WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Статистика аналіз роботи умовної залізниці - Курсова робота

Статистика аналіз роботи умовної залізниці - Курсова робота

PLH = PL
де: L - відстань перевезення, км.
PLH =859 * 469 + 713 * 326 + 548 * 158 = 402871 + 232438 + 86584 = 21893m.км.
г) Виконані вагоно-кілометри:
=13*2*469 + 15*2*326 + 14*2*158 = 12194 + 9780 + 4424 = 26398ваг.км.
2. Відповіді.
а) Середнє статичне навантаження на вагон:
б) Середнє динамічне навантаження на навантажений вагон:
в) Середня дальність перевезенням вантажу:
г) Середній навантажений рейс вагону:
д) Ув'язка середнього статичного і динамічного навантаження, середньої дальності і середнього вантажного рейсу виконана за формулою:
Тема "Статистика праці на залізниці"
Предметом статистики праці є: наявність, склад, розподілення і ви-користання трудових ресурсів та їх відтворення; динаміка заробітної плати; динаміка продуктивності праці; організація праці та підготовка квалі-фікованих кадрів і таке інше.
Облік особового складу робітників забезпечує систематичну інформацію про чисельність робочих та службовців взагалі та по структурних підрозділах, про причини зміни цієї чисельності; про склад робітників за: полом, віком, категоріями персоналу, професіями, посадами, спеціальностями, кваліфікаціями, освітою, стажем роботи, виробничими групами та іншими ознаками. Рахуються усі постійні, сезонні та тимчасові працівники.
Основним статистичним показником чисельності робітників є кількість за списком. Спискова чисельність робітників обраховується, як пра-вило, на початок (кінець) місяця (кварталу).
Основні показники руху та плинності робочої сили:
- обіг робочої сили - це зміна чисельності робітників у зв'язку з прийомом чи звільненням;
- коефіцієнт обігу робочої сили характеризує ступінь руху робочої сили на підприємстві (незалежно від причин, які викликали його) і обчислюється відношенням обігу робочої сили до середньоспискової чисельності працівників: коефіцієнт плинності кадрів є відношення числа робітників, що вибули з відповідних причин до середньоспискової чисельності робітників за даний період:
- коефіцієнт стабільності кадрів є відношення числа робітників, які робили весь звітний рік, до середньоспискової чисельності на кінець року.
Одиницями виміру робочого часу є людино-година, людино-день, людино-місяць. Відпрацьований час за період (рік, квартал, місяць) називають фондом робочого часу та обчислюють у днях та годинах. Відпрацьованим вважається час, на протязі якого робітник брав участь у виробничому процесі.
Праця понад установленої норми вважається надурочною.
У статистиці праці визначають показники тривалості робочого пері-оду. Для робочого дня:
- нормальна - кількість годин, які робітник у середньому повинен від-працювати за законом;
- фактично урочна - кількість годин, які робітник у середньому фактично відпрацював без надурочних годин роботи;
- фактично загальна - кількість годин, які робітник у середньому від-працював включаючи години надурочної роботи.
Усі ці показники обчислюються відповідними відношеннями суми лю-дино-годин до суми людино-днів. Для аналізу продуктивності праці на за-лізничному транспорті використовуються методи: натуральний, вартісний та трудовий.
Продукцією основної діяльності залізниць є переміщення вантажів та пасажирів. Продуктивність праці робітників залізничної мережі вимірюють кількістю приведених тонно-кілометрів, що припадають на одного робітника експлуатаційного контингенту, зайнятого на перевезеннях.
Статистичні відомості про заробітну плату та її динаміку необхідні для характеристики матеріального благоустрою працівників, вивчення від-ношення між зростанням заробітної плати та продуктивності праці, для аналізу собівартості продукції.
Основним показником статистики заробітної плати є середня заробітна плата - показник, що характеризує середній рівень оплати праці за об-ліковий період.
Задача 8.
Вихідні дані
Використання робочого часу працівниками на залізниці на протязі року характеризується наступними даними:
Фактично відпрацьовано 9 005 255 людино-годин
Простої 14 968 людино-годин
Нез'явлень у зв'язку з виконанням держ. і
громадських обов'язків 56 658 людино-годин
Чергових відпусток 515 269 людино-годин
Відпусток через хворобу 221 564 людино-годин
Прогулів 15 012 людино-годин
На протязі року було 58 (52+6) неробочих днів.
Завдання.
Розрахувати коефіцієнт використання робочого часу та кількість явок і нез'явлень в середньому на одного працівника за рік.
Рішення
1. Попередні розрахунки.
1) Загальна кількість робочих людино-днів за рік:
(фактично відпрацьовано + простої + нез'явлення у зв'язку з виконанням державних і громадських обов'язків +чергові відпустки + відпустки
через хворобу + прогули) / 24
2) Фонд робочих днів за рік на одну людину: 365 - 58 = 307 днів
3) Середнє число працівників на залізниці = Загальна кількість робочих людино-днів за рік / Фонд робочих днів за рік на одну людину
2. Відповідь.
1) Коефіцієнт використання робочого часу = Фактично відпрацьовано / Загальна кількість робочих людино-днів за рік
2) Приходиться на одного працівника в рік:
фактичної роботи = Фактично відпрацьовано / середнє число працівників
на залізниці
простоїв = простої / Середнє число працівників на залізниці
нез'явлень у зв'язку з виконанням державних і громадських обов'язків =
нез'явлення у зв'язку з виконанням державних і громадських
обов'язків / середнє число працівників на залізниці
чергових відпусток = чергові відпустки / середнє число працівників на залізниці
відпусток через хворобу = відпустки через хворобу / середнє число
працівників на залізниці
прогулів = прогули / середнє число працівників на залізниці
Перевірка: фактична робота + простої + нез'явлення у зв'язку з виконанням державних і громадських обов'язків + чергові відпустки + відпустки через хворобу + прогули = 307 днів
281,28+0,47+1,77+16,09+6,92+0,47=307 днів
Задача 9.
Вихідні дані
Облікова наявність працівників служби локомотивного господарства по виробничих групах на залізниці та їх середньомісячна заробітна платня за планом і звітом за рік, лінійний пробіг локомотивів у вантажному і пасажирському русі, а також чисельність локомотивних бригад наведені нижче.
Виробничі групи робочих План Звіт
Списочна наявність (чоловік) Середньомісячна заробітна плата, грн.. Середньосписочна
наявність бригад
(чоловік) Лінійний пробіг
локомотивів за рік,
тис. лок.-км. Списочна наявність (чоловік) Середньомісячна заробітна плата, грн.. Середньосписочна
наявність бригад
(чоловік) Лінійний пробіг
локомотивів за рік,
тис. лок.-км.
Зайняті на
поточному
Ремонті 1325 1555 - - 1330 1560 - -
Локомотивні бригади 4554 1758 - - 4560 1760 - -
Зайняті на екіпіровці та подачі палива 1625 1010 - - 1630 1020 - -
Штат контор, депо і цехів 1315 995 - - 1320 1000 - -
Інші робітники 421 651 - - 425 660 - -
Пасажирський рух - - 71 3005 - - 75 3227
Вантажний рух - - 621 21589 - - 630 26987
Усього 9 240 - - - 9 265 - - -
Завдання.
1. Розрахувати річний фонд заробітної платні працівників служби локомотивного господарства за планом і звітом.
2. Розрахувати середньомісячну заробітну платню одного працівника за планом та звітом.
3. Розрахувати продуктивність

 
 

Цікаве

Загрузка...