WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Статистика аналіз роботи умовної залізниці - Курсова робота

Статистика аналіз роботи умовної залізниці - Курсова робота

парку, що експлуатується. У локомотиво-доби парку, що експлуатується, включають локомотиво-доби других локомотивів, подвійної тяги, в підштовхуванні і одиночному пересуванні.
Коефіцієнт допоміжної роботи локомотивів у вантажному русі ви-значається як відношення лінійного пробігу локомотива без підштовхування до пробігу в голові поїзда.
Показники поїзної роботи:
- середня швидкість у русі - відношення величини пройденої відстані в кілометрах на витрачений час в годинах або добах;
- середня технічна швидкість показує, на скільки кілометрів у середньому пересувався поїзд протягом однієї години, витраченої безпосередньо на пересування без урахування стоянок на станціях;
- середня дільнича швидкість показує, скільки кілометрів в одну годину проходили поїзди за весь час знаходження їх на дільницях, тобто з моменту відправлення від початкової станції дільниці до моменту прибуття на кінцеву станцію, включаючи час стоянок на проміжних станціях;
- коефіцієнт швидкості - відношення дільничної швидкості до відповідної технічної швидкості.
Характеристика поїздів вантажного руху дається також за допомогою показників їх середньої ваги і середнього складу.
Задача 5.
Вихідні дані.
На початок звітної доби робочий парк вантажних вагонів на залізниці становив 10140 вагонів, у тому числі завантажених 7145 і порожніх 2995 одиниць.
На протязі доби сталися наступні зміни у чисельності робочого парку:
Завантажених Порожніх
прибуло нових вагонів із заводів - 22
прибуло з оренди у сторонніх відомств - 31
прийнято від сусідніх залізниць 2269 2223
Разом прибуло на залізницю 2269 2276
виключено з інвентарю - 22
передано в оренду стороннім відомствам - 23
здано на сусідні залізниці 2005 2158
Разом вибуло з залізниці 2005 2203
Крім того, за добу сталися наступні зміни парку залізниці:
зайнято вагонів 2136
звільнено вагонів 2115
перераховано у неробочий парк з причини несправності з числа
порожніх вагонів 128
включено в робочий парк порожніх вагонів,
що вийшли з ремонту 115
перераховано у резерв УЗ (порожніх) 122
взято з резерву за наказом УЗ (порожніх) 101
Завдання.
Зробити балансування робочого парку за звітну добу окремо по завантажених та порожніх вагонах.
Рішення
а) Балансування вантажних вагонів проводиться за показниками приведених у вихідних даних:
1) Наявність вантажних вагонів у робочому парку
на початок звітних діб.........................................................7145
2) Прибуло вантажних вагонів у робочий парк:
а) прийнято від сусідніх доріг............................................2269
б) зайнято.............................................................................2136
Разом прибуло вантажних: 4405
3) Вибуло вантажних вагонів з робочого парку:
а) здано на сусідні дороги................................................2005
б) звільнений.....................................................................2115
Разом вибуло вантажних: 4120
4) Наявність вантажних вагонів на кінець діб = 7145+4405-4120=7430 ваг.
б) Балансування порожніх вагонів:
1) Наявність порожніх вагонів у робочому парку
на початок звітних діб..............................................................2995
2) Прибуло порожніх вагонів у робочий парк:
а) нових вагонів із заводів..................................................22
б) з оренди у сторонніх відомств......................................31
в) прийнято від сусідніх доріг...........................................2223
г) звільнений.......................................................................2115
д) включено у робочий парк що вийшли з ремонту.......115
є) взято з резерву УЗ..........................................................101
Разом прибуло порожніх: 4607
Вибуло порожніх вагонів з робочого парення:
а) виключено з інвентарю......................................................22
б) здано в оренду стороннім відомствам..............................23
в) здано на сусідні дороги......................................................2158
г) зайнято.................................................................................2136
д) переведено у неробочий парк по несправності...............128
є) перераховано у резерв УЗ..................................................122
Разом вибуло порожніх: 4589
3) Наявність порожніх вагонів в робочому парку на кінець діб =
=2995+4607-4589=3013 ваг.
Задача 6.
Вихідні дані.
1. Використання локомотивів у двох депо характеризується наступними даними:
Показники Одиниця вимірювання Величина показника
Депо № 1 Депо № 2
Добовий пробіг.
Тягове плече
Дільнична швидкість
Середній простій локомотиву:
а) на станції приписки
б) на станції обігу км
км
км/год
год.
год. 355
79
23,6
1,06
1,00 322
82
22,2
1,07
1,09
2. Парк локомотивів, що експлуатується у депо № 1 - 20 локомотивів, у депо № 2 - 21 локомотивів.
Завдання.
Розрахувати середньозважені величини приведених показників по двох депо разом.
Рішення
1. Розрахунок показників проводиться на основі даних таблиці та пункту:
а) Добова витрата локомотиво-годин по двох депо ( МТ):
МТ=М * 24
де: М - парк локомотивів;
24 - кількість годин у добі.
МТ = 20*24+21*24=480+504=984 лок.год.
б) Добовий лінійний пробіг локомотивів ( MS):
MS = M * добовий пробіг
MS = 20*355+21*322=7100+6762=13862 лок.км.
в) Локомотиво-години в русі ( МТр):
МТр = М * (добовий пробіг / дільнична швидкість)
лок.год.
г) Час знаходження локомотивів на станції приписки ( МТсп):
МТсп = М * середній простій локомотива на станції прописки
МТсп =20* 1,06+21 * 1,07=21,2+22,47=43,67 лок.год.
д) Час знаходження локомотивів на станції обігу ( Mtco):
Mtco = M * середній простій локомотива на ст. обігу
Mtco =20* 1,00+21 * 1,09=20+22,89=42,89 лок.год.
Перевірка: МТр + МТсп + Mtco
МТ1= 605,44+43,67+42,89=692 лок.год.
Відповіді.
а) Середній пробіг локомотиву (Sл): Sл= МS/М
Sл=13862 / (20+21)=338,1 км.
б) Дільнична швидкість
Задача 7.
Вихідні дані.
На станції завантажено декілька вагонів вантажами, що мають різні навантаження і прямують на різні відстані:
Найменування вантажів Навантаження на вагон, т Кількість
відправлених
вантажів, т Відстань перевезення, км
Чорні метали
Дрова
Кукурудза в качанах 70
50
40 859
713
548 469
326
158
Завдання.
1. Визначити середнє статичне навантаження на вагон по відправленню і середнє динамічне навантаження на навантажений вагон на всьому шляху проходження для всіх вантажів.
2. Розрахувати середню дальність перевезення однієї тонни вантажу і середній навантажений рейс вагону.
3. Зробити ув'язку цих показників.
Рішення
1. Попередні розрахунки.
а) Число завантажених вагонів:
де: Р - кількість відправлених вантажів, т.
Рст - навантаження на вагон у тонах окремих вантажів
б) Кількість відправленого вантажу в тонах: p =859+713+548=2120 т.
в) Виконані тонно-кілометри:

 
 

Цікаве

Загрузка...