WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Статистика аналіз роботи умовної залізниці - Курсова робота

Статистика аналіз роботи умовної залізниці - Курсова робота

пасажирів
Середня дальність перевезення пасажирів характеризує середню від-стань пересування пасажира.
Густота перевезень пасажирів характеризує інтенсивність пасажиро-потоку на дільниці або мережі за період; рівень його виражається числом пасажирів, що проїхали в одиницю часу по кожному кілометру залізниці.
Середня населеність пасажирського вагона характеризує використання пасажирських вагонів і визначається діленням пасажирообігу на пробіг пасажирських вагонів.
Коефіцієнт рухливості населення - це середня кількість поїздок за рік одного жителя залізницею.
Задача 3.
Кількість відправлених пасажирів із залізниці А та відстань їх перевезень подані нижче:
Кількість відправлених пасажирів, тис. Відстань
перевезень одного пасажира, км У тому числі по залізницях
А Б В Г
231 326 326 - - -
212 469 299 240 - -
194 601 251 225 125 -
158 756 355 - - 401
Завдання.
1.Визначити кількість перевезених пасажирів та пасажиро-кілометри по залізниці А, Б, В і Г, а також по всій групі залізниць.
2.Розрахувати середню відстань перевезення пасажирів, відправлених залізницею А, по кожній із залізниць окремо та на всьому шляху руху.
Рішення
1.Розрахунки проводяться по приведеній таблиці.
На усій відстані По залізниці А
Кількість пасажирів, тис. Дальність
перевезень,
км. Пасажиро-км, тис. Кількість
пасажирів,
тис. Дальність
перевезень,
км. Пасажиро-км, тис.
1 2=5+8+11+14 3=1x2 4 5 6=4x6
231 326 75306 231 326 75306
212 469 99428 212 299 63388
194 601 116594 194 251 48694
158 756 119448 158 355 56090
Разом 795 - 410776 795 - 243478
По залізниці Б По залізниці В По залізниці Г
Кількість
пасажирів,
тис. Відстань перевезень, км. Пасажиро- км, тис. Кількість
пасажирів,
тис. Відстань перевезень, км. Пасажиро- км, тис. Кількість
пасажирів,
тис. Відстань перевезень, км. Пасажиро- км, тис.
7 8 9=7x8 10 11 12=10x11 13 14 15=13x14
212 240 50880
194 225 43650 194 125 24250
158 401 63358
406 - 94530 194 - 24250 158 - 63358
2.Відповіді.
а) Кількість перевезених пасажирів (Рпс) (тис.)
На усьому шляху прямування (гр.1).................795
По залізниці А (гр. 4)..........................................795
По залізниці Б (гр. 8)...........................................406
По залізниці В (гр. 12).........................................194
По залізниці Г (гр. 14).........................................158
б) Пасажиро - кілометри (PLnc) (тис.)
На усьому шляху прямування (гр. 3)................410776
У тому числі по залізниці А (гр. 6)....................243478
У тому числі по залізниці Б (гр. 9).....................94530
У тому числі по залізниці В (гр. 12)...................24250
У тому числі по залізниці Г (гр. 15)....................63358
в) Середня відстань перевезення одного пасажира на усьому шляху прямування та по кожній залізниці (Lc) визначається за формулою:
Lc=PLnc/Pnc;
На усьому шляху прямування................410776 : 795 = 516,70 км.
У тому числі по залізниці А....................243478 : 795 = 306,26 км.
У тому числі по залізниці Б.....................94530 : 406 = 232,83 км.
У тому числі по залізниці В.....................24250 : 194 = 125,00 км.
У тому числі по залізниці Г.....................63358 : 158= 104,00 км.
Задача 4.
Вихідні дані:
Густина пасажиропотоку на ділянках залізниць за рік приведена у таблиці.
Ділянки Довжина ділянок, км Густина руху пасажиропото -ку, тис.пас. Ділянки Довжина
ділянок,
км Густина руху пасажиропото ку, тис.пас.
