WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Автоматизована система керування технологічними процесами сушіння деревини з використанням ПК - Дипломна робота

Автоматизована система керування технологічними процесами сушіння деревини з використанням ПК - Дипломна робота

терморегуляції, тобто здатності організму регулювати віддачу тепла в навколишнє середовище.
Основний принцип нормування мікроклімату - створення оптимальних умов для теплообміну тіла людини з навколишнім середовищем.
У ДСН 3.3.6.042-99 встановлені оптимальні і припустимі норми метрологічних параметрів, що приведені в таблиці 11.4.3.1. Фактичні значення параметрів мікроклімату приведені також у цій таблиці.
Таблиця 11.4.3.1
Оптимальні і припустимі норми, фактичні значення параметрів
мікроклімату в робочій зоні користувача ПК
Період року Категорія робіт Температура повітря, °С не більше Відносна вологість повітря, % Швидкість руху повітря, м/с
Оптимальні норми мікроклімату
Холодний Легка Ia 21-23 40-60 0.1
Теплий 22-24 40-60 0.1
Допустимі норми мікроклімату
Холодний Легка Ia 20-24 75 <=0.1
Теплий 22-25 75 при 24 С і нижче <=0.1
Фактичне значення параметрів мікроклімату
Холодний Легка Ia 15-20 40-50 0.1
Теплий 20-28 40-60 0.2
Фактичні значення параметрів відрізняються від припустимих меж: у холодний період року необхідно додаткове опалення приміщення, а в теплий - охолодження приміщення, щоб уникнути перегріву устаткування.
У даний час для забезпечення комфортних умов використовуються як організаційні методи, так і технічні засоби. До числа організаційних відносяться раціональна організація проведення робіт у залежності від часу року і доби, а також організація правильного чергування праці і відпочинку. У зв'язку з цим рекомендується на території підприємства організовувати зелену зону з ослонами для відпочинку і водоймою (басейни, фонтани). Технічні засоби включають вентиляцію, кондиціонування повітря, опалювальну систему.
Системи опалення і системи кондиціонування варто встановлювати так, щоб ні теплий, ні холодне повітря не направлялося на людей. На виробництві рекомендується створювати динамічний клімат з визначеними перепадами показників. Температура повітря в поверхні підлоги і на рівні голови не повинна відрізнятися більш, ніж на 5 градусів. У виробничих приміщеннях крім природної вентиляції передбачають приточно-витяжну вентиляцію. Основним параметром, що визначає характеристики вентиляційної системи, є кратність обміну, тобто скільки разів у годину переміниться повітря в приміщенні.
Проведемо розрахунок для даного приміщення.
Vвент - об'єм повітря, необхідний для обміну;
Vприм - об'єм робочого приміщення.
Розміри робочого приміщення:
" довжина В = 7.35 м;
" ширина А = 4.9 м;
" висота Н = 4.2 м.
Відповідно об'єм приміщення дорівнює:
V приміщення = А В H =7,35*4,9*4,2=151,263 (м3 ) (11.4.3.1)
Необхідний для обміну об'єм повітря Vвент визначимо виходячи з рівняння теплового балансу:
Vвент С( tвиход - tприход ) Y = 3600 Qнадл (11.4.3.2)
де Qнадл - надлишкова теплота (Вт);
С = 1000 - питома теплопровідність повітря (Дж/кгК);
Y = 1.2 - щільність повітря (мг/см).
Температура повітря, що виходить, визначається по формулі:
tвиход = tр.м. + ( Н - 2 )t =25 + ( 4.2 - 2 ) 2 = 29.4 градусів (11.4.3.3)
