WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розрахунок систем кондиціювання повітря з фенкойлами - Реферат

Розрахунок систем кондиціювання повітря з фенкойлами - Реферат

продуктивність одного фенкойлу:
Таким чином, необхідно підібрати фенкойл при наступних початкових даних:
· витрата повітря при середніх оборотах і статичному тиску 15 Па - 670 м3/ч;
· повна холодо продуктивність при воді 7-12 °С і початкових температурах tс=24 °С и tм = 17,2 °С - 2,86 кВт.
По електронному каталогу фірми-виробника підбираємо фенкойл: Qпол = 2,96 кВт; Qявн = 2,51 кВт; Рст = 15 Па; Lф = 663 м3/ч.
Уточнюємо параметри повітря на виході з фенкойла, нехтуючи дуже невеликою зміною густини повітря:
Визначаємо уточнені параметри повітря в обслуговуваній зоні:
Як видно, розрахункові параметри повітря в обслуговуваній зоні дуже близькі до тих, що вимагаються, тому практично розрахунок
можна закінчити, проте, з чисто теоретичною метою доведемо розрахунок до кінця, тобто перевіримо, чи встановиться в приміщенні
волого тепловий баланс при роботі центрального кондиціонера і фенкойлів, якщо: tуф = 22,8 °С; tм = 17 °С; dуф = 10 г/(кг cв) и Iуф = 48,37 кДж/(кг св).
По електронному каталогу для вибраного фенкойла знаходимо:
Найменування параметрів Gн = 0,3 Gсм Gн = 0,35 Gсм
Gсм , кг/ч 6580 5640
Gф , кг/ч 4606 3666
Iсм , кДж/(кг св) 39,46 40,04
dсм , г/(кг св) 9,22 9,27
?Iр , кДж/(кг св) 9,30 10,85
?dр , г/(кг св) 0,61 0,71
Iрз, кДж/(кг св) 48,76 50,89
dрз , г/(кг св) 9,83 9,98
tрз , °С 23,61 25,32
Подальший розв'язок потребує пояснень:
Якщо підставити отримані значення параметрів в балансові рівняння (4) і (5), то дійсно отримаємо рівність:
1974 o 47,54 + 4606 o 34,87 +17 o 3600 = 1974 o 48 + 4606 o 48 кДж/ч;
1974 o 10 + 4606 o 8,95 + 4000 = 1974 o 9,88 + 4606 o 9,88 г/ч. Побудова процесів обробки повітря на I-d діаграмі
показана на малюнку
2. Якщо при підборі фенкойлів розрахункова температура повітря в робочій зоні значно нижче
за тієї, що вимагається, то слідує:
· змінити кількість і типовий розмір фенкойлів;
· зменшити витрату води через фенкойли, тобто збільшити кінцеву температуру;
· підвищити початкову температуру холодної
води, якщо це доцільно для більшості кондиціонуючих приміщень;
· зменшити кількість повітря, подається фенкойлами;
· підвищити температуру зовнішнього повітря приточування;
· виконати дещо вказаних рекомендацій.
В даному прикладі приміщення не має зовнішніх захищаючих конструкцій і тепло волого виділення в ньому в холодний період такі
ж, як і в теплий, тому передбачається використовувати фенкойли круглий рік. Джерелом холоду взимку є dry-cooler з контуром розчину етиленгліколю, і від пластинчатого теплообмінника подається вода 9-14 °С. В центральному кондиціонері повітря нагрівається в теплообміннику першого підігріву при постійній вологості 04 г/(кг cв) від -25 до 28,3 °З, адіабатично зволожується в камері форсунки з Еа = 0,65 і подається в приміщення після другого
підігріву, який в розрахунковому режимі не працює. Необхідно побудувати процес обробки повітря на I-d діаграмі і визначити
параметри повітря в робочій зоні. По I-d діаграмі знаходимо параметри повітря в крапці "Т" (мал. 3): tТ = 28,3 °С; dТ = 0,4 г/(кг св); IТ = 29,5 кДж/(кг св); tМТ = 10 °С.
Обчислюємо температуру повітря на виході з камери форсунки tк, використовуючи вираз
По I-d діаграмі визначаємо: Iк = 29,7 кДж/(кг св); dK = 5,2 г/(кг св) і визначаємо
Заздалегідь приймаємо tрз = tу = 22 °С.
Як видно, можлива температура точки роси повітря, що видаляється, нижче за температуру води, що подається до фенкойлу, тому
в них йтиме процес сухого охолоджування. Оскільки фенкойли не змінюють вологий баланс приміщення, то вся вологість повинна асимілювати зовнішнє повітря. Вважаємо, що вологість в приміщенні така ж, як в теплий період, і визначаємо вологість повітря, що видаляється:
Обчислюємо:
По електронному каталогу знаходимо холодопродуктивність фенкойлу при tс = 22 °С і tм = 14,1 °С: Qпол = Qявн = 1,83 кВт. Обчислюємо температуру повітря на виході з фенкойлу:
І по I-d знаходимо Iф = 31,9 кДж/(кг св).
Визначаємо параметри суміші:
Визначаємо параметри повітря в робочій зоні:
Оскільки параметри повітря точно відповідають початковим, розрахунок закінчуємо і отримані дані використовуємо для проектування
контура сухого охолоджувача і пластинчатих теплообмінників. Звичайно, дуже важливе значення при проектуванні даних систем
кондиціонування повітря має правильний підбір самих фенкойлів. В прикладі підбір виконаний з використанням електронного каталогу, що значно спрощує задачу і дає можливість розглянути декілька різних варіантів. Проте набагато частіше фірми-виробники пропонують тільки таблиці, номограми і поправочні коефіцієнти для перерахунку характеристик апарату, приведених за стандартних
умов 27-19 °C і максимальних оборотах вентилятора. Тому розглянемо деякі загальні рекомендації, які треба враховувати при підборі фенкойлів. Деякі фахівці пропонують приймати більш високу температуру води, щоб виключити утворення конденсату, проте навіть при графіку 10-15 °C в теплий період року при високій відносній вогкості зовнішнього повітря процес у фенкойла йтиме з осушенням, тобто конденсатна лінія необхідна, а підвищення температури води знижує як повну, так і явну холодопродуктивність фенкойлу.
Рисунок 4.
Номер
линиї Температура
tс tм
1, 1` 27 19
2, 2` 24 17
3, 3` 24 14
4, 4` 24 8
5, 5` 22 16
6, 6` 22 13
7, 7` 22 7
Для прикладу на малюнку 4 приведені графіки зміни Qпол і Qявн від температури води і початкових параметрів повітря при
Dtw = 5 °Сдля застосованих в прикладі фенкойлів при середніх оборотах. Фенкойли треба підбирати при середній частоті обертання вентилятора з урахуванням аеродинамічного опору повітропроводів і плафонів. При цьому можливі два варіанти:
· витрата води приймається таким же, як при максимальному режимі, але тоді Dtw < 5 °С;
· витрата води визначається з умови Dtw = 5 °С
Вибір варіанту необхідно враховувати при проектуванні холодильного центру.
Приведена вище методика розрахунку може показатися достатньо трудомісткої, особливо за відсутності електронного каталогу, але спрощені підбори в більшості випадків дають результати вельми далекі від дійсності.

 
 

Цікаве

Загрузка...