туди назад
туди назад
А-Б 255 1254 1260 Д-Е 212 825 837
Б-В 236 1115 1120 Е-Ж 195 796 810
В-Г 199 996 1005 Ж-3 187 759 770
г-д 214 885 900 3-І 154 714 710
Завдання.
1.Визначити величину пасажиро-кілометрів на ділянках по залізниці в цілому
2.Розрахувати середню густину пасажиропотоку по залізниці
Рішення
а) Пасажиро-кілометри по ділянках:
Діляг-
ки Довжина
ділянок,
км Густина
пасажиропотоку, тис. Пасажиро-км в тис.
туди назад туди
(графа2 х графаЗ) назад
(графа2 х графу4)
1 2 3 4 5 6
А-Б 255 1254 1260 319 770 321 300
Б-В 236 1115 1120 263 140 264 320
В-Г 199 996 1005 198 204 199 995
Г-Д 214 885 900 189 390 192 600
Д-Є 212 825 837 174 900 177 444
Є-Ж 195 796 810 155 220 157 950
Ж-З 187 759 770 141 933 143 990
3-І 154 714 710 109 956 109 340
Пасажиро-кілометри по залізниці в цілому визначаються за формулою: PLnc= PLnc д. = 319770+263140+198204+189390+174900+155220+141933+ +109956+321300+264320+199995+192600+177444+157950+143990+109340= =1552513+1566939=3119452 тис. пас. км.
б) Середня густина руху пасажирів по залізниці (Нпс) визначається за формулою:
Нпс= PLnc/Le
Le=255+236+199+214+212+195+187+154=1652 KM.
Нпс=3119452 / 1652 = 1888,29 тис. чол. (у обох напрямках)
Тема "Експлуатаційна статистика залізниці"
Наявність локомотивів визначається за місцем їх приписки.
Показники роботи рухомого складу: вантажообіг, пробіг.
Вантажообіг нетто - це показник, що характеризує обсяг перевізної роботи з урахуванням фактичної відстані і переміщення вантажу, визначається як сума з добутків маси нетто поїзда на довжину поїздо-дільниці, визначається окремо для кожного типу тяги.
Загальний пробіг - це основний показник , що характеризує обсяг роботи локомотивів оснащеності, він визначається як сума з добутків кількості локомотивів на пройдену відстань.
Основна частина загального пробігу - лінійний пробіг - це сумарна від-стань, яка фактично пройдена поїзними локомотивами по перегонах.
Лінійний пробігділиться на основний (пробіг у голові поїзда) та допо-міжний.
До найважливіших показників обсягу експлуатаційної роботи відно-сяться також показники: навантажено, вивантажено, прийнято навантажених, робота у вагонах. Показник робота вагонів має різний зміст для залізничної мережі та її підрозділів. Для мережі робота - вивантажено = навантажено. Для залізниці робота - вивантажено + навантажено. Вагонообіг станції - це кількість вагонів, перероблених станцією за звітний період.
Якість використання вантажних вагонів за їх вантажопідйомністю ха-рактеризується такими показниками:
- середня вантажопідйомність вагона, яку отримують діленням сумарної вантажопідйомності в тоннах на число завантажених двовісних вагонів;
- середнє статичне навантаження, яке отримують діленням кількості навантажених тонн даного вантажу на кількість завантажених вагонів;
- середнє динамічне навантаження вагонів одержують діленням загального пробігу вантажів в експлуатаційних тонно-кілометрах нетто на відповідний пробіг завантажених вагонів робочого парку, у вагоно-вісе-кілометрах.
Використання вагонів пасажирського парку характеризується пока-зником середньої населеності на вісь вагону. Визначається відношенням усіх виконаних в даному періоді пасажиро-км до пробігу пасажирських вагонів у вагоно-вісе-кілометрах.
Узагальнюючим показником використання локомотивів, виділених для вантажного руху, є середня продуктивність локомотива в добу у тонно-кілометрах брутто. Для отримання цього показника, загальний обсяг роботи в тонно-кілометрах брутто, виконаний локомотивами у вантажному русі, ділять на загальні локомотиво-доби

 
 

Цікаве

Загрузка...