WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Статистика аналіз роботи умовної залізниці - Курсова робота

Статистика аналіз роботи умовної залізниці - Курсова робота


Курсова робота
з дисципліни: "Залізнична статистика"
на тему:
Статистика аналіз роботи умовної залізниці
?
План
Вступ
1.Економіко-статистичний аналіз роботи умовної залізниці.
1.1.Стастистика вантажних перевезень на залізниці.
1.2Статитстика пасажирських перевезень на залізниці.
1.3.Експлуатаційна статистка залізниці.
1.4.Статистика праці на залізниці.
1.5.Статистика основних засобів і технічної озброєності залізниці.
1.6.статистика матеріально-технічного постачання на залізниці.
2.Фінансово-статстичний аналіз роботи умовної залізниці.
2.1.Розрахунок фінансових показників роботи залізниці.
Висновки.
Список літератури.
Вступ
Залізнична статистка - одна з галузевих статистик. Вона вивчає залізничний транспорт як самостійну галузь матеріального виробництва: його продукцію, матеріально-технічну базу, використання перевізних засобів, трудові та матеріальні ресурси, а також фінансові результати.
Залізничний транспорт - велика галузь матеріального виробництва зі складовою виробничою структурую і системою керування, яка заснована на сполученні територіального, галузевого та функціонального принципів керівництва. Для нормального його функціонування особливе значення має статистична інформація. Вона повинна відображати всі сторони діяльності залізничного транспорту та його технічне оснащення. Від оперативності, повноти, правильності та своєчасності цієї інформації у багатьох випадках залежить ефективність роботи як всього залізничного транспорту, так і його підрозділів.
Предметом залізничної статистики ї кількісна сторона явищ та процесів, що властиві залізничному транспорту як галузі матеріального виробництва. Виходячи з специфіки свого предмету залізнична статистика розробляє систему показників, що відображають умови і результати діяльності залізничного транспорту, а також методи отримання, узагальнення та аналізу статистичної інформації.
Тема "Статистика вантажних перевезень на залізниці"
Статистка перевезень вивчає основну функцію залізничного транспорту -перевезення вантажів, пасажирів багажу.
Об"ємні показники перевезень вантажів відображають кількість вантажів, що перевозяться, і переміщення їх на певну відстань. Кількість вантажу виражається числом відправок, тонн або вагонів.
Переміщення вантажу виражається в отправко-км, т-км, вагоно-км.
Обсяг перевезень характеризується в статистиці показниками:
-відправлено вантажів, першоджерело обліку - корінці дорожніх відомостей;
-прибуло вантажів, першоджерело обліку - дорожні відомості;
-перевезено вантажів;
- значення показника перевезено вантажів можна визначити також як суму вантажів, що прибули й тих, що здано на сусідні залізниці такої ж ширини колії, цей показник характеризує обсяг перевезень по початковому моменту.
Крім того, використовуються показники: прийнято; здано; зайнято; звільнено.
Вантажообіг - це об'ємний показник, що характеризує переміщення вантажної маси на відстань.
Тарифний вантажообіг виражається в т-км:
і визначається за звітний період на основі дорожніх відомостей за моментом прибуття вантажу.
Для виявлення структури перевезень і їх розміщення на залізничній мережі застосовують групування перевезень.
За видами сполучень виділяють: місцеве, пряме. У прямому сполученні виділяють: ввезено; вивезено; транзит.
Між показниками обсягу перевезень існує взаємозв'язок:
- відправлено складається з місцевого та того, що вивезено;
- прибуло складається з місцевого та того, що ввезено;
- здано складається з того, що вивезено та транзиту;
- прийнято складається з того, що ввезено та транзиту,
- перевезено складається з: місцевого, того, що вивезено, того, що ввезено та транзиту;
- сума значень показників відправлено та прийнято дорівнює сумі значень показників прибуло та здано.
Вантажообіг залізниці дорівнює сумі значень показників за видами сполучень
,
тобто всередині однієї й тієї ж залізниці.
Якісні показники перевезень вантажів: середня дальність перевезення вантажів, густота вантажних перевезень, середня тривалість і середня швидкість доставки вантажів, середнє навантаження вагона.
Середня дальність перевезення вантажів - це середня відстань, на яку перевозиться 1 тонна вантажу
Густота перевезень - це показник, що характеризує інтенсивність ван-тажного потоку на дільницях залізничної мережі. Величина його показує, яка кількість тонн вантажу проходить через кожний кілометр шляху за певний період часу. Густоту перевезень визначають за допомогою двох методів: графічного і табличного.
Середня тривалість доставки вантажу характеризує ефективність ро-боти залізничного транспорту. Вона розраховується для однієї відправки і однієї тонни вантажу.
Швидкість доставки вантажів характеризує інтенсивність просування їх у процесі перевезення:
Тривалість і швидкість доставки вантажу залежить від категорії від-правки.
Використання вантажопідйомності вагона характеризується коефіцієн-том, що визначається відношенням кількості навантажених у вагони тонн вантажів до загальної вантажопідйомності завантажених цим вантажем ва-гонів або відношенням середнього статичного навантаження до середньої вантажопідйомності вагона.
Задача 1.
Вихідні дані:
П'ять залізниць здійснюють взаємообмін вантажів.
Перша залізниця відправила (тис. тон вантажу):
На другу залізницю................15 тис. т вантажу
На третю..................................25 тис. т вантажу
На четверту.............................19 тис. т вантажу
Нап'яту.....................................36 тис. т вантажу
На станції своєї залізниці.......245 тис. т вантажу
Друга залізниця відправила (тис. тон вантажу):
На першу залізницю...............33 тис. т вантажу
На третю..................................48 тис. т вантажу
На четверту.............................85 тис. т вантажу
Нап'яту.....................................33 тис. т вантажу
На станції своєї залізниці......456 тис. т вантажу
Третя залізниця відправила (тис. тон вантажу):
На першу залізницю..............52 тис. т вантажу
На другу.................................102 тис. т вантажу
На четверту............................89 тис. т вантажу
На п'яту..................................299 тис. т вантажу
На станції своєї залізниці.....641 тис. т вантажу
Четверта залізниця відправила (тис. тон вантажу):
На першу залізницю............52 тис. т вантажу
На другу залізницю..............36 тис. т вантажу
На третю................................62 тис. т вантажу
На п'яту..................................75 тис. т вантажу
На станції своєї залізниці ...623 тис. т вантажу
П'ята залізниця відправила (тис. тон вантажу):
На першу залізницю............51 тис. т вантажу
Надругу................................38 тис. т вантажу
На третю...............................32 тис. т вантажу
На четверту..........................296 тис. т вантажу
На станції своєї залізниці.. .412 тис. т вантажу
Завдання:
1. Скласти таблицю міжзалізничної кореспонденції з перевезення вантажів.
2. Визначити обсяг перевезень кожної залізниці та усієї групи залізниць за вивозом, ввозом та місцевим сполученням.
3. Здійснити відсотковий розподіл вивозу кожної залізниці (за залізницями

 
 

Цікаве

Загрузка...