WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Машина – як головний об’єкт техніки - Реферат

Машина – як головний об’єкт техніки - Реферат

застосовуються у багатьох машинах, які в основному випускають масову поштучну продукцію. Необхідно мати на увазі, що такі механізми можуть бути и виконавчими механізмами, якщо вони входять до складу спеціалізованих машин, призначених для таких операцій. Так, наприклад, у машинах для розфасовування чаю механізми дозування и упаковування е виконавчими механізмами. У виробництві шарикопідшипників і спеціальні машини для упаковування складених шарикопідшипників, де механізми упаковування виконують функції виконавчих механізмів.
У залежності від призначення, принципу дії та конструкції конкретної машини до її складу можуть входити декілька однакових механізмів (наприклад, механізмів двигунів i перетворювачів, передавальних чи виконавчих механізмів) або якісь із розглянутих механізмів можуть бути відсутніми. Так, будь-яка робоча машина найчастіше складається тільки з трьох основних механізмів: двигуна, передавального i виконавчого, або власне робочого механізму, заради якого машина i створюється i котрим визначаться спеціалізація машини.
У більшості випадків виконавчими механізмами робочих технологічних машин е інструменти, які в процесі роботи машини діють на предмет пращ и цілеспрямовано змінюють його. Перелік таких інструментів досить різноманітний. Наприклад, інструменти робочих технологічних машин для обробки різних матер5алів поділяються на:
o різальні (різці, свердла, фрези, пилки, протяжки тощо); давильні (штампи, накатники, валки прокатних станів,
волоки, фільєри тощо);
o шліфуючи (шліфувальні круги, бруски, стрічки);
o ударні (молоти, пробійники, просічки тощо);
o кріпільно-затискні (лещата, затискні патрони, державки, оправки тощо).
Конструктивно будь-яка машина складається з деталей, вузлів та агрегатів. Кожен з цих елементів має предметну чи функціональну спеціалізацію, повне призначення i разом з тим у своєму функціонуванні, своїй конструкції, матеріальній основі узгоджується з іншими елементами машини, утворюючи в сукупності цілісну діючу конструкцію.
Деталь - елемент машини, кожен з яких являє собою одне ціле i не може бути розібраний без руйнування на більш прості складові ланки машин. Кількість деталей у сучасних машинах досягає десятків тисяч. Виконання машин з деталей передусім викликаненеобхідністю забезпечення відносних рухів частин. Але нерухомі та взаємно нерухомі частини машин (ланки) також виконують із окремих з'єднаних між собою деталей. Це дає можливість застосовувати оптимальні матеріали, відновлювати працездатність спрацьованих машин, замінюючи тільки прості и зношені деталі, полегшує їх виготовлення, забезпечує можливість i зручність процесу складання машин.
Усі деталі, з яких складаються машини, умовно можна поділити на декілька груп:
o несучі та напрямні деталі (станини, основи, плити, рами, консолі, полозки тощо);
o деталі для підтримування деталей що обертаються (корпуси ротаційних машин - турбін, насосів, електродвигунів, корпуси редукторів, коробок передач, варіаторів);
o деталі для забезпечення обертання предметів праці (шпинделі, опори, планшайби, столи, обертові колони тощо);
o деталі для забезпечення передавальних рухів (вали і осі, зубчасті колеса, зірочки, шківи, фрикціони тощо);
o пружні елементи (ресори, пружини, деталі амортизаторів, гумові деталі різного призначення тощо);
o захисні деталі (кожухи, екрани, козирки тощо).
Окрему групу складають так звані нормалізовані деталі, які виготовляються на спеціалізованих підприємствах: підшипники кочення, кріпильні деталі (болти, гвинти, гайки, шпонки) та багато інших.
Щоб полегшити та прискорити складання машин і забезпечити умови для взаємозамінюваності їх деяких частин, з окремих деталей попередньо утворюють вузли (складальні одиниці), або агрегати.
Вузол - частина машини, яка являє собою роз'ємне або нероз'ємне з'єднання декількох деталей. Характерною ознакою вузла е можливість його складання окремо від інших елементів машини. Особливістю кожного конкретного вузла є те, що він може виконувати свої функції тільки у складі певної машини, для якої він призначений. Характерними прикладами вузлів можуть бути зварні корпуси, гідро- та пневмоциліндри, планетарні механізми, гальмівні пристрої, шпиндельні блоки, обгінні муфти, запобіжні клапани тощо.
Агрегат - збільшений нормалізований вузол машини, який забезпечуе повну взаємозамінюваність i самостійно виконуе властивi йому функії. Це дае можливiсть використовувати агрегати не тільки в конструкції якоїсь певної машини, а складати з них - залежно вiд потреб виробництва - машини рiзних компоновок. Так, примiром, у машинобудiвному виробництвi набули широкого використання агрегатнi верстати, до складу яких входить тільки нормалiзованi елементи (агрегати) у виглядi силових столiв, багатопозиційних поворотних столів, силових головок, шпиндельних коробок i гідропанелей. Завдяки стандартизованим приєднувальним розмiрам з цих елементiв можуть компонуватися агрегатанi верстати рiзного призначення. Їх компоновка досить рiзноманiтна i залежить вiд форми, розмірiв, точності оброблюваних деталей, вiд розташування на них оброблюваних поверхонь, прийнятого технологічного процесу. У разi необхідностi агрегатнi верстати легко i швидко перекомпоновуються.
Типовими зразками агрегатiв, якi входять до складу будь-якої машини, є електричнi двигуни, редуктори, насоси, рiзного призначення, гідроагрегати у виглядi гідропідсилювачiв, генератори електричного струму, пусковi двигуни, компресори та багато iнших. 3 агрегатiв компонують деякi машини сільськогосподарського виробництва; велика кільюсть агрегатiв входить до складу прокатних станiв металургiйного виробництва, до машинбудiвельної,- транспортної i транспортуючої технiки, до машин хімiчної i переробної промисловостi.
Список використаної літератури:
Ивенина В.К. - Основы промышленного производства: словарь-справочник. - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1986 - 123с.
Машина: ее прошлое, настоящее и будущее / Под общ. ред. И.И.Артоболевского. - М.: Молодая гвардия, 1959. - 510с.
Сидоренко В.К. - Основи техніки і технології ст.40-49
Гимблер А.Н. - Технология важнейших отрослей промышленности

 
 

Цікаве

Загрузка...