WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Автоматизована система керування технологічними процесами сушіння деревини з використанням ПК - Дипломна робота

Автоматизована система керування технологічними процесами сушіння деревини з використанням ПК - Дипломна робота

входи дозволу AT1 /AT2;
- світлодіоди поряд з клавішами вибору режимів роботи вимкнені;
- поточний стан CPU визначається індикатором на з'єднувачі X1 (рис. 6.1.6.3).
Входи дозволу розташовані на з'єднувачі X1 (таблиця 6.1.6.3).
Таблиця 6.1.6.3 .
З'єднувач живлення X1
Номер контакту
Роз'єм
Характеристика
1
АТ2
Санкціонування (дозвіл) вводу (наприклад, для зовнішнього перемикача)
2
ATI
Санкціонування (дозвіл) вводу (наприклад, для зовнішнього перемикача)
3
М
Земля 24 V
4
L+
Джерело живлення 24 V DC
Стан i помилки дисплея показані в таблиці 6.1.6.4.
Таблиця 6.1.6.4
Індикація світлодіодів
Світлодіод
Зміст
Характеристика
SF (червоний)
Загальна помилка
Горить (світиться), коли виникають наступні помилки:
- помилки апаратних засобів;
- мікропрограмні помилки;
- помилки програмування;
- помилки призначення параметра;
- помилки обробки даних;
- помилки функцій уведення-виведення;
- помилки при читанні діагностичного буфера;
- пристрою/РС програмування.
5 VDC
(зелений)
5 VDC
живлення
Горить (світиться), коли внутрішнє живлення в нормі.
FRCE
(жовтий)
Збереження
Горить (світиться), якщо запит активний.
RUN
(зелений) Режим запуску "RUN" Горить (світиться), коли С7-613 виконує програму користувача.
Мигає (2Гц) протягом зaпycкy C7-61З
STOP (жовтий)
Режим зупинки "STOP"
Горить (світиться), коли С7-613 не виконує програму користувача.
Мигає поволі, коли С7-613 дає запит на загальне скидання. Мигає швидко, коли С7-613 виконує загальне скидання.
Зауваження: Одночасне натиснення декількох клавіш може при певних обставинах привести до неправильного введення.
6.1.7. Модуль аналогового вводу SIVI 331
Передня панель i блок схема модуля аналогового вводу (AI8) на рис. 6.1.7.1.
Загальний вигляд i блок-схема модуля SM 331
Рис.6.1.7.1
До модуля можуть підключатись рiзнi типи давачів, як з, вторинними перетворювачами (вхідна інформація в вигляді постійної напруги або у вигляді постійного струму), так як і безпосередньо чутливі елементи (термоопори та термопари).
При, цьому переключення модуля на різні діапазони i piзнi давачі проводиться двома способами:,
o з допомогою ключа встановлення діапазону;
o програмно, при конфігурації за допомогою пакета Step 7.
З допомогою ключа встановлюється тип діапазону (напруга та струм) i cпociб живлення давача - чотирипровідний (від окремого джерела) чи двопровідний (від самого модуля). Останнє стосується тільки давачів з вихідним струмом 4-20 мА. Відповідність вимірювального діапазону входу до позиції ключа встановлення діапазонів вимірювання пояснюється в таблиці 6.1.7.1.
Таблиця 6.1.7.1
Відповідність вимірювального діапазону входу до позиції ключа встановлення діапазонів вимірювання
Настроювання модуля
Тип вимірювання
Значення
А
Напруга ±1000mV
В
Напруга
±10V
С Струм, чотирипровідний перетворювач
від 0 (4) до 20 mA
D
Струм, двопровідний перетворювач
від 4 до 20 mA
Програмно встановлюється точніший діапазон, тип термопари, термоопору, лінеаризація, компенсація, а також діагностика i т.п. При обох способах встановлення проводиться групами по два канали.
6.1.8. Цифровий модуль вводу/виводу SIVI 323: D116/D016 х 24VDC/0,5 A
Схема підключення i принципова схема модуля дискретного вводу/виводу показана на рис. 6.1.8.1.
Зовнішній вигляд i принципова схема модуля SM 323
Рис. 6.1.8.1
Модуль вводу-виводу дискретних сигналів призначений для перетворення вхідних дискретних сигналів контролера в його внутрішні логічні сигнали, а також перетворення внyтpiшніx логічних сигналів контролера в його вихідні дискретні сигнали.
До входів модуля можуть підключатись контактні давачі або безконтактні давачі BERO, до виходів - виконавчі пристрої або їx комутаційні апарати.
6.1.9. Блок живлення PS 307 (5А)
На рисунку 6.1.9.1 показана передня панель блока PS 307, а на рисунку 6.1.9.2 - блок-схема цього блока.
Передня панель блока живлення РS 307 (5А)
Рис.6.1.9.1
Блок-схема блока живлення PS 307 (5А)
Рис. 6.1.9.2
Блок захищений від перeвaнтaжeнь; при цьому вихідна напруга на індикатор "24V" поводить себе таким чином;
- при Ін > 6,5А (динамічно) - напруга падає, автоматично підіймається, індикатор блимає;
- при 5А < Ін < 6,5 А (установлений стан) - напруга падає, індикатор блимає;
- при короткому замиканні на виході - вихідна напруга падає до 0V, індикатор гасне;
- при усуненні короткого замикання - напруга автоматично збільшується до номінальної, індикатор засвічується;
- при перенапрузі на вході - можливий вихід з ладу блока живлення,
- при пониженні напруги на вході - автоматичне відключення, індикатор гасне.
6.1.10. Вимірювач вологості деревини
Функційна схема вимірювача вологості наведена на рис. 6.1.10.1. Основними складовими частинами вимірювача є: перемикач каналів (1), вимірювальна схема (2), блок комутацій (3), блок живлення (4).
Функційна схема вимірювача вологості деревини
Рис. 6.1.10.1
Основні елементи електронної частини вимірювача вологості виконані на одній платі. На передній панелі (див. рис. 6.1.10.2) вимірювача розміщені перемикач каналів i режимів роботи приладу (автоматичний чи ручний), роз'єднувач аналогового виходу i вимикач живлення.
Передня панель вимірювача вологості
Рис. 6.1.10.2
На задній панелі (рис. 6.1.10.3) вимірювача розміщені: роз'єднувач для підключення приладу до мережі -220В, запобіжник (0,25А), роз'єднувач для підключення вхідних провідників, які з'єднують чутливі елементи вимірювача вологості з його вимірювальною схемою, роз'єднувач для підключення приладу до модуля автоматичного вибору вимірювального каналу, роз'єднувач аналогового виходу.
Панель вимірювача вологості
Рис. 6.1.10.3.
6.2. Операторська станція
Операторська станція призначена для контролю та оперативного відображення інформації про процеси сушіння деревини, а також для дистанційного керування ним.
Операторська станція отримує інформацію від контролерів С7-613. Оператор-технолог використовує операторську станцію для спостереження за перебігом і для дистанційного керування процесом сушіння в декількох лісосушильних камерах.
За допомогою операторської станції виконуються наступні функції:
представлення інформації про процес сушіння;
дистанційне керування лісосушильним обладнанням;
сигналізація про технічні і прикладні помилки;
реєстрація виникнення помилок і даних в архіві.
Інформація представляється на екрані монітора у вигляді мнемосхем, цифрових значень, барографів (стовпчиків), графіків і текстових повідомлень.
Сигналізація свідчить про порушення ходу технологічного процесу або про несправності технічних засобів керування. Для сигналізації

 
 

Цікаве

Загрузка...