WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Державні стандарти України. Розроблення та затвердження. Впровадження ДСТУ. Державна метрологічна служба - Контрольна робота

Державні стандарти України. Розроблення та затвердження. Впровадження ДСТУ. Державна метрологічна служба - Контрольна робота

Результатом перевірки стандартів є удосконалення їх вимог з урахуванням соціально-економічних пріоритетів, розвитку науки і техніки, впровадження прогресивних екологічно чистих і безвідходних технологій, підвищення вимог до якості продукції, а такояс встановлення ступеня їх відповідності чинному
o ПМГ 08-94 - Порядок взаємного визнання акредитації лабораторій, що здійснюють випробування, повірку або калібрування засобів вимірювань;
o ПМГ 15-96 - Вимоги до лабораторій неруйнівного контролю та технічної діагностики;
o ПМГ 16-97 - Положення про міждержавний стандартний зразок складу та властивостей речовин і матеріалів.
Останнім часом активізується розвиток науково-технічного співробітництва з регіональною Організацією державних метрологічних установ Центральної та Східної Європи - КООМЕТ. Основною формою праці з організаціями країн-членів КООМЕТ є спільне виконання проектів, що дало змогу прискорити створення національної еталонної бази, звірення еталонів і вихідних засобів вимірювань, взаємний обмін інформацією.
Нині в Україні здійснюються роботи щодо вступу до Організації національних метрологічних установ країн Європи - EUROMET, підготовлені пропозиції щодо звірень національних еталонів України з еталонами інших країн Європи (Німеччини, Великобританії, Франції).
. Метрологічна служба України
Організаційною основою метрологічного забезпечення відповідно до ДСТУ 2682 є Державна метрологічна служба України - мережа державних і відомчих метрологічних служб, що являє собою систему спеціальних уповноважених органів, діяльність яких спрямована на забезпечення єдності вимірювань. Діяльність метрологічних служб здійснюється на основі ЗаконуУкраїни "Про метрологію та метрологічну діяльність" та ДСТУ 2682.
Структура Державної метрологічної служби наведена на рис. 9.4 . Державну метрологічну службу України очолює Держстандарт України, який організує проведення комплексу робіт щодо єдиної технічної політики з метрологічного забезпечення на всій території країни, у всіх галузях народного господарства, діє в інтересах держави та її населення. Ця служба має надвідомчий характер і виконує законодавчі та контрольні функції.
Рис. 9.4. Структура метрологічної служби України
До основних функцій Державної метрологічної служби належать:
o визначення основних напрямків розвитку метрологічного забезпечення, які охоплюють розробку міжгалузевих програм метрологічного забезпечення, науково-методичних, техніко-економічних, правових і організаційних основ метрологічного забезпечення на усіх рівнях управління народним господарством;
o удосконалення еталонів одиниць фізичних величин;
o проведення робіт, які направлені на встановлення єдиних вимог до метрологічних характеристик засобів вимірювань, на випуск нових типів засобів вимірювань, здійснення контролю за якістю засобів вимірювань, на встановлення єдиного порядку передачі розмірів одиниць фізичних величин від державних еталонів до робочих засобів вимірювань;
o забезпечення науково-методичного керівництва розробляємих комплексних програм метрологічного забезпечення галузей народного господарства, а також міжнародне співробітництво в галузі метрології.
До складу Державної метрологічної служби входять:
o підрозділи центрального апарату Держстандарту України;
o державні наукові метрологічні центри Держстандарту України;
o територіальні органи Держстандарту України;
o Державна служба єдиного часу та еталонних частот;
o Державна служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів;
o Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні константи та властивості речовин матеріалів.
Підрозділи центрального апарату Держстандарту України встановлюють пріоритетні напрями розвитку метрологічного забезпечення та Державної метрологічної системи, координують роботи в галузі метрологічної діяльності у межах України, представляють інтереси держави в міжнародних організаціях.
До державних наукових метрологічних центрів належать -Державне науково-виробниче об'єднання "Метрологія" (ДНВО "Метрологія"), Державний науково-дослідний інститут "Система" (ДНДІ "Система"), Український, Дніпропетровський, Івано-Франківський, Харківський та Білоцерківський центри стандартизації та метрології.
Головним центром з забезпечення єдності вимірювань в Україні є ДНВО "Метрологія" (м. Харків), яке здійснює роботи щодо розроблення: концепції забезпечення єдності вимірювань в країні; наукових, методичних, організаційних і законодавчих основ забезпечення єдності вимірювань; координації та виконання фундаментальних досліджень з теоретичних основ метрології; розробки еталонної бази і системи передачі розмірів одиниць від еталонів іншим засобам вимірювання.
До головних організацій з видів вимірювань і напрямів діяльності метрології належать ДНВО "Метрологія", ДНДІ "Система", Центри стандартизації та метрології, які виконують фундаментальні дослідження нових фізичних ефектів з метою створення та удосконалення методів і засобів вимірювань; відтворення та збереження в закріплених видах вимірювань одиниць фізичних величин та надання їх розмірів засобам вимірювань, що знаходяться в державних та відомчих метрологічних службах, розробляють нормативні документи на методи і засоби повірки засобів вимірювань та здійснюють інші роботи, спрямовані на вдосконалення метрологічного забезпечення в країні.
Головним центром метрологічної служби є Український центр стандартизації та метрології (УкрЦСМ, м. Київ). Метрологічні центри Держстандарту України здійснюють роботи, пов'язані зі створенням, вдосконаленням, зберіганням і застосуванням державних еталонів, займаються розповсюдженням нормативних документів з метрологи, а також здійснюють державний метрологічний нагляд.
У зв'язку з тим, що територія України має значну площу, утворені територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі та містах обласного підпорядкування. Вони являють собою центри стандартизації, метрології та сертифікації (ЦСМ) і лабораторії державного нагляду за стандартами та вимірювальною технікою. Усі територіальні органи Держстандарту України є самостійними організаціями господарського управління й організують свою діяльність за наступними напрямками:
1 - нагляд за впровадженням і виконанням вимог стандартів;
2 - метрологічне забезпечення народного господарства;
3 -

 
 

Цікаве

Загрузка...