WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Статистика аналіз роботи умовної залізниці - Курсова робота

Статистика аналіз роботи умовної залізниці - Курсова робота

заготівель через місцеві постачальницькі організації;
в) від власного виробництва підприємств залізничного транспорту.
На залізниці розрізняють дві форми матеріальних запасів: виробничі і складські. Наявність і рух матеріальних цінностей характеризується кількі-сними і якісними показниками.
Запас матеріалів на складах визначається на 1.01 кожного місяця на основі безпосереднього обліку або інвентаризації ТМЦ.
Для характеристики розміру запасів за конкретний період часу викори-стовують показник середній запас, який розраховується за період за фор-мулою середньої хронологічної моментного ряду.
Витрати матеріалів характеризуються відпуском матеріалів на вироб-ництво і визначається на основі даних поточного обліку за кожним видом матеріальних ресурсів в натуральному і вартісному вираженні.
Найважливіші показники витрат:
а) процент виконання норми запасу визначається як відношення фактичного запасу до встановленої норми;
б) забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами характеризує число днів забезпеченості виробництва тим або іншим видом матеріалів і дорівнює відношенню обсягу виробничих запасів до їх добової витрати.
Рух матеріальних запасів характеризується показниками:
а) коефіцієнт швидкості оберту матеріалів - це показник числа обертів матеріалів за звітний період;
б) обертаємість матеріалів - це середній час знаходження матеріалів на складі виробничих запасів.
Вивчення витрат матеріалів одного виду на виробництво однорідної продукції, виконання норм і динаміки витрат проводиться за допомогою індивідуальних індексів.
Задача 11.
Вихідні дані.
Приведені наступні дані про обіг металу на складі за квартал:
Назва матеріалів Запас матеріалів, тис. грн. Витрати
матеріалу за
квартал, тис.
грн. Плановий
коефіцієнт
швидкості обігу
На початок кварталу На кінець кварталу
Метал круглий 6,8 6,6 18,6 4,0
овальний 5,4 5,8 15,4 3,5
квадратний 4,8 5,0 13,6 3,5
покрівельний 3,1 3,5 11,5 4,0
Завдання.
1. Знайти середній фактичний запас по кожному виду металу і по всіх видах металу в цілому за квартал.
2. Визначити фактичний коефіцієнт швидкості обігу і тривалість збереження в днях за кожним видом металу.
3. Розрахувати середній плановий і фактичний коефіцієнт швидкості обігу по всіх видах металу.
4. Визначити величину нормального запасу, надлишок чи нестачу проти норми по кожному виду металу на кінець кварталу.
Рішення
а) Середній фактичний запас за кожним видом металу, тис. грн.:
Метал круглий (6,8+6,6)/2=6,7 квадратний (4,8+5,0)/2=4,9
овальний (5,4+5,8)/2=5,6 покрівельний (3,1+3,5)/2=3,3
б) Середній фактичний запас по всіх видах металу (у тис. грн.):
6,7+5,6+4,9+3,3=20,5
в) Фактичний коефіцієнт швидкості обігу і тривалість схову в днях за кожним видом металу:
Назва матеріалів Середній запас матеріалів за квартал, тис. грн. Витрати матеріалів за квартал, тис. грн. Коефіцієнт швидкості обігу матеріалів гр. 3 : гр. 2 Середня тривалість збереження матеріалів у днях.
1 2 3 4 5=90 / гр. 4
Метал круглий 6,7 18,6 18,6:6,7=2,78 90 : 2,78=32,37
овальний 5,6 15,4 15,4:5,6=2,75 90 : 2,75=32,73
квадратний 4,9 13,6 13,6:4,9=2,78 90 : 2,78=32,37
покрівельний 3,3 11,5 11,5:3,3=3,48 90 : 3,48=25,86
Усього 20,5 59,1 - -
90 - кількість днів у кварталі
г) Коефіцієнт швидкості обігу усіх видів металу: 59,1:20,5=2,88
д) Середня тривалість схову усіх видів металу: 90 : 2,88=31,25 дня
