м В т.ч. на забудованих територіях Ґрунтових реперів Стінних реперів (марок)
1 Технічне 10500 __ __ __ __ 2 7
2 Технічне 6900 __ __ __ __ - 9
3 Технічне 5650 8
1.2 Проектування топографічного знімання
1.2.1 Основні вимоги до топографічного знімання
Результатом топографічного знімання є топографічні плани, які створюються в графічному або цифровому вигляді. Вимоги, які представляються при створенні планів приведені в інструкції "З топографічного знімання в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500":
1. Топографічні плани в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 створюються шляхом топографічного знімання або картоскладанням (крім масштабу 1:500) за матеріалами топографічних знімань більшого масштабу. Топографічні знімання виконують такими методами:
- аерофотографічним - стереографічний або комбінований метод;
- наземним - мензульне або тахеометричне.
2. Середні помилки в положенні на плані предметів та контурів місцевості з чіткими абрисами відносно найближчих точок знімальної основи не повинні перевищувати 0.5мм, а в гірських та лісових регіонах 0.7мм. На територіях з капітальною ібагатоповерховою забудовою середні помилки у взаємному положенні точок на плані найближчих контурів не повинні перевищувати 0.4мм. Для переходу від середніх помилок (?) до СКП (m) застосовується коефіцієнт 1.25.
3. Середні помилки знімання рельєфу відносно найближчих точок геодезичної основи

 
 

Цікаве

Загрузка...