WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Автоматизована система керування технологічними процесами сушіння деревини з використанням ПК - Дипломна робота

Автоматизована система керування технологічними процесами сушіння деревини з використанням ПК - Дипломна робота

виконання;
- встановлення часу роботи клапану для оптимізації роботи контролера;
- запуск перетворювача частоти для регулювання обертів на хвилину циркуляційних вентиляторів;
- окремий запис параметрів процесу і помилок;
- можна вибрати кілька давачів для отримання середнього значення (max 14 давачів).
Додатки для програмного забезпечення.
"Kiln overview" (огляд камер) є стандартною точкою для роботи 810-РС системи. Звідси можна запустити всі інші додатки.
Додаток Kiln overview спочатку показує кілька камер з різним станом. Як тільки з'єднання з модулями сушки стає можливим та здійснюється, показуються тільки встановлені камери і їх стан. Kiln overview (огляд камер) схематично може показати тільки 32 камери. Стан відображається через комбінацію кольорів. Kiln overview (огляд камер) служить звичайним інтерфейсом для РС - системи. Звідси можна викликати всі "BESS BOLMANN" додатки і таким чином всі операційні функції.
Programs (програми) - показує останню програму сушіння, а також надає можливості по створенню нового шаблону програми без значень, відкриття вже існуючої програми, збереження програми користувача, знищення, друк програми у вигляді таблиці, резервне копіювання даних та закриття додатку.
Status (статус) - зображається поточний стан вибраної камери (помилки, робочий стан, режим роботи)
Time Calculator (калькулятор часу) - дозволяє розрахувати приблизний час сушіння і має калькулятор для перетворення кліматичних умов в різні одиниці вимірювань.
Energy (енергія) - показ керування і аналіз використання потоків енергії.
Tele Alarm (телефонний сигнал збою) - запуск і установочні параметри автоматичного телефонного сигналу збою у випадку особливих помилок.
Error List (список помилок) - показує список помилок всіх активних камер у вигляді відкритого тексту. Після отримання необхідної інформації зразу потрібно вийти із програми, так як при відкритому вікні не можуть бути записані нові дані.
Install (встановити) - встановлює програму для модулів сушки, програмне оточення, порти і кольори.
Colors (кольори) - показує "легенду" (умовні позначення) комбінацій кольорів в Kiln Overview (огляд камер).
Help (допомога) - викликає на монітор вписаний набір функцій меню Help.
?
5. ПРИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ
Автоматизована система керування лісосушильними камерами (далі по тексту - система) - це комплексна автоматизована система, яка побудована на базі сучасної універсальної системи автоматизації фірми SIEMENS SIMATIC C7 і комп'ютера, що в цілому виконують функції вимірювання, контролю, автоматичного керування, візуалізації та архівування подій і параметрів процесу сушіння деревини різних порід в лісосушильних камерах (далі по тексту - сушарка) періодичної дії.
За своєю суттю система представляє собою керуючий комплекс зі заданою структурою, вільні параметри якої налаштовуються згідно з характеристиками деревини і конструктивними параметрами сушарки, тобто, система реалізує принцип детермінованого регулятора з параметричною оптимізацією.
Система визначає момент переключення попередньо заданих раціональних режимних параметрів агента сушіння залежно від зміни вологості деревини, яку визначають за допомогою вимірювача вологості ИВ-3 УкрНДІМОД або автоматично на підставі моделювання процесу кінетики сушіння деревини в штабелях, а в проміжках між цими моментами стабілізує режимні параметри за стандартним ПІД-законом регулювання.
До складу системи входять два програмовані пристрої: контролер SIMATIC С7 з пристроєм людино-машинного інтерфейсу і операторська станція (ОС) на базі сучасного комп'ютера і відеотерміналу, програмне забезпечення яких є відкритим і дозволяє вносити необхідні зміни.
Система виконує автоматичне керування всім циклом сушіння деревини, починаючи з моменту завантаження штабелів деревини в камеру і закінчуючи технологічною операцією витримки деревини в камері. Вона забезпечує процес сушіння за стандартом ГОСТ 19773-84 ("Режимы сушки в камерах периодического действия"), а також нестандартними режимами для різних порід деревини, що ростуть на Україні, і різних сортиментів пиломатеріалів, проте, після додаткових змін в програмному забезпеченні.
Система включає в себе електропостачання і керування електроприводами циркуляційних вентиляторів і підтримує функціонування інших агрегатів, що характерні для сушарок. Після відповідних змін у апаратному і програмному забезпеченні система легко адаптується до конкретного конструктивного виконання будь-якого типу сушарок. При цьому можуть підтримуватися принципи керування, які закладені в аналогічних системах іноземних фірм, таких як BES BOLLMANN, Vanicek та інших.
4. ФУНКЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМИ
В цілому система передбачає наступні режими керування сушаркою:
" Автоматичний за допомогою контролера SIMATIC С7-613 з пристроєм людино-машинного інтерфейсу (текстовою панеллю);
" Дистанційний з операторської станції (комп'ютера);
" Ручний за допомогою кнопочних елементів і перемикачів на електричній шафі.
При цьому дистанційний режим співіснує паралельно з автоматичним, а ручний вибирається за допомогою перемикачів окремо для циркуляційних вентиляторів і клапанів та шиберів на дверях електричної шафи.
Автоматичний режим підтримує наступні функції:
- Вимірювання та індикацію на текстовій панелі оператора наступних параметрів:
" Температури і психрометричної різниці агента сушіння;
" Вологості деревини за кожним з чотирьох здавачів, середньої вологості за вибраними здавачами (максимально 4 і мінімально 1 давач), а також індикацію інтегральної розрахункової вологості деревини;
- Розрахунок та індикацію на текстовій панелі:
" Загального часу сушіння в сушарці, починаючи від етапу прогрівання і закінчуючи етапом витримки;
" Загального часу від початку сушіння;
" Загального часу, що залишився до кінця сушіння;
" Загального часу поточного етапу сушіння;
" Часу від початку поточного етапу сушіння;
" Часу, що залишився до кінця поточного етапу сушіння;
- Автоматичне регулювання температури агента сушіння за сухим і зволоженим термометрами з використанням стандартних ПІД-алгоритмів;
- Керування циркуляційними вентиляторами з реверсуванням напрямку циркуляції через заданий час (за замовчуванням 1 година). При цьому виконується вимушена затримка до повної зупинки вентиляторів, і тільки після цього вони можуть включатися знову в іншому напрямку обертання;
- Індикацію на текстовій панелі напрямку циркуляції агента сушіння в сушарці, а також стан кожного з вентиляторів: працює / не працює;
- Уведення установок параметрів, щоб задати вихідні умови сушіння: породу деревини, товщину, ширину пиломатеріалу, початкову і кінцеву вологість деревини, режимні параметри агента сушіння, а також коефіцієнтисушіння за етапами. При цьому введення установок можливе в будь-який момент процесу сушіння.
Примітка: Початкові дані і режимні параметри

 
 

Цікаве

Загрузка...