WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Автоматизована система керування технологічними процесами сушіння деревини з використанням ПК - Дипломна робота

Автоматизована система керування технологічними процесами сушіння деревини з використанням ПК - Дипломна робота

грн.
1 2 3 4 5 6
1 Персональний комп'ютер шт. 1 2000 2
2 Програмне забезпечення шт. 1 600 0.6
3 АСК шт. 1 5000 5
Разом 7.6
Таблиця 10.2.3.
Розрахунок вартості придбаного обладнання.

п /п Назва обладнання Одиниці вимірювання Кількість шт. Ціна грн. Вартість тис. грн.
1 2 3 4 5 6
1 Персональний комп'ютер шт. 1 2000 2
2 Програмне забезпечення шт. 1 600 0.6
3 АСК шт. 1 5000 5
4 Монтаж 750 0.75
Разом 8.35
10.3. Розрахунок впливу факторів на собівартість продукції
Таблиця 10.3.1.
Вплив суми амортизації обладнання на собівартість продукції
Назва Вартість тис. грн. Амортизація Поточний ремонт
% тис. грн. % тис. грн.
1 2 3 4 5 6
Вартість обладнання до автоматизації 1.1 10 0.1 30 0.03
Вартість обладнання після автоматизації 7.6 10 0.7 30 0.21
Примітка: Витрати на поточний ремонт приймаються в розмірі 30 % від суми амортизації згідно законодавства.
Таблиця 10.3.2
Вплив вартості силової електроенергії на собівартість продукції.

п /п Назва обладнання До автоматизації Після автоматизації Спожита електроенергія за 1 процес, кВт К-сть процесів за рік Вартість 1 кВТ, грн.. Загальна вартість, тис.грн.
Потужність, кВт/год К-сть годин роботи Потужність, кВт/год К-сть годин роботи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ПК - - 1 48 48 109 0,2 1,046
2 АСК - - 10 48 480 0,2 10,464
Разом: 11,510
3 Попереднє обладнання 11,36 72 - - 818 82 0,2 13,412
Разом: 13,412
Отже, бачимо, що витрати на оплату електроенергії зменшилися, і водночас збільшилася кількість виконаних процесів обробки деревини за рік, що додає значну суму прибутку.
Таблиця 10.3.3.
Вплив заробітної плати на собівартість продукції.
Баланс робочого часу.

п /п Елементи робочого часу Одиниці виміру Показники
1 2 3 4
1 Календарний фонд часу дні 365
2 Неробочі дні всього: дні 112
в т. ч. а) святкові дні 8
б)вихідні дні 104
3 Номінальний фонд часу дні 253
Неявки на роботу всього дні 35
в т. ч. а) відпустки чергові і додаткові дні 25
б) відпустки на навчання дні 0.5
в) по хворобі дні 6
г) декретні відпустки дні 3
д)виконання громадських обов'язків дні 0.5
5 Ефективний фонд часу дні 218
6 Номінальна тривалість зміни год. 8
7 Внутрізмінні витрати робочого часу год. 0.1
8 Середня тривалість зміни год. 7.9
9 Ефективна тривалість робочого часу 1 робітника за рік год. 1722
До автоматизації в процесі сушіння було задіяно 3 робітника, а після автоматизації -1.
Середній розряд робітників, які обслуговували сушку до автоматизації і після автоматизації - 4. По даних підприємства годинна тарифна ставка четвертого розряду - 1.42 грн.
Отже, річний фонд заробітної плати становив:
до автоматизації
1722 ? 1.42 ? 3 = 7.335 (тис. грн.)
після автоматизації:
1722 ? 1.42 ? 1 = 2.445 (тис. грн.)
Економія становить: 4.89 тис грн.
Таблиця 10.3.4.
Зведений розрахунок факторів впливу на собівартість продукції.

