WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Статистика аналіз роботи умовної залізниці - Курсова робота

Статистика аналіз роботи умовної залізниці - Курсова робота

праці локомотивної бригади за місяць, виражену кількістю лінійних локомотиво-кілометрів, що приходяться на одну бригаду у вантажному і пасажирському русі за планом та звітом.
4. Визначити середній індекс продуктивності праці бригад по обох видах руху разом.
Рішення
а) Річний фонд заробітної платні:
Спискова наявність * Середньомісячна заробітна плата
за планом: (1325*1555+4554*1758+1625*1010+1315*995+421*651)*12
=13 290 053*12=157 480 636 грн.
за звітом: (1330*1560+4560*1760+1630*1020+1320*1000+425*660)*12
=13 363 500*12=160 362 000 грн.
б) Середньомісячна заробітна платня одного працівника служби
локомотивного господарства:
Річний фонд заробітної платні / Спискова наявність /12
де: 12 - кількість місяців у році
за планом: за звітом:
в) Продуктивність праці локомотивної бригади по обох видах руху:
за планом: за звітом:
у пасажирському русі: у пасажирському русі:
у вантажному русі: у вантажному русі:
г) Середній індекс продуктивності праці локомотивних бригад по обох видах руху визначається за формулою
,
де - продуктивність праці бригад за звітний період у пасажирському та вантажному русі;
- теж за плановий період;
- кількість бригад за звітний період у пасажирському та
вантажному русі
Тема "Статистика основних засобів і технічної озброєності залізниці"
Основні засоби залізничного транспорту в натуральному та вартісному вираженні являють собою предмет статистики. У залізничній статистиці виділяють: статистику технічної озброєності; статистику капітальних вкладень і капітального будівництва.
За призначенням, ступенем та характером участі у виробничому процесі основні засоби розподіляються на: виробничі та невиробничі, діючі та недіючі, активні та пасивні.
У вартісному вираженні основні засоби обліковуються за повною пер-вісною, залишковою первісною, відновною без зносу та відновною з ураху-ванням зношення вартістю.
Показники технічного стану основних засобів:
- ступінь зношення dзн, яка обчислюється на основі строку служби: повного к, минулого п та залишившегося m(m = k- n)dзн =n/k.100%;
- ступінь придатності dпр = m/k100%(dзн+dпр=100%).
Показники зношення та придатності сукупності основних засобів мож-на одержати тільки на основі вартісних характеристик.
Показники ступеня зношення dзн та придатності dпр одиниці основних засобів обчислюють у процентах за співвідношенням вартості зносу або придатності до повної (первісної або відновної) вартості сукупності основних засобів.
Середнє значення ступеня зношення dзн та придатності dnp основних
засобів обчислюють за співвідношенням вартості зносу або придатності до повної (первісної або відновної) вартості сукупності основних засобів.
Рух основних засобів характеризується коефіцієнтами:
- поповнення основних засобів, що обчислюється діленням вартості основних засобів, що надійшли за рік, на вартість основних засобів на кінець року:
- відновлення основних засобів, який отримують шляхом ділення вартості нових засобів, що надійшли за рік на вартість основних засобів у кінці року;
- вибуття основних засобів, що обчислюється діленням вартості основних засобів , що вибули за рік, на вартість основних засобів на початок року;
- вибуття основних засобів за зносом, який отримують шляхом ділення вартості основних засобів, що вибули за рік за зносом, на вартість основних засобів на початку року.
При обчисленні показників руху основних засобів у знаменнику використовують середню вартість основних засобів за рік N=(N0 + N1)/2
Ступінь використання основних засобів характеризують показники:
- фондовіддача fo - узагальнений показник ефективності використання основних виробничих фондів, вимірюється відношенням обсягу виробленої продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів;
- фондовіддача по основній діяльності залізниці вимірюється кількістю приведених тонно-кілометрів, що приходяться на одну гривню основних виробничих фондів;
фондомісткість fe характеризує обсяг основних засобів, які приходяться на одиницю продукції (послуги), цей показник на залізничному транспорті визначають діленням вартості основнихвиробничих фондів на кількість приведених тонно-кілометрів.
Задача 10.
Вихідні дані.
Терміни служби та вартість окремих видів основних засобів
локомотивного депо:
Основні засоби Повний термін служби, К, років Повна первісна вартість, Nnn, тис. грн. Робочий вік, n, років Ліквідна-ційна вар-тість,
Nлікв.
тис. грн..
1. Виробнича будівля депо, кам'яна
2. Будівля технічної контори, цегляна
3. Приміщення паливного складу, цегляне
4. Тепловози серії ТЕ 3, 7 тепловозів
5. Тепловози серії 2ТЕ10В, 8 тепловозів 100
60
50
25
25 3987
65
49
1 458
1 621 55
16
19
10
9 -
-
-
75,9
121,5
Разом - 7 180 - 197,4
Завдання.
1) Розрахувати суму амортизаційних відрахувань з урахуванням ліквідаційної вартості;
2) Розрахувати залишкову вартість;
3) Розрахувати середній відсоток зносу;
4) Розрахувати середню ступінь придатності;
5) Розрахувати щорічні амортизаційні відрахування;
6) Розрахувати середній повний строк служби;
7) Розрахувати середній минулий строк служби;
8) Розрахувати середній залишившийся строк служби;
9) Розрахувати відсоток щорічний амортизаційних відрахувань.
Рішення
1) Сума амортизаційних відрахувань з урахуванням ліквідаційної вартості:
2) Залишкова вартість:
3) Середній відсоток зносу:
4) Середня ступінь придатності:
5) Щорічні амортизаційні відрахування:
6) Середній повний строк служби:
7) Середній минулий строк служби:
8) Середній залишившийся строк служби:
9) Відсоток щорічний амортизаційних відрахувань:
Тема "Статистика матеріально-технічного постачання на залізниці"
Основні показники, що характеризують кількісну і якісну сторони матеріально-технічного постачання: обсяг постачання і заготівель, обсяг оптової торгівлі, обсяг запасів матеріальних ресурсів і рух запасів, загальний і питомий облік сировини, матеріалів, палива й електроенергії. Ці показники обчислюються в натуральному, умовно-натуральному і вартісному вираженні.
У матеріальних балансах відбивається взаємозв'язок між виробництвом і споживанням матеріалів. Матеріальні баланси поділяються на: планові і звітні. Як планові, так і звітні баланси будують у вигляді таблиць, що складаються з двох частин: перша частина показує всі джерела утворення ресурсів; друга частина - основні напрямки їх використання.
Структура звітних матеріальних балансів залежить від:
-вигляду матеріалів;
- джерел утворення ресурсів;
- характеру розподілу та їх призначення.
У системі матеріально-технічного постачання залізничного транспорту розробляють матеріально-технічні баланси як загалом по міністерствах, так і по залізницях, метрополітенах і підприємствах. Відрізняють баланси, які складають підприємства залізничного транспорту як виробники продукції, та баланси, які складають підприємства залізничного транспорту - споживачі сировини, матеріалів, палива і таке інше.
Підприємства залізничного транспорту отримують матеріальні ресурси:
а) у вигляді постачання за державним планом матеріально-технічного постачання;
б) у порядку

 
 

Цікаве

Загрузка...