WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Машина – як головний об’єкт техніки - Реферат

Машина – як головний об’єкт техніки - Реферат

вантажу (цементовози, бензовози, панелевози) тощо.
За ступенем автоматизації робочі машини поділяються на машини з ручним управлінням, автомати i напівавтомати.
Машини з ручним управлінням виконують свої функції тільки за безпосередньої участі в їх роботі людини. Людина здійснює пуск машини, управління роботою всіх її механізмів та зупинку машини після виконання певних робіт чи операцій за заданою програмою. На сучасному рівні розвитку техніки ця трупа машин найчисленніша. До неї слід віднести значну частину технологічних машин (металорізальні та деревообробні верстати, будівельні машини, транспортні та транспортуючі машини, швейні машини тощо).
Автомат (від грецького automates - самодіючий) - самостійно діюча машина, яка виконує за заданою програмою без безпосередньої участі людини процеси одержання, перетворення, передавання та використання енергії, матеріалу чи інформації. Принцип дії машини-автомата, и конструкція i схема визначаються и призначенням, умовами роботи, видом енергії що використовується та способом задавання програми. Розрізняють машини-автомати технологічні (наприклад, металорізальні верстати-автомати, ливарні автомати, автоматизовані агрегати тощо), енергетичні (автоматичні прилади i засоби енергосистем, електричних машин i мереж), транспортні (автостоп, автопілот), лічильно-розв'язуючі, в тому числі обчислювальні машини, торговельні (автомат для приготування страв, магазин-автомат), побутові автомати. Залежно від умов роботи i виду енергії, що використовується, існуютьавтомати, які включають механічні, гідравлічні, електричні (електронні), пневматичні и комбіновані пристрої.
Послідовність усіх робочих i допоміжних операцій, які виконуються автоматом, називається робочим циклом. Автоматизовані засоби, в яких робочий цикл переривається i для Гюго повторення необхідне обов'язкове втручання людини, називаються напівавтоматами. У загальному випадку робочий цикл автомата визначається програмою, закладеною в його конструкції, або ззовні за допомогою носії інформації (перфокарти i перфострічки, магнітні диски i стрічки). Наприклад, у металорізальних автоматах, пoлiгpaфiчниx автоматизованих машинах, у харчових та деяких інших автоматах програма задається за допомогою кулачкових пристроїв. Але такий програмний засіб с вузькоспеціалізованим, бо для зміни робочого циклу автомата необхідно здійснювати трудомістке переналагодження його механізмів. Програма, задана за допомогою перфокарт, стрічок чи дисків, мало пов'язана з конструкцією автомата, що забезпечує його універсальність (наприклад, металорізальні верстати з програмним управлінням, ткацькі верстати, вишивальні машини, автопілоти, автодиспетчери та багато інших).
Функціональні елементи та будова машин
Структурно будь-яка машина складається з декількох механізмів, кожен з яких має своє певне призначення. Механізми, що входять до складу машин, досить різноманітні. Одні з них являють собою поєднання тільки твердих тіл, інші мають у своєму складі гідравлічні, пневматичні, електричні та інші пристрої.
Механізм - механічна система тіл, призначена для перетворення руху одного або декількох тіл в необхідні рухи інших тіл. Якщо у перетворенні руху беруть участь рідкі або газоподібні тіла, то механізми відповідно називаються гідравлічними або пневматичними. В механізмі е одна вхідна ланка, котра отримує рух від двигуна, i одна вихідна ланка, з'єднана з робочим органом машини чи покажчиком приладу.
3 точки зору функціонального призначення механізми машин поділяються на такі види:
o механізми двигунів i перетворювачів;
o передавальні механізми;
o виконавчі механізми;
o механізми управління, контролю та регулювання;
o механізми подавання, транспортування, живлення та сортування;
o механізми автоматичного обліку, дозування та упаковування готової продукції.
Механізми двигунів здійснюють перетворення різних видів енергії на механічну роботу. Механізми перетворювачів здійснюють перетворення механічної роботи на інші види енергії. До механізмів двигунів відносять механізми двигунів внутрішнього згоряння,
парових машин, електричних двигунів, турбін тощо. До механізмів перетворювачів належать механізми насосів, компресорів, гідро-та пневмоприводів.
Передавальні механізми призначені для передачі руху від двигуна до технологічної машини або виконавчих механізмів. До них відносять редуктори, варіатори, коробки передач, подач тощо.
Виконавчими механізмами називають механізми, які безпосередньо діють на оброблюване середовище чи об'єкт. їх завданням е зміна форми, стану, положення i властивостей оброблюваного середовища чи об'єкта. До виконавчих механізмів, приміром, відносять механізми пресів, які деформують оброблюваний об'єкт, механізми грохотів у зерноочисних машинах тощо.
Механізмами управління, контролю i регулювання називають різні механізми i пристрої переважно для контролю розмірів чи стану оброблюваних об'єктів. Уособленням таких механізмів е різні датчики. Датчик - це механізм, який перетворює контрольовану величину (тиск, температуру, частоту, швидкість, переміщення, напругу, електричний струм тощо) на сигнал, зручний для вимірювання, передавання, перетворення, зберігання та реєстрації, а також для впливу ним на керовані процеси. Найбільшого поширення в сучасних технічних засобах набули датчики, дія яких ґрунтується на зміні електричного опору, ємності, індуктивності (реостатний датчик, ємнісний датчик, індуктивний датчик тощо), а також на виникненні електрорушійної сили в процесі дії контрольованих механічних, акустичних, теплових, електричних, магнітних, оптичних чи радіаційних величин (тензодатчик, датчик переміщення, датчик тиску, п'єзоелектричний датчик, фотоелемент).
До механізмів транспортування, подавання, живлення та сортування оброблюваних середовищ та об'єктів належать: механізми гвинтових шнеків, скребкових та ківшових елеваторів; для транспортування та подавання сипучих матеріалів; механізми подавання пруткових матеріалів (наприклад, у пруткових металорізальних автоматах); механізми сортування готової продукції за розмірами, формою, виглядом тощо.
Механізми автоматичного обліку, дозування та упаковування готової продукції

 
 

Цікаве

Загрузка...