п
/
п Змінювані витрати собівартості Витрати, тис. грн. Зміна %
До автоматизації Після автоматизації
1 2 3 4 5
1 Амортизація основних фондів 0.1 0.7 700
2 Поточний ремонт 0.03 0.21 700
3 Електроенергія на технологічні потреби 13.41 11.51 85.8
4 Зарплата робітників 7.335 2.445 33.3
5 Відрахування на соціальне страхування 2.7 0.9 0.3
Загально виробничі витрати 2.9 1.0 34.5
1 2 3 4 5
Разом 26.48 16.77 63.3
План виробництва продукції 7000 7680 109
Собівартість одиниці продукції по змінюваних витратах 0.002 0.001 50
Примітка: Загально-виробничі витрати становлять 40-45 % від фонду зарплати.
10.4. Розрахунок економічної ефективності від автоматизації виробництва
Визначаємо умовну-річну економію, досягнуту за рахунок зниження собівартості продукції:
Е ум.р. = (С 1 - С 2) ? В = (0.002 - 0.001) ? 7680 = 7.7 (тис. грн.) (10.4.1.)
де Еум.р -економія умовно-річна, (тис. грн.);
С1 - собівартість одиниці продукції до автоматизації, (грн.);
С2 - собівартість одиниці продукції після автоматизації, (грн.);
В - річний випуск продукції після автоматизації (натуральні одиниці ).
Визначаємо термін окупності витрат:
Т ок. = В / Е ум. р. = 7.6 / 7.68 = 1.01 (роки) (10.4.2.)
де Т ок - термін окупності, (роки);
В - витратити на проведення автоматизації, (тис. грн.);
Е ум.р - економія умовно-річна, (тис. грн.)
Розраховуємо коефіцієнт економічної ефективності:
К = Е ум. р. / В =7.7 / 7.6 = 1.01 (10.4.3.)
К = 1 / Т ок = 1 / 1.01 = 0.9 (10.4.4.)
Таблиця 6.4.1.
Порівнюючі техніко-економічні показники
№ п /п Показники Одиниці вимірювання До автома-тизації Після автома-тизації % Результат
+ріст
- зниження
1 2 3 4 5 6 7
1 Обсяг виробництва М 3 7000 7680 109 +9
2 Чисельність робітників чол. 3 1 33.3 -66.7
3 Виробіток продукції на одного робітника (продуктивність праці) М 3 2333 7680 329 +229
4 Середньорічна зарплата одного робітника грн. 203 203 0 0
5 Собівартість одиниці продукції по змінюваних витратах грн. 2 1 50 -50
Отже, в результаті проведення автоматизації виробництва показники роботи підприємства значно підвищилися:
" обсяг виробництва продукції становив в рік 7000 м3, а після автоматизації 7680 м3 що становить 109 %;
" чисельність робітників в результаті проведення автоматизації зменшилась на 2 чоловіка, що становить 33.3 %
" показники продуктивності праці зросли на 229 %
" собівартість одиниці продукції по змінюваних витратах знизилась становить на 50%
Порівнюючи фактичний термін окупності витрат на автоматизацію 1.01 рік з нормативним 6.7 р. і коефіцієнт економічної ефективності 1.01 з нормативними 0.15 можна зробити висновок, що даний проект автоматизації виробництва є економічно вигідним і доцільним.
11. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
11. 1. Основні положення законодавства по охороні праці
Охорона праці - система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Науково-технічний прогрес вніс серйозні зміни в умови виробничої діяльності працівників розумової праці. Їхня праця стала більш інтенсивною, напруженою, потребуючою значних витрат розумової, емоційної і фізичної енергії. Це зажадало комплексного вирішення проблем ергономіки, гігієни й організації праці, регламентації режимів праці і відпочинку.
Охорона здоров'я трудящих, забезпечення безпеки умов праці, ліквідація професійних захворювань і виробничого травматизму складає одну з головних турбот людського суспільства. Звертається увага на

 
 

Цікаве

Загрузка...