WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Статистика аналіз роботи умовної залізниці - Курсова робота

Статистика аналіз роботи умовної залізниці - Курсова робота

пасажирооборот .
Середня доходна ставка по перевезенням взагалі розраховується на 10 приведених т-км.
Витрати залізничного транспорту на перевезення розділені на дві час-тини: витрати за основною діяльністю (експлуатаційні витрати) та витрати за допоміжною діяльністю.
Важливим фінансовим показником є прибуток. Прибуток буває балан-совим і розрахунковим. Розрахунковий прибуток отримують вирахуванням з балансового прибутку плати за виробничі фонди, сплати відсотків за ко-роткострокові банківські кредити, відрахувань у державний бюджет.
Рівень рентабельності визначається у відсотках відношенням суми прибутку до середньорічної (середньо квартальної) вартості виробничих основних засобів та оборотних коштів. Розрізняють загальну та розрахун-кову рентабельність.
Важливим узагальнюючим економічним показником роботи залізниць є собівартість перевезень, що відображає витрати на одиницю перевезень .
Задача 13.
Вихідні дані.
Дані про перевезення донецького кам'яного вугілля у прямому і місцевому
сполученні та стягнена провізна плата (та рифи) приведені у таблиці.
Станції і
залізниці
відправлення Станції і
залізниці
призначення Вага відправ-ки, т Провізна плата, грн. Плата за початкову операцію, грн. Плата за кінцеву операцію, грн.
Станція В
першої залізн. Станція І третьої залізн. 88 2155 264 220
Те ж Станція Б Першої залізн. 95 889 285 237,5
" Станція Д Другої залізн. 66 2005 198 165
" Станція 3 Третьої залізн. 75 1999 225 187,5
" Станція Е Другої залізн. 69 2154 207 172,5
" Станція А Першої залізн. 71 965 213 177,5
ст. А ст. Б ст. В ст. Г ст. Д ст. Е ст.Ж ст. З ст. І
155 236 199 164 287 176 154 264
- Перша залізниця
- Друга залізниця
- Третя залізниця.
Завдання.
1. Визначити величину пробігу вантажів окремо по Першій, Другій і Третій залізницях і по всіх залізницях разом.
2. Визначити суму доходів від перевезень по кожній залізниці.
3. Розрахувати середні доходні ставки за 10 ткм по кожній залізниці і по всіх залізницях разом.
Рішення
1. Попередні розрахунки.
Відстань перевезення кожного відправлення з розподілом по залізницях:
Табл. 1
№ відправки Позиції перевезень Вага
відправки, т. Повна
відстань, км У тому числі по залізницях
Перша Друга Третя
Відстань, км. Вид
сполучен
ня Відстань,
км. Вид
сполучен
ня Відстань, км. Вид
сполучен
ня
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 В-І 88 1144 199 вивіз 627 транзит 318 ввіз
2 В-Б 95 236 236 місцеве
3 В-Д 66 363 199 вивіз 164 ввіз
4 В-3 75 980 199 вивіз 627 транзит 154 ввіз
5 В-Е 69 650 199 вивіз 451 ввіз
6 В-А 71 391 391 місцеве
2. Відповіді.
а) Обсяг перевезень кам'яного вугілля по залізницях:
1) Першої: 88*199+95*236+66*199+75*199+69*199+71*391=
=109 483 ткм.
2) Другої: 88*627+66*164+75*627+69*451=144 144 ткм.
3) Третьої: 88*318+75*154=39 534 там.
б) Розподіл доходів від перевезень кам'яного вугілля у прямому сполученні міжзалізницями
Табл. 2
№ відправки Отримана сума провізних плат у
прямому сполученні, грн.. У тому числі за
початкову і кінцеву
операції Підлягає розподілу між
залізницями Доходи залізниць від
перевезень Весь дохід
залізниць
від
перевезень у прямому сполученні
Усього 3 них належить залізницям
Першій Другій Третій Першій Другій Третій Першій Другій Третій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2155 484 264 220 1671 290,67 915,84 464,49 554,67 915,84 684,49