де t = 1-5 градусів - збільшення t на 1м висоти приміщення;
tр.м. = 25 градусів - температура на робочому місці;
Н = 4.2 м - висота приміщення;
tприход = 18 градусів.
Qнадл = Qнадл.1 + Qнадл.2 + Qнадл.3 +Qнадл.4, (11.4.3.4)
де Qнадл1. - надлишок тепла від електроустаткування і освітлення
Qнадл 2 - тепловиділення від сонячної радіації,
Qнадл.3 - тепловиділення людей
Qнадл4 - тепловиділення від обладнання
Qнадл.1 = Е р = 0.55 * 600=330 (Вт) (11.4.3.5)
де Е - коефіцієнт втрат електроенергії на тепловідвід ( Е=0.55 для освітлення);
р - потужність лампочок світильників, р = 40 Вт 15 = 600 (Вт).
Qнадл.2 =m S k Qc= 4.6 * 3 * 0.6 * 127 = 1052 (Вт) , (11.4.3.6)
де m - число вікон, m = 3;
S - площа вікна, S = 2.3 * 2 = 4.6 (м2);
k - коефіцієнт, що враховує скло. Для подвійного скління k = 0.6;
Qc = 127 Вт/м - тепловиділення від вікон.
Qизб.3 = n q = 5 * 80 = 400 (Вт), (11.4.3.7)
де q = 80 Вт/чол. , n - число людей, n = 5
Тепло, що надходить у приміщення від одного комп'ютера дорівнює 0,3 кВт. Від іншого устаткування приймаємо виділення тепла по 0,1 кВт від одиниці устаткування, тоді
Qнадл4=0,3*5+0,1*3=1,8 (кВт)
Здійснюємо підстановку в формулу (11.4.3.4)
Qнадл = 330 +1052 + 400+1800 = 3582 (Вт)
З рівняння теплового балансу (формула 11.4.3.2) випливає:
Vвент= (м3)
Оптимальним варіантом є кондиціонування повітря, тобто автоматична підтримка його стану в приміщенні відповідно до визначених вимог (задана температура, вологість, рухливість повітря) незалежно від зміни стану зовнішнього повітря й умов у самім приміщенні.
Виконаємо вибір вентилятора для даного приміщення.
Вентиляційна система складається з наступних елементів:
1. Приточної камери, до складу якої входять вентилятор з електродвигуном, калорифер для підігріву повітря в холодний час року і жалюзна решітка для регулювання об'єму повітря, що надходять;
2. Круглого сталевого повітроводу довжиною 1.5 м;
3. Повітророзподільника для подачі повітря в приміщення.
Втрати тиску у вентиляційній системі визначаються по формулі:
, (11.4.3.8)
де Н - Втрати тиску, Па;
R - питомі втрати тиску на тертя у повітроводі, Па/м;
l - довжина повітроводу, м;
V - швидкість повітря, ( V = 3 м/с );
р - щільність повітря, (р = 1.2 кг/м).
Необхідний діаметр повітроводу для даної вентиляційної системи:
м (11.4.3.9)
Приймаємо як діаметр найближчу велику стандартну величину - 0.45 м, при якій питомі втрати тиску на тертя у повітроводі - R=0.24 Па/м.
Місцеві втрати виникають у жалюзній решітці ( =1.2), повітророзподільнику ( =1.4) і калорифері ( =2.2). Звідси, сумарний коефіцієнт місцевих втрат у системі:
= 1.2 +1.4 + 2.2 = 4.8
Тоді, підставивши в формулу 11.4.3.8, одержимо
(Па)
З обліком 10 %-го запасу:
Н = 110% * 26.28 = 28.01 (Па)
Vвент = 110% *1452 = 1597.2 (м/год)
По каталозі вибираємо вентилятор осьової серії МЦ4: витрата повітря - 1600, тиск - 40 Па, КПД - 65% , швидкість обертання - 960 об/хв, діаметр колеса - 400 мм, потужність електродвигуна - 0.032 кВт, або, для компенсації вище обчисленої кількості теплонадлишків у даному приміщенні, а також із врахуванням коефіцієнту запасу (1,2) можемо вибрати кондиціонер типу AIRWELL XLM 14 з потужністю по холоду 4,1 кВт.
11.4.4. Аналіз шуму і вібрації
Встановлено, що шум погіршує умови праці, роблячи

 
 

Цікаве

Загрузка...