є) Нормальні запаси, надлишок чи нестача фактичної наявності проти норми на кінець кварталу по кожному виду металу:
Назва
матеріалів Нормальний запас, тис. грн. Фактичнийзапас на кінець кварталу, тис. грн. Відхилення запасу від норми, тис. грн.
надлишок нестача
1 2 3 4 5
Метал круглий 18,6:4=4,65 6,6 1,95
овальний 15,4:3,5=4,4 5,8 1,4
квадратний 13,6:3,5=3,89 5,0 1,11
покрівельний 11,5:4=2,88 3,5 0,62
Задача 12.
Вихідні дані.
Витрата чорних металів у натуральному і грошовому вираженні за 2005 і 2006р. показані у таблиці. У цей період ціни на чорні метали знизилися
Назва матеріалів
Одиниця виміру
Витрати матеріалів у 2005 році Витрати матеріалів у 2006 році
Кількість Загальна
вартість за
діючими
цінами,
тис. грн. Кількість Загальна
вартість за
діючими
цінами,
тис. грн.
Чавун ливарний т. 300 115,6 310 118,9
Метал сортовий т. 1158 698,1 1231 725,5
Метал листовий т. 554 459,4 560 460,0
Метал покрівельний т. 425 564,1 430 565,2
Завдання.
1. Визначити індивідуальні індекси цін по кожному матеріалу за 2006 р. до рівня цін 2005 р.
2. Те ж середній по всіх чорних металах разом.
3. Визначити економію коштів, отриману внаслідок зниження цін на чорні метали, у 2006 р. проти 2005 р.
Рішення
1. Попередні розрахунки.
а) Ціна матеріалів у 2005 р. по кожному виду матеріалу (грн.):
Чавун ливарний 115600/300=385,33
Метал сортовий 698100/1158=602,85
Метал листовий 459400/554=829,24
Метал покрівельний 564100/425=1327,29
б) Ціна матеріалів у 2006 р.
Чавун ливарний 118900/310=383,55
Метал сортовий 725500/1231=589,36
Метал листовий 460000/560=821,43
Метал покрівельний 565200/430=1314,42
Відповіді.
Індивідуальні індекси цін за матеріалами в 2006р. до 2005р.:
Чавун ливарний 383,55/385,33=0,995
Метал сортовий 589,36/602,85-0,978
Метал листовий 821,43/829,24=0,991
Метал покрівельний 1314,42/1327,29=0,990
б) Середній індекс цін по всіх перерахованих металах:
в) Загальна величина економії у 2006 р. у зв'язку зі зниженням цін проти 2005 р. (у грн.).
Тема "Розрахунок фінансових показників роботи залізниці"
Предметом вивчення фінансової статистики є масові процеси та закономірності, що відбуваються в області фінансів, грошового обігу та кредиту.
Головні задачі фінансової статистики на залізничному транспорті : контроль за виконанням плану формування та використання грошових коштів на перевезення вантажів і пасажирів ; виявлення фінансових результатів діяльності залізниць; визначення кількісних і якісних показників, що характеризують фінансовий стан залізничних підприємств.
Доходом залізниці називається сума грошових коштів, одержаних залізницею за перевезення, послуги та реалізовану продукцію. Поряд з доходами у фінансовій статистиці використовують такі показники:
* виручка - сума наявних коштів і грошових документів, що надійшли за звітний період у каси станцій залізниць;
* доходні надходження залізниці - сума грошових коштів, вилучених за перевезення та додаткові послуги транспорту.
Кількісні показники доходів характеризують:
- загальний обсяг доходів залізниць від перевезень;
- доходи від перевезень вантажів;
- доходи від перевезень пасажирів;
- доходи від перевезень багажу та пошти.
Якісні показники характеризують доходність вантажних, багажних та пасажирських перевезень як розмір доходу, що одержують з одиниці пере-міщення вантажів або пасажирів, а також доходність від виконання початкової та кінцевої операцій з вантажами.
Середня доходна ставка за вантажні та окремо за багажні перевезення розраховується діленням суми провізної плати на відповідний вантажообіг , а по пасажирським перевезенням - діленням суми провізної плати та доплат на

 
 

Цікаве

Загрузка...