3 2005 363 198 165 1642 900,16 741,84 1 098,16 906,84
4 1999 412,5 225 187,5 1586,5 322,16 1015,03 249,31 547,16 1 015,03 436,81
5 2154 379,5 207 172,5 1774,5 543,27 1231,23 750,27 1 403,73
Разом: 8313 1639 894 ! 337,5 407,5 6674 2056,26 3903,94 713,8 2 950,26 4 241,44 1 121,30
в) Провізна плата в місцевому сполученні ( з вихідних даних), грн. по :
Першій залізниці 889+965=1 854 грн.
г) Повна сума доходів залізниць від перевезення кам'яного вугілля, грн. :
1) Першої 2 950,26+1 854=4 804,26 грн.;
2) Другої 241,44 грн.;
3) Третьої 1 121,3 грн.
д) Середня дохідна ставка по залізницях за 10 ткм у коп.:
1) по Першій:
2) по Другій:
3) по Третій:
е) Середня доходна ставка по всіх залізницях за 10 ткм у коп.:
Задача 14.
Вихідні дані.
Залізниця у звітному році виконала 8255 мпн. ткм і 1,75 млрд. пасажиро-км. Експлуатаційні витрати за рік склали 533 млн. грн.., у тому числі ті, що пов'язані з вантажними перевезеннями - 421 млн. грн. і пасажирськими - 112 млн. грн.
За попередній рік залізниця виконала 8228 млн. ткм і 1,72 млрд. пасажиро-км. Експлуатаційні витрати склали 548 млн. грн., у тому числі ті, що пов'язані з вантажними перевезеннями - 421 млн. грн. і з пасажирськими - 127 млн. грн..
Завдання.
1. Розрахувати собівартість 10 тоно-кілометрів, пасажиро-кілометрів та приведеної продукції по залізниці за звітний і попередній роки.
2. Розрахувати індекс собівартості 10 тоно-кілометрів, пасажиро-кілометрів та приведеної продукції у звітному році (приймаючи за базу попередній рік).
3. Розрахувати середньозваженій індекс собівартості у звітному році (приймаючи за базу попередній рік) по тоно-кілометрах і пасажиро-кілометрах разом
Рішення
а) Собівартість продукції за звітний рік:
1) 10 тоно-кілометрів:
2) 10 пасажиро-кілометрів:
3) 10 приведених продукцій
б) Собівартість продукції за попередній рік:
1) 10 тонно-кілометрів
2) 10 пассажиро-км
3) 10 приведеної продукції
в) Індекс собівартості продукції у звітному році до попереднього:
1) 1 тонно-кілометра
2) 1 пасажиро-кілометра
3) 1 приведеної продукції
г) Середньозважений індекс собівартості 10 тонно-кілометрів та пасажиро-кілометрів разом за звітний період по відношенню до попереднього:
Висновки
Відображаючи у цифрах фактичний стан залізничного транспорту та його окремих підрозділів, залізнична статистика стає вихідною базою для розробки і проведення у практику необхідних заходів щодо подальшого його розвитку, технічному оснащенню і реконструкції.
Її дані широко використовуються для вивчення розвитку виробничих сил країни, міжрайонних зв'язків , служать базою планування і контролю за ходом виконання планових завдань.
Одна з найважливіших задач залізничної статистики - виявлення внутрішніх матеріальних і трудових резервів підвищення ефективності транспортного виробництва, продуктивності праці та зниження витрат на перевезення вантажів і пасажирів.
Список використаної літератури
1.Статистика железнодорожного транспорта. Учебник для вузов. Т.И.Козлов, А.А.Поликарпов и др.М.: Транспорт, 1990.
2.Железнодорожная статистика. Петроканський Б.Й., Владимиров В.А.М.: Транспорт,1969.
3.Основные теоретические вопросы общетранспортной статистики перевозок грузов. Под общ. ред. д-ра экон. наук И.В. Кочетова и д-ра экон. наук В.И. Дмитриева. М.: " Транспорт", 1968.
4.Зверев Н.П.Статистика железнодорожного транспорта .М. : " Транспорт", 1976.
5.Якубов Л.С. Основы железнодорожной статистики. М: "Транспорт", 1964.

 
 

Цікаве

Загрузка...